Hyppää sisältöön
Home Opinnäytetyö: Osallistava monialainen yhteistyö on avain uuden Ohjaamon suunnitteluun ja käynnistämiseen

Opinnäytetyö: Osallistava monialainen yhteistyö on avain uuden Ohjaamon suunnitteluun ja käynnistämiseen

Kaisa Lahtisen opinnäytetyössä luotiin monialaisen yhteiskehittämisen avulla prosessimalli uutta Ohjaamoa suunnittelevalle ja käynnistävälle kunnalle. 

Ohjaamon suunnittelu ja käynnistäminen voidaan toteuttaa prosessinomaisesti monialaisen yhteistyön sekä johtoryhmän tuen avulla. Hyvä pohjatyö, suunnitelmallinen eteneminen sekä työntekijä- että esimiestason osallistaminen projektin etenemiseen mahdollistavat uuden Ohjaamon käynnistämisen. Näin käy ilmi Hämeen ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen -koulutukseen tehdyssä opinnäytetyössä, jonka Kaisa Lahtinen on tehnyt osana sosionomin ylempää ammattikorkeakoulututkintoa (YAMK).

Alle 30-vuotiaille suunnattu Ohjaamo mahdollistaa nuorten palveluiden saavutettavuuden helposti ja nopeasti. Nuorten palvelut löytyvät yhden oven takaa. Ohjaamossa edistetään organisaatioiden välistä monialaista yhteistyötä samassa paikassa, samaan aikaan. Ohjaamon käynnistäminen vaatii suunnitelmallisuutta, resursseja ja yhteistä visiota.

Lahtisen opinnäytetyössä luotiin monialaisen yhteiskehittämisen avulla prosessimalli uutta Ohjaamoa suunnittelevalle ja käynnistävälle kunnalle. Yhteiskehittäminen palvelumuotoilun menetelmillä oli tehokas tapa luoda prosessimalli muutosjohtamisen, monialaisen työn ja Ohjaamon suunnittelun näkökulmista.

Prosessimalli luotiin uuden Ohjaamon kehittämistiimin ja johtoryhmän seitsemässä tapaamisessa toimintatutkimuksen menetelmällä. Mallin osioita ja tehtäväpohjia hyödyntämällä saatiin struktuuria ja tehokkuutta uuden Ohjaamon suunnitteluun ja käynnistämiseen. Mallia hyödyntäen voidaan osallistaa sekä työntekijät että esimiestaso uuden Ohjaamon ja monialaisen työn rakentamiseen. Prosessimallin kehittämisen avulla avattiin uusi Ohjaamo toimintatutkimuksen jälkeen.

Nuorten matalan kynnyksen palveluiden, Ohjaamon sekä sektorirajoja ylittävän yhteistyön kehittäminen on tärkeä ja ajankohtainen asia. Monialaisen työn malleja voidaan rakentaa ja kehittää joustavasti Ohjaamoon.

Lisätiedot:

Opiskelija: Kaisa Lahtinen, 040 721 2868, [email protected]
Ohjaaja: Paula Hakala, [email protected]