Hyppää sisältöön
Home Opinnäytetyö: Hiljaisesta tiedosta tehoa sosiaali- ja terveydenhuollon projekteihin

Opinnäytetyö: Hiljaisesta tiedosta tehoa sosiaali- ja terveydenhuollon projekteihin

Projektisabluunalla saadaan sanoitettua ja tuotua hyötykäyttöön sosiaali- ja terveydenhuollon projekteissa kertynyt hiljainen tieto. Sari Tuomainen kehitti uuden työkalun Tietojohtaminen ja älykkäät palvelut -koulutukseen* laatimassaan opinnäytetyössä.

Tällä hetkellä sosiaali- ja terveydenhuollon ICT-projekteihin kohdistuu voimakkaita kustannus- ja tehokkuuspaineita. Sote-asiakkaiden ICT-projektit ovat usein samankaltaisia, vaikka toteutukset tehdäänkin asiakaskohtaisesti. Budjetit voivat olla huomattavia ja työmäärät suuria. Projekteissa syntyy kokemuksen karttumisen myötä hiljaista tietoa, joka säilyy yksittäisten asiantuntijoiden ajatuksissa tai kirjoitettuna projektin jälkeen arkistoituihin dokumentteihin. Sosiaali- ja terveydenhuollon ICT-projektien samankaltaisuuksien vuoksi projekteja voitaisiin toteuttaa pienemmillä kustannuksilla ja lyhyemmässä ajassa, jos kertynyt hiljainen tieto saataisiin sanoitettua ja koostettua laajemmalti käyttöön. Yhtenä ratkaisuna tähän haasteeseen syntyi opinnäytetyössä kehitetty projektisabluuna.

Projektisabluunaan kerätään sekä kokeneiden asiantuntijoiden haastatteluiden avulla että olemassa olevasta dokumentaatiosta ennalta määritelty napakka paketti tietoa projektin läpiviemisen avuksi. Sabluuna antaa tukea paitsi projektin varsinaiseen toteutukseen, myös tarjous- ja suunnitteluvaiheeseen, roolitukseen ja resursointiin, sekä riskien ja kustannusten arviointiin ja hallintaan.

Ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyönä kehitetty projektisabluuna koestettiin oikeassa projektissa ja sen todettiin toimivan hyvänä pohjatietona suunnittelun ja toteutuksen tueksi. Jotta kehittämistyöstä saadaan paras hyöty irti, sabluunaa tulee kehittää eteenpäin ja käyttöä jalkauttaa organisaatiossa laajemmalti.

*Aikaisemmalta nimeltään Älykkäät palvelut digitaalisessa ympäristössä -koulutus.

Lisätiedot

Opiskelija: Sari Tuomainen, 0503585565, sari.a.tuomainen@gmail.com, linkedin.com/in/sarituomainen/

Ohjaaja: Pia Tamminen, pia.tamminen@hamk.fi