Hyppää sisältöön
Home Opinnäytetyö: Hevostalliyrityksissä on hyvin usein puutteita työlainsäädännön noudattamisessa

Opinnäytetyö: Hevostalliyrityksissä on hyvin usein puutteita työlainsäädännön noudattamisessa

Hevosala kaipaa muutosta työelämän päivittämiseksi tähän päivään. Marjukka Järvelä selvitti työlainsäädännön toteutumista hevosalalla osana agrologin (AMK) tutkintoaan. 

Hämeen ammattikorkeakoulun hevostalouden koulutukseen tehdystä opinnäytetyöstä käy ilmi, millä tavoin ja kuinka yleisesti hevosalan työsuhteet ovat ristiriidassa Maaseutuelinkeinojen työehtosopimuksen vähimmäisehtojen kanssa. 

Tutkimusaineiston tulokset perustuvat hevosalan yrittäjien haastatteluihin (9 kpl), sekä työntekijöille suunnattuun kyselytutkimukseen (166 vastausta). Tutkimusosioista selviää, että Maaseutuelinkeinojen työehtosopimuksen noudattamisessa on haasteita enemmistössä työpaikoista. Osa työnantajista jopa kokee TES:n säntillisen noudattamisen olevan este työntekijän palkkaamiselle, siitäkin huolimatta, että TES ottaa huomioon alakohtaiset realiteetit ja mahdollistaa joustoa esimerkiksi työaikoihin. Samaan aikaan pääasiassa nuorista naisista koostuvan työvoiman järjestäytymisaste, 29 prosenttia, on heikko verrattuna maanlaajuiseen järjestäytymisasteeseen, joka on noin 67 prosenttia. Haastatelluista yrittäjistäkin vain kolme kuului Maaseudun työnantajaliittoon (MTA).  

Työntekijöiden mukaan ongelmat koskevat useimmiten työyhteisön kommunikaatiota, työaikoja ja palkkausta. Esimerkiksi työn mitoittaminen ja työn vaativuusryhmän määrittäminen, työvuorolistojen tekeminen, työturvallisuus ja työterveyshuolto koettiin tärkeiksi. Lisäksi palkattoman ja/tai pimeän työvoiman käyttö on edelleen yleistä alalla, mikä hankaloittaa kouluttautuneiden ammattilaisten työllistymistä talliyrityksiin sekä heikentää heidän mahdollisuuksiaan vaatia työnteon vähimmäisehtojen toteutumista. 

Opinnäytetyön mukaan niin alan palkansaajien kuin työnantajienkin olisi hyvä päivittää tietämystään työlainsäädännön määräämistä velvollisuuksista ja oikeuksista. Liiketaloudellinen menestys käy usein käsi kädessä hyvän työilmapiirin ja lakisääteisten työolojen toteutumisen kanssa, jolloin hinnoittelu ja markkinointiviestintä muodostavat pohjan myös työlainsäädännön noudattamiselle. Järjestäytymisestä olisi paljon hyötyä myös yrittäjille, sillä työnantajalla on vastuu oman yrityksensä toiminnasta sekä velvollisuuksiensa täyttämisestä. MTA:n jäsenyys mahdollistaa esimerkiksi työpaikkakohtaisia ratkaisuja paikallisen sopimisen muodossa.  

Lisätiedot

Marjukka Järvelä 
opiskelija, hevostalouden koulutus 
Hämeen ammattikorkeakoulu 
+358 408221674 
[email protected] 

Monna Alatalo 
Opinnäytetyön ohjaaja 
lehtori, maaseutuelinkeinot  
Hämeen ammattikorkeakoulu 
+ 358 407255884 
[email protected] 

Kristel Nybondas 
opinnäytetyön toimeksiantaja 
Maaseudun Työnantajaliitto ry 
(09) 725 04 500 
[email protected] 

Opinnäytetyö kokonaisuudessaan Theseuksessa.