Hyppää sisältöön
Home Ministeriöltä rahoitus HAMKille ukrainalaisille suunnatun koulutuksen lisäämiseen ja kehittämiseen

Ministeriöltä rahoitus HAMKille ukrainalaisille suunnatun koulutuksen lisäämiseen ja kehittämiseen

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt HAMKin biotalousosaamisen yksikölle 300 000 euron suuruisen apurahan, jonka avulla voidaan luoda ja kehittää Suomessa oleskeleville, tilapäistä suojelua saaville suunnattua koulutusta.

Ukrainan kriisin johdosta opetus- ja kulttuuriministeriö avasi keväällä 2022 korkeakouluille erityisavustushaun, jonka avulla korkeakouluilla olisi mahdollisuus lisätä ja kehittää koulutustarjontaa Suomessa oleskeleville, tilapäistä suojelua saaville henkilöille. Kehitettävät koulutukset ovat jatkossakin osa vieraskielisiä, tutkintoon johtavia koulutuksia HAMKin tarjonnassa.

HAMKin hakemuksen ytimessä oli biotalousalojen tutkinnonosien kehittäminen ja vieraskielisen alkutuotannon ja jatkojalostuksen koulutuksen tarjoaminen siten, että se vahvistaa ukrainalaisten valmiuksia maansa jälleenrakennukseen ja täten osaltaan vastaa Venäjän hyökkäyssodan synnyttämään kriisiin. Hakemuksessa otettiin huomioon myös Suomen omavaraisuuden riippuvuus osaavasta ulkomaalaisesta työvoimasta. Suomalainen alkutuotanto ja ruokaketju ovat huoltovarmuuden perusta, ja kouluttamalla osaavia ammattilaisia alalle HAMK pystyy osaltaan tukemaan huoltovarmuutta.

Myönnetyn 300 000 euron apurahan avulla HAMK toteuttaa kolme koulutuskokonaisuutta maidon tuotantoketjun, puutarhatalouden ja metsätalouden aloilta. Kokonaisuuksia kehitetään tällä hetkellä, ja ensimmäinen koulutuskokonaisuus (puutarhatalous) pilotoidaan jo syksyllä 2022. Koulutus toteutetaan yhteistyössä suomalaisten kasvihuonetuottajien kanssa. Koulutuksissa painotetaan joustavuutta HAMKin olemassa olevien toteuttamismallien mukaisesti, mikä tarkoittaa, että osan opinnoista voi suorittaa verkossa ja osan HAMKin kampuksilla.

Koulutukset toteutetaan pääsääntöisesti olemassa olevien tutkintokoulutusten aikataulussa (1 toteutus/vuosi). Opiskelijaryhmän maksimikoko per toteutus on 20 opiskelijaa. Mikäli ryhmät täyttyvät ja jokainen opiskelija suorittaa kaksi kokonaisuutta, voi tuloksena keväällä 2023 olla 1800 suoritettua opintopistettä.

Projektin yhteistyötahoina toimivat mm. Suomen Punainen Risti, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto (MTK), Puutarhaliitto, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, ProAgria Österbottens Svenska Lantbrukssällskap sekä Oy Sigg-Plant Ab. Yhteistyökumppanit ovat mukana koulutuksien kehittämisessä ja osaltaan edistävät opiskelijoiden työllistymistä opintojen jälkeen.

Lisätietoja: