Hyppää sisältöön
Home Opinnäytetyö: Katutyömaiden kasvihuonepäästöt vähentyneet

Opinnäytetyö: Katutyömaiden kasvihuonepäästöt vähentyneet

Helsingin kaupungin infrarakennuttamisen vähäpäästöisen työmaan vaatimuksilla on merkittävä vaikutus katutyömaiden työkoneiden ja raskaan kuljetuskaluston kasvihuonepäästöihin. Vaatimuksilla on kuitenkin kustannuksia nostava vaikutus. Nämä seikat käyvät ilmi Hämeen ammattikorkeakoulun rakentamisen koulutuksen opinnäytetyössä, jonka Juuso Luoto on tehnyt osana YAMK -tutkintoa.

Tutkimuksessa Luoto laati Päästöttömät työmaat -green deal-sopimuksen mukaiset käytännöt pilottiurakan avulla. Vähäpäästöisen työmaan vaatimuksissa keskitytään työmaiden työkoneiden ja raskaan kuljetuskaluston käyttämän fossiilisen polttoaineen korvaamiseen uusiutuvilla polttoaineilla ja asettamalla kalustolle ikävaatimukset. Myös työmaiden pienkalustolle asetettiin vaatimukset, jotta työmailla käytettäisiin sähköisiä pienkoneita.

Pilottiurakassa 66 % pienemmät kasvihuonepäästöt uusiutuvan polttoaineen ansiosta

Vuonna 2020 alkaneessa pilotissa saavutettiin vuoden 2021 loppuun mennessä kasvihuonepäästöjen vähennystä 676 000 kiloa hiilidioksidiekvivalenttia, mikä on n. 66 % vähemmän kuin täysin fossiilista polttoainetta käyttävä työmaa. Pilotissa uusiutuvan polttoaineen lisäkustannus oli noin 92 000 euroa verottomana. Kustannus on suuri, mutta pilottiurakan kokonaiskustannuksista sen osuus oli vain 0,54 %. Urakassa saatiin vähennettyä myös haitallisia paikallispäästöjä, jotka vaikuttavat muun muassa hengitysilmaan.

Vaatimukset käytössä lähes kaikissa Helsingin kilpailutetuissa katu-urakoissa

Vuosien 2020 ja 2021 aikana vähäpäästöisen työmaan vaatimukset otettiin käyttöön myös muissa Helsingin kaupungin kilpailutetuissa katu-urakoissa. Vaatimukset sisältävissä urakoissa saavutettiin yhteensä 1,8 miljoonan kilon hiilidioksidiekvivalentin kasvihuonepäästövähenemä noin 220 000 euron (alv 0%) lisäkustannuksella. Pilotin vaatimukset on otettu käyttöön vuoden 2022 alusta alkaen lähes kaikissa Helsingin kaupungin kilpailutetuissa katu-urakoissa.

Tulevaisuudessa silti tarvitaan tiukempia vaatimuksia työmaiden kasvihuonepäästöjen pienentämiseksi.

Opinnäytetyö kokonaisuudessaan Theseuksessa.

Lisätiedot

Opiskelija: Juuso Luoto, 0931039954 ja juuso.luoto@hel.fi

Ohjaaja: Markku Raimovaata, markku.raimovaara@hamk.fi