Hyppää sisältöön
Home Opinnäytetyö: Cancel-kulttuurin taustalla sorrettujen ihmisryhmien pyrkimys saada äänensä kuuluviin

Opinnäytetyö: Cancel-kulttuurin taustalla sorrettujen ihmisryhmien pyrkimys saada äänensä kuuluviin

Sarianne Sahervo tarkasteli sosionomin YAMK-tutkinnon opinnäytetyössään cancel-kulttuurin ilmenemistä keväällä 2021 julkaistussa podcastissa.  

Yhdysvalloista peräisin oleva, pääasiassa sosiaalisen median ilmiö, cancel-kulttuuri on herättänyt julkisessa keskustelussa paljon tunteita. Se on nostanut esiin kysymyksen muun muassa siitä, millainen taide on 2020-luvulla poliittisesti korrektia. Cancel-kulttuuri on ollut tutkimuksen kohteena juuri valmistuneessa Hämeen ammattikorkeakoulun kulttuuri- ja taidetoiminta hyvinvoinnin edistäjänä -koulutuksen opinnäytetyössä, jonka Sarianne Sahervo on tehnyt osana sosionomin YAMK-tutkintoa. Tämän tutkimuksen aineistona ovat olleet Maria Veitolan Musa vai bisnes -podcastin kolme keväällä 2021 julkaistua jaksoa. Aineiston rajaus on tehty cancel-kulttuurin teemoja sivuavan sisällön perusteella.

Cancel-kulttuuri on ollut hyvin ristiriitainen ilmiö, jota ovat kritisoineet niin ihmisoikeusliikettä vastustavat kuin ihmisoikeusaktivistit itse. Tutkimuskysymyksenä oli, miten cancel-kulttuuri ilmenee Musa vai bisnes -podcastin keskusteluissa. Tutkimuksen aineistosta löytyi analyysin myötä monipuolisesti cancel-kulttuuriin liittyviä teemoja. Kolme podcast-keskusteluista löytynyttä pääteemaa olivat sosiaalinen oikeudenmukaisuus, taiteilijan etiikka ja vastuu sekä cancel-kulttuuri. Muita cancel-kulttuuriin liittyviä teemoja aineistossa olivat muun muassa taiteilijan ja taiteen välinen ero, sananvapaus sekä sensuuri.

Tutkimusaineistosta ilmeni, että cancel-kulttuurin taustalla ajatellaan olevan marginalisoitujen ihmisryhmien keino tuoda laajemman yleisön tietoisuuteen sorron rakenteita sekä vallanpitäjien ja julkisuuden henkilöiden aseman väärinkäytöksiä ja jopa rikoksia. Sahervon opinnäytetyön tutkimusaineisto toi esille myös cancel-kulttuurin haittapuolet, kuten sen ehdottomuuden sekä sen, ettei se anna tilaa virheistä oppimiselle. Muutos ihmisoikeuskysymyksissä nähtiin kuitenkin ehdottoman tarpeellisena.

Opinnäytetyö kokonaisuudessaan Theseuksessa

Lisätiedot

Opiskelija: Sarianne Sahervo, sarianne.sahervo@gmail.com, linkedin.com/in/sarianne-sahervo

Ohjaaja: Merja Salminen, merja.salminen@hamk.fi