Hyppää sisältöön
Home Opinnäytetyö: Menetelmä sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden resilienssin analysointiin ja kehittämiseen digitalisaatiossa 

Opinnäytetyö: Menetelmä sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden resilienssin analysointiin ja kehittämiseen digitalisaatiossa 

Hämeen ammattikorkeakoulussa on muodostettu Mirva Grannin opinnäytetyössä sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden resilienssiä digitalisaatiossa analysoiva kyselymenetelmä. 

Hämeen ammattikorkeakoulussa on muodostettu sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden resilienssiä digitalisaatiossa analysoiva kyselymenetelmä. Sen avulla tunnistetaan alan työntekijöiden resilienssi, eli kyky pysyä toimintakykyisenä vaikeissa muutostilanteissa ja palautua niistä, sekä resilienssin kehittämistarve digitalisaatiossa. Vastaavaa aikaisempaa tutkimusta tai menetelmää ei ole julkaistu.  

Kehittämistyö on toteutettu Hämeen ammattikorkeakoulun Sosiaali- ja terveysalan johtaminen ja kehittäminen -opinnäytetyössä, jonka Mirva Grann on tehnyt osana Sosiaali- ja terveyalan YAMK-tutkintoa.  

Taustalla ovat toimintaympäristön ilmiöt, kuten digitaalisten alustojen kehittäminen, tiedolla johtaminen, tietojärjestelmien yhteensovittaminen ja tiedon turvallinen liikkuminen. Ne ovat laajoja ja monimutkaisia asiakokonaisuuksia, joiden rinnalla sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaprosessit ja koko toiminnan logiikka uudistuvat. Oikeanlaisen tekniikan tuominen käyttäjien avuksi ei kuitenkaan automaattisesti muuta ajattelua, kulttuuria, toimintatapoja ja -malleja. Ennakkoluuloton uudelleenajattelu ja sen oppiminen vaativat isoa oivallusta oman toiminnan muuttamisesta ‒ jopa radikaalisti toisenlaiseksi. Muutoksessa tarvitaan resilienttiä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä. 

Resilienssi on yksilön ja yhteisön ominaisuus, jota voidaan kehittää. Selviytyäkseen ja menestyäkseen yhä kompleksisemmassa toimintaympäristössä resilienssin vahvistaminen tulisi olla koulutuksen lisäksi osa organisaatioiden sekä yksilöiden ammatillista ja henkilökohtaista strategiaa kaikilla sosiaali- ja terveysalan tasoilla. Tuotettua analysointimenetelmää voidaan hyödyntää yksittäisen työntekijän ja työyhteisön resilienssin arvioinnissa, kehitysalueiden suunnittelussa ja seurannassa. 

Lisätiedot

Mirva Grann 
opiskelija, Sosiaali- ja terveysalan johtaminen ja kehittäminen -koulutus 
Hämeen ammattikorkeakoulu 
mirva.grann@grannflux.fi
045 257 6600 
Mirva Grann LinkedIn 

Raija Koskinen 
opinnäytetyön ohjaaja 
lehtori, sosiaaliala 
Hämeen ammattikorkeakoulu 
0503253533 
raija.koskinen@hamk.fi