Hyppää sisältöön
Home Mikrokursseista muutoskestävyyttä vihreään siirtymään ja digitalisaatioon

Mikrokursseista muutoskestävyyttä vihreään siirtymään ja digitalisaatioon

21 ammattikorkeakoulua rakentaa vuoden 2023 aikana mikro- ja pk-yritysten tarpeisiin vastaavan verkkoalustan, mihin kerätään joustavia pienopintokokonaisuuksia vahvistamaan vihreää siirtymää, digitalisaatiota ja muutoskestävyyttä.

Hämeen ammattikorkeakoulun Edu- ja Bio-tutkimusyksiköt ovat mukana valtakunnallisessa REACT-EU-hankekokonaisuudessa, missä pyritään kohdennetuin toimin vahvistamaan suomalaisen yrityskentän valmiuksia vastata nykypäivän ja tulevaisuuden toimintaympäristön muutokseen.

Hankkeen tavoitteena on kehittää ja levittää uudenlaisia oppimiskokonaisuuksia sekä toteuttaa tapahtumia, jotka tukevat yritysten muutoskyvykkyyttä vihreässä siirtymässä ja uuden teknologian hyödyntämisessä. Korkeakoulujen ja yritysten välinen yhteistyö mahdollistaa uuden oppimisen ja kehittämisen erilaisissa vihreään siirtymään, digitaalisuuteen ja muutoskyvykkyyteen liittyvissä oppimiskokonaisuuksissa. Tavoitteena on tuottaa tarvittavat lähtötiedot yritysten ja yrittäjien muutoskyvykkyydelle, mikä osaltaan edistää kestävää systeemimuutosta, vihreää siirtymää ja uusien teknologioiden hyödyntämistä, sekä toimintamallien kehittämistä yritysten toiminnoissa.  

Korkeakoulujen yrityksille järjestämät tapahtumat, mikrokurssit ja projektit nostavat yritysten ja työntekijöiden osaamis- ja tietotasoa sekä mahdollistavat vertaisoppimisen. Erilaiset tapahtumat, oppimismenetelmät, -mallit, koulutus ja neuvontapalvelut edistävät ja kehittävät yritysten ja henkilöstön valmiuksia, osaamista ja muutoskyvykkyyttä nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä.  

Valtakunnallinen hankekokonaisuus on jaettu suurtalousalueittain, ja HAMKin osatoteutus on osa Yritysten vihreä siirtymä, digitalisaatio ja muutoskyvykkyys (REACT-Etelä-Suomi)-hanketta, jota koordinoi Metropolia.

HAMKin osatoteutus – Uudistuva Vihreä Kanta-Häme 

Osatoteutuksessa “Uudistuva Vihreä Kanta-Häme” hyödynnetään HAMK Bio-tutkimusyksikön uusimpia kehittämistyön tuloksia yritysten vihreän siirtymän tukemisessa sekä HAMK Edu-tutkimusyksikön parhaita uudistuvan koulutuksen ja uudistuvan työelämän kehittämisen käytänteitä. 

Alueellisessa toteutuksessa HAMK keskittyy kehittämään mikro- ja pk-yrityksiä vihreän siirtymän ja työelämän muutoksen tematiikassa. Osatoteutuksessa yritysten muutoskyvykkyyttä ja valmiuksia vihreään siirtymään sekä uudistuvaan työelämään kehitetään joustavilla koulutusratkaisuilla ja pienryhmässä toteutettavilla kehittämissparrauksilla. 

 1. Kohderyhmän tarvekartoitus ja selvitystyö. Koostetaan vihreän siirtymän ja työelämän transformaation viimeisimpiä tutkimustuloksia ja tulkitaan niitä erityisesti Kanta-Hämeen yritysrakenteen mukaisesti.
  • Kanta-Hämeen kiertotalouden tiekartta 
  • Kestävän kasvun Häme – Maakuntaohjelma 2022-2025 
 2.  Koulutukset ja kehittämissparraukset. Kohderyhmän koulutusta tarjotaan verkko- ja itseopiskelumateriaalina sekä kahdella koulutustilaisuudella. Osa osallistujaryhmästä voi suorittaa vihreän siirtymän perusteet -verkkokoulutusjakson itsenäisesti ja osa osallistuu kahteen koulutustilaisuuteen.
  • Kehittämissparrauksia järjestetään käytännönläheisesti kehittäen valittujen yritysten toimintaa vihreän siirtymän ja työelämän muutoksen kontekstissa.
 3. Tulosten levittäminen ja juurruttaminen. Tiedotusyhteistyötä syvennetään kauppakamarin, Hämeen yrittäjien ja Linnan Kehitys Oy:n kanssa ja hyödynnetään heidän tiedotuskanaviaan. 

Kehittämissparrauksiin osallistuvien kehittämistoimenpiteet dokumentoidaan ja kokemukset levitään Kanta-Hämeen yrityksiin järjestämällä maakunnallinen loppuseminaari lokakuussa

REACT-EU-hankkeet rahoitetaan osana Euroopan unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Hankkeen kick-off-tapahtuma järjestetään 9.3.2023 Metropolian kampuksella. Tapahtumaan on vapaa pääsy, osallistuminen on mahdollista myös verkon kautta.

Etelä-Suomen hankkeessa mukana:

 • Päätoteuttaja Metropolia
 • Arcada
 • Diak
 • Haaga-Helia
 • HAMK
 • HUMAK
 • LAB
 • Laurea
 • XAMK

Lisätietoja:

Vipuvoimaa on kirjoitettu vihreällä. EU.lta 2014-2020 mustalla
Euroopan sosiaalirahaston logo