Hyppää sisältöön
Home Liiketalouden koulutuspäällikkö Sari Hanka: ”Tradenomiopiskelijan työelämäyhteistyö alkaa jo toisena opiskelupäivänä”

Liiketalouden koulutuspäällikkö Sari Hanka: ”Tradenomiopiskelijan työelämäyhteistyö alkaa jo toisena opiskelupäivänä”

Sari Hanka ajattelee opiskelijoita asiakkaina, joiden tulee saada liiketalouden koulutuksesta vahva osaamisen kivijalka. HAMKiin hänet veti halu hyödyttää aidosti aluetta.

Teksti ja kuva: Jaana Siljamäki

Liiketalouden koulutuksen ytimessä on… tarjota vahva kivijalka markkinoinnin, myynnin, liiketoiminnan kehittämisen ja taloushallinnon osaamiseen. Perusasioiden päälle opiskelijat sitten pystyvät rakentamaan oman ammatillisen unelmansa. Opetussuunnitelmamme on sanalla sanoen mahdollistava.

Perinteisen liiketalouden koulutuksen lisäksi… aloitimme liiketoiminnan koulutuksen hevosalalle, ja vuodenvaihteessa sieltä valmistui ensimmäinen erä opiskelijoita. Koulutettavat asiat ovat samoja, mutta ne käydään hevosalan näkökulmasta. Käytännössä se näkyy esimerkiksi siinä, että hyödynnämme sen alan työelämäverkostoja ja opiskelijat saavat hevosalan yrityksiltä toimeksiantoja.

Koulutuksessa on omaleimaista… vahvan ydinosaamisen tarjoamisen lisäksi meillä on kattavasti profiloivia opintoja ja opintotarjontaa ympäri vuoden, myös esim. työn ohella opiskeleville. Vastuullisuus, digitaalisuus ja kestävä talous ovat läpileikkaavia näkökulmia. Omaleimaista on myös työelämän aito mukanaolo jokaisessa opiskelumoduulissa. Tradenomiopiskelijan työelämäyhteistyö alkaa jo toisena opiskelupäivänä.

Meillä on satoja työelämäkontakteja.

Meillä on työelämäkontakteja… satoja. Mukana on eri kokoisia yrityksiä, julkisen sektorin toimijoita ja järjestöjä. Jokaisella opettajalla on myös omia kontakteja. Lisäksi on vakiintuneita kumppaneita, kuten HPK, Osuuspankki ja Hämeenmaa. Kumppaneita valitaan myös sillä ajatuksella, että opiskelijat kiinnittyisivät alueelle. Tässä on edistystä tapahtunutkin. Aikaisempina vuosina puolet meidän ensimmäisen vuoden opiskelijoistamme saattoi kulkea tänne Tampereen seudulta. Viime syksynä aloittaneista reilusti yli puolet asuu Hämeenlinnassa tai maakunnassa.

Aluevaikuttavuutta olemme kehittäneet… tekemällä itseämme näkyväksi ja tarjoamalla oppimiskokemuksia. Esimerkiksi Hämeenlinnan Lyseon lukiolaiset voivat opiskella kuuden opintopisteen verran meidän liiketalouden opintojamme. 15 opintopisteellä saa suoran väylän liiketalouden korkeakouluopintoihimme. Kun luodaan tällaista jatkumoa, ei välttämättä lähdetäkään muualle opiskelemaan.

Tapoja oppia käytännössä… kehitetään koko ajan. Esimerkiksi nyt olemme pilotoimassa Business Parkissa opiskelijavoimin yritysten “katsastuspalvelua”. Ajatuksena on ratkoa ihan pienten yritysten kehityshaasteita. Koko ajan toteutamme myös Yritteliään korkeakoulun konseptia, johon kuuluu monipuolisesti erilaisia yrittäjyyteen valmentavia opintoja ja projekteja. Keskeinen idea on se, että vaikka kaikista ei tulisi yrittäjiä, opittaisiin vähintään yritteliästä asennetta: rohkeutta, ongelmanratkaisutaitoja, aloitteellisuutta, suunnitelmallisuutta ja kykyä työskennellä ryhmässä.

Yritteliäs korkeakoulu on… kaikkiin HAMKin koulutuksiin ulottuva konsepti. Sen puitteissa on runsaasti yrittämiseen ja liiketalouteen liittyviä opintoja, jotka ovat HAMKin opiskelijoiden vapaasti valittavissa. Tietoisuus tästä on lisääntynyt vähitellen, ja yhä enemmän kyseisille opintojaksoille osallistuu esimerkiksi sote-alan, rakennusalan tai vaikka bio- ja elintarviketekniikan alan opiskelijoita. Meillä on osallistujia myös muista korkeakouluista Campus Onlinen kautta. Lisäksi olemme kannustaneet kaikkia koulutuksia sisällyttämään opintoihinsa HAMK Diili-viikon, jolla tehdään oman alan työelämäprojekti. Olemme luoneet liiketalouden koulutuksessa siihen valmiit oppimisalustat ja ohjeistukset.

Yritteliään korkeakoulun opintojaksoille osallistuu yhä enemmän esimerkiksi sote-alan tai rakennusalan opiskelijoita.

Tulevaisuudessa liiketalouden alalla tarvitaan… uutta osaamista ja osaajia erityisesti liiketoiminnan uudistamisessa sekä talous- ja palkkahallinnossa. Myös lisääntyvä digitaalisuus muuttaa liiketoimintaa. Pelkkä numeroiden kanssa pelaaminen ei riitä, vaan tarvitaan entistä enemmän konsultoivaa työtapaa, eli myyntihenkisyyttä ja ratkaisuhakuisuutta. Esimerkiksi tilitoimisto on usein myös etenkin pienen yrityksen talousneuvoja ja kasvun tukija.

Liiketalouden koulutus on muuttunut… toteutustavaltaan joustavammaksi ja työelämäläheisemmäksi. Tulin koulutuspäälliköksi vuonna 2016, ja koulutussisältöjä on virtaviivaistettu, uudistettu ja tuotteistettu. Palkkahallinto ja tapahtumatuotanto ovat tulleet uusina kokonaisuuksina. Iso asia on myös se, että meille tulee opiskelijoita nykyään monikanavaisesti: perinteisen päiväopiskelun lisäksi vahva verkkotarjonta sekä on monta muuta väylää päästä opintoihin kiinni.

Työssäni koen tärkeäksi… sen, että voin tehdä hyvää alueelle ja yhteiskunnallisesti vastuullista työtä. Opetus- ja kulttuuriministeriö luottaa meihin antaen meille resurssit, jotka meidän täytyy sitten muovata oppimispalveluiksi. Koen, että opiskelijat ovat asiakkaitamme.

Minusta olisi voinut tulla myös… opettaja tai diplomi-insinööri. Vietin välivuoden myyntitöissä ja tuttuni opiskeli Vaasan kauppakorkeassa, ja niiden pohjalta innostuin kaupallisesta alasta. Haaveeni ovat täyttyneet, sillä olen toiminut koko urani enemmän tai vähemmän koulutusbisneksen parissa. Opettajuutta voin toteuttaa johtamisen rinnalla opinnäytetöiden ohjaajana.

Sari Hanka

Työ: Liiketalouden koulutuspäällikkö Hämeen ammattikorkeakoulussa. Vastaa liiketalouden ja hevosalan liiketoiminnan koulutuksista (AMK) sekä Liiketoiminnan kehittäminen -koulutuksesta (YAMK).

Työhistoriassa: mm. Helsingin ja Tampereen yliopistot, Osuuskauppa ja Osuuspankki, HAMKissa aikaisemmin myös täydennyskoulutuksen ja työelämäpalveluiden päällikkö.

Koulutus: Hallintotieteiden maisteri. Lisäksi pedagoginen pätevyys ja johtamisen erikoisammattitutkinto.

Syntynyt/Asuu: Vimpeli/Hattula. ”Olen pohjalainen genotyyppi hämäläisessä fenotyypissä.”

Suosikki liikeidea: ”Sellainen, missä tilitoimisto voisi auttaa ihan pieniä yrityksiä menestymään. Amazing Business Train –konseptistamme olen myös ylpeä.”

Harrastukset: salibandy ja muu liikunta, penkkiurheilu (jääkiekko).

(Erikoinen) piirre: ”Minussa asuu ihan aidosti sisäinen blondi. Uskon ihmisistä lähtökohtaisesti hyvää. Asioihin ja tekemiseen suhtaudun intohimoisesti, olin sitten töissä tai kiekkokatsomossa. Joskus olen vähän liiankin rohkea, mutta ajattelen, että voimme omalla toiminnallamme vaikuttaa asioihin.”