Hyppää sisältöön
Home Opinnäytetyö: Luonnonyrteistä ja erikoisluonnontuotteista lisäarvoa matkailun ohjelma- ja hyvinvointipalveluihin

Opinnäytetyö: Luonnonyrteistä ja erikoisluonnontuotteista lisäarvoa matkailun ohjelma- ja hyvinvointipalveluihin

Luonnonyrttien ja erikoisluonnontuotteiden hyödyntämisellä nähdään kasvavat mahdollisuudet matkailun ohjelma- ja hyvinvointipalveluissa. Erityisesti kehittämispotentiaalia on hyvinvointi-tuotteilla ja palvelukokonaisuuksilla, joissa matkailijat pääsevät tekemään itse, vaikka itse keräämistään raaka-aineista.

Luonnonyrttien ja erikoisluonnontuotteiden lisäarvoa matkailupalveluissa selvitettiin Hämeen ammattikorkeakoulun biotalouden liiketoiminnan kehittämisen opinnäytetyössä, jonka Tero Bister teki osana YAMK-tutkintoaan.

Luonnontuoteala on kasvussa ja myös luonnon ja luonnontuotteiden rooli Suomen matkailun kehittämisessä on vahvistumassa. Suomesta halutaan tehdä kestävän matkailun kärkikohde. Luonnonyrttejä ja erikoisluonnontuotteita hyödyntäviä matkailun ohjelma- ja
hyvinvointipalveluyrityksiä on Suomessa muutamia kymmeniä. Eniten palveluita on Lapissa ja Itä-Suomessa.

Tutkimuskysymyksiin haettiin vastauksia luonnontuote- ja matkailualan asiantuntijoiden teemahaastatteluilla (7 kpl) sekä selvittämällä kirjallisuus- ja verkkosivulähteistä tuotteiden ja palveluiden sekä kehittämishankkeiden tilannetta Suomessa ja ulkomailla.

Tulosten mukaan hyvin paketoitujen palvelukokonaisuuksien muotoilu nähtiin tärkeänä, jotta luonnontuotteiden lisäarvo matkailulle saadaan hyödynnettyä. Siihen päästään parhaiten luonnontuote- ja matkailualan yhteistyöllä ja verkostoitumisella myös muiden sektorien, esim. metsäpuolen toimijoiden kanssa.

Haasteina nähtiin mm. elintarvike- ja kosmetiikkalainsäädäntö ja arvoketjujen järjestäytymättömyys. Hanketoiminnan koordinaatiota kaivattiin vielä vahvistettavaksi valtakunnan tasolla, ja haastateltavat löysivät myös uusien kehittämishankkeiden tarpeita.

Luonnonyrttejä ja erikoisluonnontuotteita hyödyntävän matkailutoiminnan nähtiin olevan nyt enimmäkseen kestävää ja vastuullista. Uudistavassa matkailussa (regenerative tourism) olisi mahdollisuuksia seuraavana askeleena vastuullisuudessa ja hyödyn tuojana paikallisyhteisöille. Suomi voisi profiloitua tässä edelläkävijäksi mm. luonnonyrttien perinteisestä käytöstä ja sauna-kulttuurista ammentaen.

Lisätiedot:

Opiskelija: Tero Bister, 050-5975729, tero.bister@pp.inet.fi
Ohjaaja: Tuija Pirttijärvi, tuija.pirttijarvi@hamk.fi
Tilaaja: Suomen Luontoyrittäjyysverkosto ry