Hyppää sisältöön
Home Opinnäytetyö: Teollisella internetillä tehokkuutta kaasutankkausasemaverkoston hallintaan

Opinnäytetyö: Teollisella internetillä tehokkuutta kaasutankkausasemaverkoston hallintaan

Merja Huotarisen opinnäytetyön mukaan teollisen internetin ratkaisulla saadaan selkeitä hyötyjä maa- ja biokaasun konttilogistiikassa.

Teollisen internetin ratkaisu “Valmet DNA Integrated Operations” saavuttaa selkeitä hyötyjä ja kustannussäästöjä maa- ja biokaasun konttilogistiikassa, jolla Gasum Oy organisoi mm. maakaasuverkon ulkopuolista kaasutankkausasemaverkostoaan. Tämä käy ilmi Hämeen ammattikorkeakoulun Älykkäät palvelut digitaalisessa toimintaympäristössä -koulutusohjelman opinnäytetyöstä, jonka Merja Huotarinen on tehnyt osana insinöörin ylempää ammattikorkeakoulututkintoa.

Teollisen internetin tuottama lisäarvo perustuu sen avulla suunnitelmallisesti kerättyyn, tuotettuun ja jaettuun tietoon. Oikeanlaista tietoa jalostamalla ja reaaliaikaisesti jakamalla toimintaa voidaan tehostaa, ennakoida ja automatisoida. Huotarisen tekemän tutkimuksen perusteella nähdään, että Valmet DNA Integrated Operations -sovelluksen tarjoaman reaaliaikaisen tiedon ja ennusteiden avulla mm. kaasukonttien oikea-aikaisuutta, energiatehokkuutta ja toimitusvarmuutta on pystytty parantamaan. Näin on saavutettu myös selkeitä kustannussäästöjä. Tutkimustulokset on saatu pääosin data-analytiikan keinoin, järjestelmän keräämää dataa tutkien.

Jo saavutettujen tuloksien lisäksi tutkimuksessa pidetään arvokkaana järjestelmän kehitysmahdollisuuksia toiminnan laajentuessa. Tutkimuksessa todetaan, että tähän asti saaduilla käyttökokemuksilla, olemassa olevalla datalla ja yhteistyöllä asiakkaan kanssa järjestelmästä on mahdollista kehittää entistä tehokkaampi, automaattisempi ja asiakkaan kehittyviä tarpeita parhaiten vastaava.

Opinnäytetyö kokonaisuudessaan Theseuksessa.

Lisätietoja:

Merja Huotarinen
Opiskelija, Älykkäät palvelut digitaalisessa toimintaympäristössä -koulutus
Hämeen ammattikorkeakoulu
040 732 2112
merja.huotarinen@pp1.inet.fi
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/merjahuotarinen

Jukka Pulkkinen
Opinnäytetyön ohjaaja
tutkimusyksikön johtaja
HAMK Smart -tutkimusyksikkö
Hämeen ammattikorkeakoulu
050 461 8927, jukka.pulkkinen@hamk.fi