Hyppää sisältöön
Home Mahdollisuutta pätevöityä opettajaksi Suomeen parannetaan

Mahdollisuutta pätevöityä opettajaksi Suomeen parannetaan

Maahanmuuttajataustainen, ulkomailla pedagogiset opinnot suorittanut ja niiden täydentämistä tarvitseva tulee harvoin hyväksytyksi opettajankoulutukseen ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteishaun kautta.

Opettajakoulutuksen ulkomailla suorittaneiden maahanmuuttajien vaikeuksiin pätevöityä opettajiksi Suomeen tarjotaan nyt helpotusta.

“Maahanmuuttajataustainen, ulkomailla pedagogiset opinnot suorittanut ja niiden täydentämistä tarvitseva tulee harvoin hyväksytyksi opettajankoulutukseen ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteishaun kautta. Yhteishaussa hän kilpailee kantasuomalaisten kanssa ja häviää hakupisteissä. Vaikka opettajankoulutuksen opinnoista puuttuisi vain neljännes, hakija jää kokonaan koulutuksen ulkopuolelle eikä siten pääse etenemään urallaan”, kertoo lehtori Alla Lemechkova-Toivonen Hämeen ammattikorkeakoulusta.

Lemechkova-Toivonen toimii projektivastaavana Hämeen ammattikorkeakoulun ammatillisen opettajakorkeakoulun ”Opettajaksi Suomeen” (OSU) -hankkeessa, jossa tarjotaan maahanmuuttajille mahdollisuus pätevöityä opettajaksi Suomeen sekä edistetään heidän urakehitystään. Pätevöitymiskoulutus on tarkoitettu Suomessa asuville maahanmuuttajataustaisille opettajille, jotka ovat suorittaneet opettajankoulutuksen ulkomailla ja joilla on Opetushallituksen rinnastamispäätös. Koulutus antaa yleisen pedagogisen pätevyyden. Koulutukseen haetaan erillishaun kautta 1.10.–15.10.2021.

Pätevöitymiskoulutus toteutetaan verkossa, jotta siihen on mahdollista osallistua eri puolilta Suomea. Lemechkova-Toivosen mukaan verkkototeutus on hyvä ratkaisu, sillä välimatka saattaa olla monelle este koulutukseen osallistumiselle. Verkkototeutuksella saadaan edistettyä mahdollisimman monen pätevöitymistä ja työllistymistä Suomessa.

Koulutuksessa tarjotaan tarvittavat pedagogiset opinnot ja lisäksi tuetaan opetusalan suomen kielen vahvistumista ja monipuolistetaan työnhakutaitoja.

“Eri maiden kulttuuriset erot koulutuksen toteuttamisessa on huomioitava. Opettajaksi Suomeen -pätevöitymiskoulutuksessa on tärkeää tukea opiskelijoita suomalaiseen opetuskulttuuriin tutustumisessa. Koulutukseen sisältyy ohjattu opetusharjoittelu suomalaisessa oppilaitoksessa. Maahanmuuttajataustaista opiskelijaa tuetaan myös verkostokummitoiminnan kautta niin, että Suomen opetuskulttuuri tulee tutuksi”, avaa Lemechkova-Toivonen.

Lemechkova-Toivonen kannustaa kaikkia vinkkaamaan koulutusmahdollisuudesta potentiaalisille hakijoille.

Hae pätevöitymiskoulutukseen

Opettajaksi Suomeen (OSU) -hanke

Toteutetaan 2021 – 2023.

Toteuttajat ovat HAAGA-HELIA/AOKK, HAMK/AOKK, JAMK/AOKK, OAMK/AOKK ja TAMK/AOKK.

Hankkeen päärahoittaja on opetus- ja kulttuuriministeriö.

Haku pätevöitymiskoulutukseen on 1.-15.10.2021.

Lisätietoja koulutuksesta ja valintaperusteista sekä hakulomake ja liitetiedot löytyvät hankkeen verkkosivuilta www.hamk.fi/osu.

Opettajaksi Suomeen - OSU logo

Lisätietoja: