Hyppää sisältöön
Home Opinnäytetyö: Kiinteistöhoidon päästöraportointi osaksi valtion kiinteistönhoitoa

Opinnäytetyö: Kiinteistöhoidon päästöraportointi osaksi valtion kiinteistönhoitoa

Senaatti-kiinteistöt haluaa toimia edelläkävijänä kiinteistönhoidossa ja pienentää kiinteistöhoidosta aiheutuvia päästöjä tulevaisuudessa. Tämä käy ilmi Hämeen ammattikorkeakoulun rakentamisen koulutukseen tehdyssä opinnäytetyössä, jonka Juha Ryhänen on tehnyt osata ylempää amk-tutkintoa.

Senaatti-kiinteistöt on onnistunut vähentämään alle kymmenekseen omistamiensa kiinteistöjen käytönaikaisia kasvihuonepäästöjä vuodesta 2012 lähtien. Merkittävä päästöjen vähentäminen on onnistunut siirtymällä rakennusten lämmitys- ja sähköenergian tuotannossa uusiutuviin energian lähteisiin. Suuresta kiinteistömassasta johtuen kiinteistönhoidosta aiheutuu myös merkittävä määrä päästöjä, joita Senaatti-kiinteistöt pyrkii vähentämään tulevaisuudessa.

Kiinteistönhoidon päästöjen suuruudesta tai niiden raportoinnista ei ole aiemmin tehty juurikaan tutkimuksia eikä päästöjen raportointi ole yleisesti vakiintunut tapa kiinteistönhoidon toimialalla. Opinnäytetyötä varten haastateltiin viittä kiinteistönhoitoyhtiötä, jotta saatiin selville, mikä on yritysten päästöjen raportointikyky ja tarkkuus nykyhetkellä. Saatujen vastausten perusteella on luotu päästöraportointimalli, jonka mukaan Senaatti-kiinteistöt tulee vaatimaan tulevina vuosina omilta kiinteistöhoidon puitesopimuskumppaneiltaan päästöraportointia.

Opinäytetyön yhteydessä tehtiin myös kehityssuunnitelma, jonka avulla tulevia kiinteistöhuollon kilpailutusten valintakriteereitä pystytään kehittämään niin, että ne tukisivat entistä paremmin Senaatti-kiinteistöjen kestävän kehityksen ja kiertotalouden tavoitteita.

Lisätiedot

Opiskelija: Juha Ryhänen, [email protected]

Ohjaaja: Harri Mattila, [email protected]