Hyppää sisältöön
Home Opinnäytetyö: ammatilliset opettajat tyytyväisiä AmO-opintoihin

Opinnäytetyö: ammatilliset opettajat tyytyväisiä AmO-opintoihin

Opettajankoulutuksen käyneet opettajat ovat olleet tyytyväisiä opintoihinsa. 71 % antoi opintojen kokonaisarvosanaksi 4 tai 5, eli olivat opintoihin erittäin tyytyväisiä tai tyytyväisiä ja kokivat ne hyödyllisiksi. Tämä käy ilmi Satu Matikaisen Hämeen ammattikorkeakoulun Tietojohtaminen ja älykkäät palvelut -koulutukseen tekemässä opinnäytetyössä.

Koulutetut ja kokeneet ammatilliset opettajat, vahva pedagoginen osaaminen ja syvä substanssiosaaminen edistävät positiivisesti ammatillisen opettajan työn arvostusta ja houkuttelevuutta. Suomessa on panostettu pitkään opettajien osaamisen kehittämiseen, erityisesti ammatillisen opettajankoulutuksen kautta.

Satu Matikaisen Tietojohtaminen ja älykkäät palvelut -koulutukseen tehty opinnäytetyö tarkasteli, miten ammatillinen opettajankoulutus on tukenut toisen asteen ammatillisten opettajien työtä ja miten se vaikuttaa opettajaidentiteetin vahvistumiseen. Yleisesti ottaen opettajankoulutuksen käyneet opettajat ovat olleet tyytyväisiä opintoihinsa.

Laadullinen tutkimus toteutettiin Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän eri toimipisteissä ja eri aloilla toimiville ammatilliselle opettajalle loppusyksyn 2023 aikana lomakekyselynä. Tutkimuksessa nousi esiin, että yleisesti ottaen opettajankoulutuksen käyneet opettajat ovat olleet tyytyväisiä opintoihinsa. Vastaajista 71 % antoi opintojen kokonaisarvosanaksi 4 tai 5, eli olivat opintoihin erittäin tyytyväisiä tai tyytyväisiä ja kokivat ne hyödyllisiksi. Peräti 81 % vastaajista koki, että opinnot edistivät identiteetin rakentumista siinä määrin, että antoivat vastaukseksi arvon hyvä tai erittäin hyvä.

Jatkotutkimus ja kehitystyö korkeakouluissa ovat kuitenkin tarpeen ammatillisen koulutuksen ja opettajien ammattitaidon jatkuvan kehittymisen varmistamiseksi.

Lisätiedot:

Satu Matikainen
opiskelija, Insinööri YAMK. Tietojohtaminen ja älykkäät palvelut
Hämeen ammattikorkeakoulu
0503412526
satu.nm.matikainen@outlook.com

Kimmo Vänni
ohjaaja
Hämeen ammattikorkeakoulu
puhelinnumero +35836462010
kimmo.vanni@hamk.fi