Hyppää sisältöön
Home Liikenteen digitalisaatioratkaisuja pilotoitu Kanta-Hämeessä

Liikenteen digitalisaatioratkaisuja pilotoitu Kanta-Hämeessä

Liikenteeseen keskittyvä hanke on tuottanut arvokasta tietoa mm. liikkumisen mittaamisesta, väylien kunnosta tekoälyn avulla tai sääolojen vaikutuksesta pyöräilyyn. HAMK on yhteistyökumppaneidensa kanssa luonut erilaisia kokeiluympäristöjä, joiden taustalla on ollut liikenteen data sekä digitaalisen osaamisen kehitys.

Hämeen ammattikorkeakoulun HAMK Smart -tutkimusyksikön toteuttaman Liikenne 4.0 -hankkeen päätavoitteena on ollut lisätä tietoa liikenteen digitalisaatiosta. Hanke on lisännyt osaamista liikenteen tutkimiseen ja tietoa siitä, mitä helpotusta ja haasteita uudet teknologiat tuovat liikenteen havainnointiin. Yhteistyökumppaneiden kanssa on pohdittu keinoja hyödyntää dataa ja niistä tehtäviä analyyseja. Keskiössä oli kestävien liikkumismuotojen, kuten kaupunkipyöräjärjestelmän sekä sähköpyörien havainnointi sekä uuden teknologian tuomat muutokset jalankulkuun ja pyöräilyyn.

Hankkeessa saatiin arvokasta tietoa liikkumisen mittaamisesta ja siitä, mitä muutoksia digitalisaatio tuo mittaustapoihin. Liikenteen suunnittelun kannalta arvokasta tietoa voitiin kerätä muun muassa pyöräväylien kunnosta, jota havainnoitiin sensoreiden sekä tekoälypohjaisten ratkaisujen avulla. Konenäköä pystyttiin hyödyntämään esimerkiksi Hämeenlinnan torialueen liikkumisen tutkimisessa sekä pyöräily- ja kävelyväylien datan keruussa. Yhtenä pilotointina oli yritysanalytiikkapalvelu Power BI –portaaliin luotu palvelu Häme Mobility Intelligence. Hankkeessa toteutetuista pilotoinneista kerätty data pystyttiin visualisoimaan sekä integroimaan alustalla keskenään sekä avoimen datan kanssa, minkä johdosta esimerkiksi sääolosuhteiden vaikutuksia voitiin vertailla pyöräilyn volyymiin.

Kokeiluympäristöjen avulla toteutetut ratkaisut ovat tuoneet myös yhteistyökumppaneille uutta ja hyödyllistä tietämystä oman toimintansa ja palveluidensa kehittämiseen.

Hämeen ammattikorkeakoulun HAMK Smart -tutkimusyksikkö toimii hankkeessa osatoteuttajana. Hanke päättyy 31.12.2021 ja sitä rahoittaa Uudenmaan liitto (Euroopan aluekehitysrahasto) sekä Hämeen liitto.

Lisätietoja: