Hyppää sisältöön
Home Kuinka saadaan opiskelijat jäämään Kanta-Hämeeseen?

Kuinka saadaan opiskelijat jäämään Kanta-Hämeeseen?

Hämeen ammattikorkeakoulu selvittää yhdessä kumppaniensa kanssa alueen pitovoimaa opiskelijoiden näkökulmasta. Syksyn aikana HAMK mm. tekee laajan opiskelijakyselyn ja antaa tehostettua uraohjausta sosionomiopiskelijoiden pilottiryhmälle. 

Kanta-Hämeen oppilaitoksista valmistuvien asettuminen ja työllistyminen maakunnan ulkopuolelle haastaa alueen elinvoimaa, kilpailukykyä ja kasvua. Hämeenlinnan Kaupunki, Linnan Kehitys, Hämeen ammattikorkeakoulu ja Koulutuskuntayhtymä Tavastia ovat käynnistäneet hankkeen, jonka tavoitteena on lisätä maakunnan alueelle työllistyvien ja asumaan asettuvien opintonsa päättävien määrää.  

Hankkeessa edistetään osaavan työvoiman ja työnantajien osaajatarpeiden kohtaamista tehostamalla uraohjausta alueen oppilaitoksissa, vahvistamalla yritysyhteistyötä ja dialogia työnantajien ja oppilaitosten välillä, sekä tukemalla työnantajien rekrytointiosaamista. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa yritysmyönteistä ilmapiiriä ja madaltaa opiskelijoiden kynnystä yrittäjyyteen hyödyntämällä monialaisia verkostoja ja palveluita. Opiskelijoiden kiinnittymistä alueelle pyritään siis monin keinoin tukemaan jo opintojen aikana.  

HAMK toteuttaa syksyllä 2023 hanketta varten kyselyn HAMKin ja KKTavastian tiettyjen alojen opiskelijoille. Tarkoitus on selvittää, miten he etsivät harjoittelu- ja työpaikkoja, millaista uraohjausta he saavat opintojensa aikana sekä mitkä tekijät vaikuttavat heidän päätökseensä valita Kanta-Häme tai joku muu maakunta omaksi asuinalueekseen. “Ennen kuin teemme johtopäätöksiä syistä ja seurauksista, keskitymme alkuvaiheessa taustatiedon keräämiseen ja yhteisen tilannekuvan rakentamiseen. Haluamme kuulla opiskelijoilta, mitkä tekijät vaikuttavat heidän päätökseensä lähteä tai jäädä”, projektivastaava Johanna Ärling HAMKista sanoo. 

HAMKin toisen vuoden sosionomiopiskelijoista kootaan pilottiryhmä, jolle tarjotaan tehostettua uraohjausta. Tarkoituksena on kerätä tietoa heidän opintopolustaan, uraohjaustarpeistaan sekä opintojen loppuvaiheen uraohjauksen onnistumisesta ja työllistymisestä. 

Mistä muodostuu houkutteleva asuinseutu?

Koska työ on vain yksi elämän osa-alueista, ei sujuvien polkujen rakentaminen kohti työelämää ole hankkeen ainoa näkökulma. Kanta-Hämeen lumovoimaa ja mahdollisuuksia pyritään tuomaan esiin hankkeen eri vaiheissa jo ennen kuin nuoret tekevät opintojen jälkeisiin asuinpaikkoihin liittyviä valintoja.  

”Haluamme saada paremman käsityksen nuorten toiveista ja odotuksista sekä ymmärtää paremmin niitä tekijöitä, joista muodostuu nuorten aikuisten näkökulmasta houkutteleva asuinseutu,” kertoo hankkeen projektipäällikkö Anne Nikander Hämeenlinnan kaupungin tiedotteessa

Hankkeen tavoitteet linkittyvät Kestävän kasvun Häme 2022-2025 -maakuntaohjelmaan, joka toteuttaa osaltaan myös Hämeenlinnan kaupunkistrategiaa.  

Hanke toteutetaan ajalla 1.3.2023-31.8.2025. Hämeenlinnan kaupungin, Linnan Kehityksen, Hämeen ammattikorkeakoulun sekä Koulutuskuntayhtymä Tavastian lisäksi hanketta rahoittaa Euroopan Sosiaalirahasto (ESR+).

Lisätietoja: