Hyppää sisältöön
Home Mäski ja ylijäämäkurkut hyötykäyttöön – opiskelijat ideoivat yrityksille 11.10.

Mäski ja ylijäämäkurkut hyötykäyttöön – opiskelijat ideoivat yrityksille 11.10.

Miten voisi hyödyntää panimon sivutuotteena syntyvää mäskiä, lihakaupassa syntyviä kinkun kanttauspaloja tai leipomon ylijäämätaikinoita? Tällaisiin kysymyksiin opiskelijat hakevat vastauksia yhdessä kahden elintarvikealan mikro- ja pk-yrityksen kanssa hackathonissa 11.10.2022.

Hämeen ammattikorkeakoulun bio- ja elintarviketekniikan opiskelijat haastetaan ideoimaan DIVA (Data ja innovaatiot vihreän siirtymän tukena elintarvikealalla) -hankkeen yhteydessä, miten elintarvikeyritysten tuotannossa syntyviä sivuvirtoja voisi hyödyntää kiertotalouden edistämiseksi. Yrityksinä mukana ovat forssalainen pienpanimo OlutMylly Oy sekä viljelytila Talvisillan Tähkä ja Trekooli Somerolta.

Yritykset antavat sivuvirroistaan tiedot, joiden äärellä opiskelijat työskentelevät yhden tiiviin päivän Sivuvirta-hackathonissa 11.10.2022 Hämeen ammattikorkeakoulun Design Factoryllä Hämeenlinnassa. Työskentelyyn osallistuu noin 50 opiskelijaa ja 6 ohjaajaa.

”Meitä kiinnostaa, mitä ylijäämäkurkuille ja -tomaateille voisi tehdä. Myös viherbiomassa kaipaa uudenlaista hyödyntämisratkaisua”, Talvisillan Tähkä ja Trekoolin yrittäjä Kaisa Vasama-Kakko sanoo.

OlutMyllyn yrittäjä Anne Silmälää kiinnostaa, miten panimotoiminnassa sivuvirtana syntyvää mäskiä voisi hyödyntää ja kertoo odottavansa yhteistyöprojektia innolla.

Opiskelijoiden työskentelyyn kuuluu ennakkoinfo, jossa tutustutaan haasteisiin ja selvitetään, onko jotain vastaavaa ratkaisua jo olemassa. Hackathonissa keskitytään ideoimaan ratkaisun toteutusta.

Syntyneitä ratkaisuideoita arvioidaan taloudellisuuden, kestävyyden, toteuttamiskelpoisuuden sekä houkuttelevuuden näkökulmasta. Parhaan ratkaisuehdotuksen esittänyt tiimi palkitaan.

Mikäli yrittäjät niin haluavat, parhaita ideoita voidaan tarjoa kehitettäväksi eteenpäin tulevissa opiskelijaprojekteissa ja opinnäytetöissä. Tuleviin työskentelyvaiheisiin voi kuulua tuotteen kiinnostavuuden selvittäminen potentiaalisilta asiakkailta sekä kannattavuuslaskelmat, jotta lopputulos hyödyttää haasteen antanutta yritystä.

Data ja innovaatiot vihreän siirtymän tukena elintarvikealalla –hanke (2021–2023) on osaamisen lisäämiseen tähtäävä hanke, jonka erityistavoitteena on lisätä yritysten muutoskyvykkyyttä tiedolla johtamisen ja digitaalisten työkalujen hyödyntämisen sekä sivuvirtainnovaatioiden ja vastuullisuustoimien kautta. Hankkeen toiminta linkittyy vahvasti Hämeen liiton strategisiin tavoitteisiin. Hanke rahoitetaan osana Euroopan Unionin Covid-19 johdosta toteuttamia toimia ja sitä toteuttaa Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä yhteistyössä Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa.

Lisätiedot:

Kristiina Paju
projektipäällikkö
DIVA-hanke
kristiina.paju@lhkk.fi
www.divahanke.net

Jari Jussila
johtaja, HAMK Design Factory
Hämeen ammattikorkeakoulu
jari.jussila@hamk.fi

Kristiina Paju
projektipäällikkö
DIVA-hanke
Hämeen ammattikorkeakoulu
kristiina.paju@lhkk.fi
www.divahanke.net