Hyppää sisältöön
Home Nivelvaiheen opinto-ohjauksen malli valmistui valtakunnalliseen käyttöön

Nivelvaiheen opinto-ohjauksen malli valmistui valtakunnalliseen käyttöön

Nivel- eli siirtymävaihe perusopetuksesta toisen asteen tai nivelvaiheen koulutuksiin sujuu valtaosalla nuoria suunnitellusti. Toisinaan mahdollisuuksien ja valintojen moninaisuus tai päätöksenteon vaikeudet hankaloittavat sujuvaa siirtymää.

Oulun seudulla on kehitetty vuodesta 2015 nivelvaiheen opinto-ohjausta eli NOPO-opinto-ohjausta, jossa kahdeksasluokkalaisten on ollut mahdollisuus saada koulun tarjoaman oppilaanohjauksen rinnalle lisäopinto-ohjausta. Sen sisältämät toiminnalliset ja kokemukselliset työtavat näyttävät erityisen lupaavilta täydentäen opetussuunnitelman mukaista henkilökohtaista ja luokkaohjausta.

”Erityisen lupaavaa on pitkäjänteinen nuoren ja NOPO-opinto-ohjaajan prosessimainen työskentely ja nuoren mahdollisuus omakohtaisiin kokemuksiin eri ammattialoilta ja koulutuksista. Tärkeää on, ettei nuori jää yksin miettimään, vaan aikuinen ammattilainen toimii keskustelukumppanina.” arvioi tutkijayliopettaja, dosentti Jaakko Helander HAMK Edu -tutkimusyksiköstä.

Viime vuosina toteutetun NOPO-projektin tavoitteena oli mallintaa oululaista työtapaa valtakunnallisesti käyttöönotettavaksi. Erityistä huomiota on kiinnitetty skaalautuvuuteen eli mallin sovellettavuuteen erikokoisissa kunnissa ja alueellisena verkostomaisena ratkaisuna.

Malli on nyt julkaistu, ja se on vapaasti otettavissa käyttöön. Myös aikaisemmat julkaisut – artikkelit ja podcast-sarja – helpottavat NOPO-opinto-ohjauksen käynnistämistä kunnallisesti, seutukunnallisesti ja alueellisesti.

NOPO-projektia rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö. Projektin toteuttivat Oulun kaupunki, OSAO, Ammattiopisto Luovi ja Hämeen ammattikorkeakoulu. HAMK:n roolina oli vahvistaa erityisesti mallin teoreettista ja tutkimusperustaisuutta sekä tunnistaa työtapojen suotuisia vaikutuksia. NOPO-opinto-ohjaus jatkuu Oulussa vakiintuneena toimintana.