Hyppää sisältöön
Home Opas ilmastoriskeihin varautumiseen julkaistu

Opas ilmastoriskeihin varautumiseen julkaistu

Hämeen ammattikorkeakoulu on julkaissut yhteistyössä LAB-ammattikorkeakoulun kanssa Sää- ja ilmastoriskeihin varautumisohjeita -oppaan. Oppaaseen on koottu ilmastonmuutoksesta ja muuttuvista sään ääri-ilmiöistä Kanta- ja Päijät-Hämeen maaseudulle aiheutuvia riskejä, ohjeita niiden ennaltaehkäisyyn ja niihin varautumiseen sekä katsaus muihin, pidemmän aikavälin ilmastoriskeihin.

Opas sisältää käytännön vinkkejä erilaisiin ääritilanteisiin, kuten pitkäaikaiseen sähkökatkoon, kaivon kuivumiseen tai rankkasateiden tai tulvien aiheuttamiin vahinkoihin ja terveysriskeihin. Oppaan toteuttamisen yhteydessä koottiin paikkatietoaineistoa Kanta-Hämeen ilmastoriskeistä Hämeen ilmastovahti -palveluun, joka on Kanta-Hämeen ilmasto-, ympäristö- ja kiertotaloustoimenpiteiden seurantapalvelu.

”Teimme tietojen keruussa aktiivista yhteistyötä HAMKin kestävän kehityksen koulutuksen opiskelijoiden kanssa. Opiskelijoista on ollut aitoa hyötyä projektin edistämisessä. He esimerkiksi tuottivat maaseudun asukkaille informatiivisen Vesioppaan, jossa on varautumisohjeita veteen liittyviin ilmastoriskeihin”, projektiasiantuntija Josefiina Ruponen kertoo.

Raportti on kirjoitettu osana Maaseuturahaston rahoittamaa Ilmastoturvallisuuden parantaminen Hämeen maaseudulla -projektia (2022–2023). Projektissa on käsitelty ilmastonmuutokseen ja muuttuviin sään ääri-ilmiöihin liittyviä välittömiä riskejä infrastruktuurille ja energiajärjestelmille, metsätaloudelle, logistiselle järjestelmälle, terveydelle ja ruokaturvalle. Käsitellyt riskit on valittu valtioneuvoston tuottamien raporttien, tietojen ja hankkeen asiantuntijatyöpajassa saatujen näkemysten perusteella.

Sää- ja ilmastoriskeihin varautumisohjeita Hämeen maaseudun asukkaille –opas on saatavilla vapaasti verkossa.

Lisätiedot: