Hyppää sisältöön
Home Opinnäytetyö: Tekoäly ja avoin data avasivat yritysten kiertotalouspotentiaalia

Opinnäytetyö: Tekoäly ja avoin data avasivat yritysten kiertotalouspotentiaalia

Generatiivista tekoälyä hyödyntävä arviointityökalu tehosti merkittävästi yritystoimijoiden kiertotalouskyvykkyyksien tunnistamista.

Generatiivista tekoälyä ja avointa dataa hyödyntävä CEULA-malli tehosti ja systematisoi merkittävästi prosessia, jossa tunnistettiin Etelä-Pohjanmaan alueella erityistä kiertotalouspotentiaalia omaavia yrityksiä ja analysoitiin näiden kiertotalouskyvykkyyksiä.

Tämä käy ilmi Hämeen ammattikorkeakoulun Tietojohtaminen ja älykkäät palvelut -koulutusohjelman opinnäytetyössä, jonka Jenni Nurmi on tehnyt osana insinööri YAMK-tutkintoaan.

Tavoitteena oli kehittää menetelmä, jonka avulla tunnistetaan kiertotalouden kannalta erityistä potentiaalia omaavat alueelliset yritystoimijat ja voidaan arvioida näiden kiertotalousperustaiseen liiketoimintaan viittaavia kyvykkyyksiä. Toiminnallisena kehittämistyönä toteutettua CEULA-mallia hyödynnettiin Seinäjoen ammattikorkeakoulun RIIHI – Resurssiviisaat verkostot Etelä-Pohjanmaalla -hankkeessa, jonka päämääränä on kiertotalouden vahvistaminen.

CEULA-malli perustuu Ellen MacArthur Foundationin ReSOLVE-viitekehykseen ja kiertotalouden kypsyystasoa kuvaaviin maturiteettimalleihin. CEULA hyödyntää ChatGPT4:n GPT Builderia, ja toimii konkreettisena esimerkkinä siitä, miten tekoäly tehostaa datan käsittelyä. CEULA:n avulla pystyttiin systemaattisesti tunnistamaan alueellisesti kiinnostavia toimijoita, ja analysoimaan näiden tunnistettujen toimijoiden rooleja ja kyvykkyyksiä kiertotalousekosysteemien perustamisen alkuvaiheessa.

”CEULA-malli voi merkittävästi edistää alueellisten kiertotalousekosysteemien käynnistämistä ja kehittymistä, mikä on erityisen tärkeää alueilla, joilla on tunnistettu tarve systemaattiselle lähestymistavalle”, toteaa Jenni Nurmi.

Työn tulokset osoittavat, että CEULA-malli tukee tehokkaasti potentiaalisten ekosysteemitoimijoiden tunnistamista ja kiertotalouskyvykkyyksien arviointia, mikä edistää kiertotalouden kehittymistä ja syventää ymmärrystä alueen kiertotalouspotentiaalista.

”Jenni Nurmen opinnäytetyö on erittäin hyvä ja poikkeuksellisen perusteellisesti toteutettu. Suosittelen lämpimästi kaikkia kiertotalousekosysteemien kehittäjiä tutustumaan työssä esitettyyn CEULA-malliin ja hyödyntämään tekoälyä kehittämishankkeiden tarpeisiin”, kehoittaa yliopettaja Anne-Mari Järvenpää.

Lisätiedot:

Jenni Nurmi opiskelija, Tietojohtaminen ja älykkäät palvelut Hämeen ammattikorkeakoulu 040 533 4716 [email protected]