Hyppää sisältöön
Home MORE-teollisuusalueelle halutaan tuoda älykästä liikennettä

MORE-teollisuusalueelle halutaan tuoda älykästä liikennettä

Janakkalan ja Hämeenlinnan yhdessä työstämälle Etelä-Suomen suurimmalle teollisuusalueelle halutaan kehittää yritysten tarpeisiin vastaavaa älykästä liikennettä, kuten autonomisia laitteita tavaroiden jakeluun tai ihmisten kuljettamiseen.

Hämeen ammattikorkeakoulun Smart-tutkimusyksikkö selvittää MORE-teollisuusalueen (Hämeenlinnan Moreeni ja Janakkalan Rastikangas) älyliikennettä koskevia kehitystarpeita. Älykäs liikenne (ÄlLi) -hankkeen tavoitteena on tukea alueen yritysten toiminnan tehostamista ja kilpailukykyä kartoittamalla älykkään sekä vähähiilisen liikenteen mahdollisuuksia sekä kehittämällä kansallista ja kansainvälistä T&K-verkostoa MORE-alueen toimijoiden sekä HAMK Smartin nykyisten älyliikennekumppaneiden kesken.

Hankkeen alussa kartoitetaan MORE-teollisuusalueen älykkään liikenteen keskeiset palveluntarjoajat, liikenteen infrastruktuurin nykytila ja lähitulevaisuuden kehityssuunnitelmat sekä älykkään liikenteen tarpeet. Tämän pohjalta selvitetään älyliikenteen kehittämismahdollisuuksia monipuolisesti niin infrastruktuurivaatimusten, energiataloudellisuuden, lainsäädännön, kustannustehokkuuden kuin vähähiilisyydenkin kannalta. Liikkumista tarkastellaan sekä henkilö- ja pakettiliikenteen näkökumista että myös huolto- ja työajoneuvojen liikkumisen tarpeen pohjalta.

ÄlLi -hankkeen tuloksina syntyy mm. 1) Toiminnallinen ja teknologinen suunnitelma älyliikenteen digitaalisen alustan toteuttamisesta ja hyödyntämisestä teollisuusalueella. Alustan tavoitteena on muun muassa mahdollistaa autonomisten laitteiden käyttö tavaroiden jakelussa, huolto- ja kunnossapitotehtävissä, sekä ihmisten kuljettamisessa. 2) Vähähiiliset yritysalueet -selvitys, joka antaa laajan kuvauksen yritysalueiden vähähiilisyyden kehittämisen nykytilasta niin kansallisella kuin eurooppalaisellakin tasolla. 3) Vähähiilisyys-sertifioinnin edellytyksiä koskeva selvitys yritys- ja teollisuusaluetasolla.

Hankkeen toteuttavat 1.4.2022 – 30.10.2023 Hämeen ammattikorkeakoulun HAMK Smart -tutkimusyksikkö, sen tutkimusverkostot sekä Linnan Kehitys Oy. Rahoittaja on Hämeen Liitto. ÄlLi -hankkeen verkkosivulla julkaistaan ajankohtaista tietoa hankkeeseen ja älyliikenteeseen liittyen sekä tiedotetaan hankkeen tulevista tapahtumista.

Lisätietoja:

Markus Sihvonen
tutkijayliopettaja, projektipäällikkö
Hämeen ammattikorkeakoulu
HAMK Smart -tutkimusyksikkö
+358 50 340 1305

Hanna Takala
projektityöntekijä
Hämeen ammattikorkeakoulu
HAMK Smart -tutkimusyksikkö
+358 40 722 7517

Sähköpostit ovat muotoa [email protected]