Hyppää sisältöön
Home Opinnäytetyö: Tekoäly käyttöön opiskelijoiden ohjauksessa

Opinnäytetyö: Tekoäly käyttöön opiskelijoiden ohjauksessa

Tekoälyä hyödyntämällä voidaan parantaa ohjauspalveluita sekä lisätä niiden saavutettavuutta. Se mahdollistaa myös sen, että aikaa käytetään entistä enemmän henkilökohtaiseen ohjaukseen sekä ammatillisen kasvun ja elinikäisen oppimisen tukemiseen.

Tekoälyä hyödyntämällä voidaan parantaa ohjauspalveluita sekä lisätä niiden saavutettavuutta. Se mahdollistaa myös sen, että aikaa käytetään entistä enemmän henkilökohtaiseen ohjaukseen sekä ammatillisen kasvun ja elinikäisen oppimisen tukemiseen, todetaan Salla Niittymäen Hämeen ammattikorkeakoulussa tehdyssä opinnäytetyössä (YAMK). Työn tuloksena syntyi toimintasuunnitelma, joka sisältää ehdotuksen tekoälyn käyttöönotosta opiskelijan ohjauksessa HAMKissa.

Työelämän jatkuvasti kehittyvät osaamisvaatimukset ja elinikäisen oppimisen merkityksen kasvaminen aiheuttavat muutostarpeita myös koulutukselle etenkin ammattikorkeakouluissa, jossa tavoitteena on luoda osaajia tulevaisuuden työmarkkinoille. Osaamista hankitaan tulevaisuudessa mitä todennäköisimmin erilaisissa ympäristöissä ja yhteyksissä, ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen merkitys korostuu. Tämä aiheuttaa muutostarpeita myös ohjaukselle ja henkilökohtaisen ohjauksen tarpeen voidaan arvioida kasvavan.

Teknologian kehitys ja erilaiset tekoälyn sovellukset mahdollistavat laadukkaiden palvelujen tuottamisen niin, että ne vastaavat yksilöllisiin tarpeisiin jopa ennakoivasti, ovat entistä henkilökohtaisempia, ajallaan tapahtuvia ja helposti saatavilla olevia. Tällaisten ratkaisujen sekä automatisoinnin hyödyntäminen opiskelijan ohjauksessa mahdollistaa rutiinityön siirtämisen koneelle, jotta ihmiset voivat keskittyä henkilökohtaiseen ohjaamiseen sen sijaan.

Tekoälyn käyttöönotossa on kyse paljon muustakin kuin pelkästä teknologiasta. Kyse on muun muassa tarpeiden tunnistamisesta ja määrittelystä sekä organisaation toimintojen tarkastelusta ja palveluprosessien määrittelystä ja kuvaamisesta. Tekoälyn hyödyntämisessä on pitkälti kyse tiedon käsittelystä, ja tietojärjestelmien ja niiden sisältöjen pitää luonnolliseesti tukea tätä työtä.

Nämä näkökulmat tulevat esiin HAMKin Business Management and Entrepreneurship -koulutuksen opinnäytetyössä, jonka Niittymäki on tehnyt osana ylemmän ammattikorkeakoulun tradenomitutkintoa. Niittymäki työskentelee opinto-ohjaajana HAMKissa, joten opinnäytetyön teemat sulautuvat sujuvasti tekijän omaan työhön.

Opinnäytetyön tavoitteena oli tarkastella tekoälyn mahdollisuuksia opiskelijan ohjauksessa korkeakoulutuksessa, tarkemmin ottaen Hämeen ammattikorkeakoulussa. Työn tarve on johdettavissa teknologian kehityksestä ja tulevaisuuden osaamistarpeiden muutoksesta sekä myös HAMKin strategiasta, jonka visiossa kuvataan 24/7 saatavilla olevat opiskelupalvelut ja keinoäly ohjauksen tukena.

Tutkimusaineisto on kerätty teorian ja hyvien käytänteiden tarkastelun lisäksi ideariihityyppisillä työpajoilla, joihin osallistui HAMKin opiskelijoita sekä henkilökuntaa. Työssä on käsitelty myös tekoälyn käyttöönottoon liittyviä edellytyksiä sekä eettisiä näkökulmia.

Lisätiedot:

Salla Niittymäki
opiskelija, Business Management and Entrepreneurship -koulutus
opinto-ohjaaja, konetekniikan koulutus
Hämeen ammattikorkeakoulu
0400 127 815
salla.niittymaki@hamk.fi

Helena Turunen
opinnäytetyön ohjaaja, yliopettaja
050 409 4547
helena.turunen@hamk.fi

Opinnäytetyö kokonaisuudessaan Theseuksessa