Hyppää sisältöön
Home Opinnäytetyö: MORE-teollisuusalueen on mahdollista saavuttaa täysin hiilineutraali liikenne vuoteen 2035 mennessä 

Opinnäytetyö: MORE-teollisuusalueen on mahdollista saavuttaa täysin hiilineutraali liikenne vuoteen 2035 mennessä 

MORE-teollisuusalue sai opinnäytetyön lopputuloksena konkreettisia ideoita älyliikenteen infrastruktuurin kehittämiseen sekä esityksiä parhaiksi älyliikenteen käyttökohteiksi. 

Teollisuusalueen liikenteen hillineutraaliustavoittelussa vvainroolissa ovat älyliikenne ja tieliikenteen sähköistymisen tukeminen. Älyliikenteen avulla on myös mahdollista tehostaa MORE-teollisuusalueen yritysten toimintaa. Tämä käy ilmi Hämeen ammattikorkeakoulun YAMK-opinnäytetyössä, jonka Hannu Riikonen on tehnyt osana tietojohtaminen ja älykkäät palvelut-tutkintoa. 

MORE-teollisuusalueen muodostavat Hämeenlinnan Moreeni sekä Janakkalan Rastikangas. Alue on pinta-alaltaan noin 700 hehtaaria ja sillä toimii jo nyt lähes sata yritystä, jotka  työllistävät noin 1500 henkilöä. MORE-teollisuusalueen tavoitteena on olla täysin hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä.

Älyliikenteellä tarkoitetaan älykästä liikennejärjestelmää, jonka tavoitteena on parantaa liikennejärjestelmän toimivuutta tietoja viestintäteknologian avulla. Älyliikenteen avulla on mahdollista pienentää ruuhkia ja päästöjä, tehostaa kuljetuksia ja lisäksi se voi pienentää merkittävästi tieliikenneonnettomuuksien määriä. 

Tulosten mukaan tällä hetkellä potentiaalisimpia älyliikenteen innovaatioita ovat sensoriteknologian ja data-analytiikan hyödyntäminen, ajoneuvojen välinen viestintä, ajoneuvojen ja infrastruktuurin välinen viestintä, robottibussit sekä tavara- ja pakettirobottikuljettimet. Tärkeimpiä infrastruktuurivaatimuksia ovat nopeat tietoliikenneyhteydet ja tieliikenteen sähköistymisen tukeminen. Monet älyliikenteen palveluista vaativat nopeita tietoliikenneyhteyksiä ja tieliikenteen sähköistymisen tukeminen on merkittävässä roolissa kun tavoitellaan hiilineutraalisuutta, sillä se mahdollistaa päästöttömän liikenteen. Lisäksi autonomisten ajoneuvojen odotetaan toimivan 
tulevaisuudessa sähköllä. 

Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää myös muilla vastaavilla alueilla, joissa mietitään älyliikenteen mahdollisuuksia tai tavoitellaan hiilineutraalisuutta.

Tutkimus on tehty huhtikuun 2022 ja maaliskuun 2023 välisenä aikana ja se liittyy käynnissä olevaan Älykäs liikenne -hankkeeseen, joka käynnistyi huhtikuussa 2022. Hankkeen tarkoituksena on selvittää älyliikenteen tuomia mahdollisuuksia MORE-teollisuusalueella ja kartoittaa älyliikenteen vaatimia infrastruktuurivaatimuksia alueen yritysten näkökulmasta. Hankkeen aikana kiinnitetään huomiota myös energiataloudellisiin- ja lainsäädännöllisiin asioihin, mutta ne rajattiin pois tästä tutkimuksesta. 

Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena ja sen lähestymistapana oli tapaustutkimus. Tutkimusta varten haastateltiin Älykäs liikenne-hankkeessa mukana olevan organisaation 
projektipäällikköä ja siinä hyödynnettiin neljän asiantuntijan paneelikeskustelua sekä MORE-teollisuusalueen yrityksille pidettyä työpajaa, jotka molemmat järjestettiin osana Älykäs 
liikenne-hanketta. 

Opinnäytetyö kokonaisuudessaan Theseuksessa

Lisätiedot:

Hannu Riikonen 
opiskelija, tietojohtaminen ja älykkäät palvelut-koulutus 
Hämeen ammattikorkeakoulu 
Visual Designer/Etteplan Oyj 
0452100902 
hp.riikonen@gmail.com 

Markus Sihvonen 
ohjaaja 
Hämeen ammattikorkeakoulu 
0503401305 
markus.sihvonen@hamk.fi