Hyppää sisältöön
Home Opinnäytetyö: Tilaajavastuulain selvitysvelvollisuuden noudattaminen lisääntynyt

Opinnäytetyö: Tilaajavastuulain selvitysvelvollisuuden noudattaminen lisääntynyt

Peräkkäiset työsuojelutarkastukset paransivat alihankinta- tai vuokratyötä ostavan tilaajan selvitysvelvollisuuden noudattamista. Samanaikaisesti tilaajien välittömästi tarkastuksen aikana toteuttamien korjaustoimenpiteiden määrä väheni. Tämä ilmenee Mira Nousiaisen opinnäytetyöstä, joka on tehty Hämeen ammattikorkeakoulussa Liiketoiminnan kehittäminen (YAMK) -koulutuksessa.

Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä on harmaan talouden torjunnan työväline. Lain noudattamista valvoo Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue koko Suomessa.

Tämä on nähtävästi ensimmäinen kerta, kun tilaajavastuulain selvitysvelvollisuuden noudattamista on tutkittu tarkastustoiminnalla saavutettujen muutosten näkökulmasta. Pitkittäistutkimuksessa seurattiin 370 tilaajan peräkkäisten tarkastusten havaintoja. Tilaajat toimivat eri puolilla Suomea ja useilla eri toimialoilla – isoin edustus oli rakennusalalta. Aineisto sisälsi yhteensä 981 tarkastuskertomusta.

Toteutettu pitkittäistutkimus on kokonaistutkimus ja toteutettiin työsuojeluviranomaisen tarkastuskertomusten dokumenttianalyysinä. Tutkimuksessa mukana olleet tilaajat olivat saaneet vuosina 2018–2019 työsuojelutarkastuksessa kirjallisen ohjeistuksen siitä, mitkä asiat tilaajan on korjattava vastaamaan tilaajavastuulain vaatimaa tasoa.

Valvonnalle asetettu tavoite saavutettiin

Pitkittäistutkimuksen tulokset osoittivat, että peräkkäisissä tarkastuksissa tilaajien selvitysvelvollisuuden noudattaminen parani. Tilaajan toisessa peräkkäisessä tarkastuksessa selvitysvelvollisuuden noudattaminen kaikkien tarkastettujen sopimusten osalta parani 38 prosentissa tarkastuksista ja kolmannessa tarkastuksessa selvitysvelvollisuuden noudattaminen oli parantunut 59 prosenttiin. Samanaikaisesti tilaajien välittömästi tarkastuksen aikana toteuttamien korjaustoimenpiteiden määrä väheni. Tilaajan toisessa peräkkäisessä tarkastuksessa korjaustoimenpiteiden määrä oli laskenut lähtötilanteen 67 prosentista 41 prosenttiin ja kolmannessa tarkastuksessa havaittiin tarkastuksen aikaisia korjaustoimenpiteitä enää 13 prosentissa tarkastuksia. Tutkimusaineistoon kuuluvat tilaajat noudattivat tilaajavastuulain selvitysvelvollisuutta aiempaa paremmin, mikä tarkoittaa, että vuosien 2018–2019 valvonnalle asetettu tavoite saavutettiin.

Kyselytutkimuksen vastaukset osoittavat, että velvoitteen saamisen jälkeen tilaajat ottivat käyttöön tilaajavastuulain minimitason ylittäviä toimintamalleja, muuttivat sopimuskäytäntöjään, kouluttivat henkilöstöään, paransivat sisäistä ohjeistusta tilaajavastuuasioista sekä ottivat käyttöön sähköisiä palveluita ja tietojärjestelmiä.

Lisätiedot:

Opiskelija: Mira Nousiainen, [email protected], @NousiainenMira
Ohjaaja: Helena Turunen, [email protected]