Hyppää sisältöön
Home Opinnäytetyö: Toiminnanohjausjärjestelmän käyttö tukee työhyvinvointia kotihoidossa

Opinnäytetyö: Toiminnanohjausjärjestelmän käyttö tukee työhyvinvointia kotihoidossa

Kotihoidon työhyvinvointia tutkivassa opinnäytetyössä käy ilmi, että henkilökunta kokee toiminnanohjausjärjestelmän tukevan työhyvinvointia sekä lisäävän turvallisuutta niin asiakkaan kuin henkilökunnankin näkökulmasta.

Laatusuositukset kannustavat työyhteisöjä ratkaisemaan työhyvinvointia uhkaavia tekijöitä, jotta ikäihmisten parissa työskentelevien työhyvinvointia voidaan parantaa. Kotihoidon työhyvinvointia
tutkivassa opinnäytetyössä käy ilmi, että henkilökunta kokee toiminnanohjausjärjestelmän tukevan työhyvinvointia sekä lisäävän turvallisuutta niin asiakkaan kuin henkilökunnankin näkökulmasta.
Opinnäytetyön on tehnyt Jenni Kaipila osana Hämeen ammattikorkeakoulun, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen (YAMK) tutkintoa.

Sosiaali- ja terveysalaa koettelee henkilöstöpula väestön ikääntyessä ja tarvitessa yhä enemmän apua. Tämän vuoksi on tärkeää kehittää kotihoidon työhyvinvointia tutkimalla henkilöstön kokemuksia työhyvinvointia tukevista ja haastavista tekijöistä. Opinnäytetyö toteutettiin teemahaastattelujen avulla kolmessa ryhmässä. Toiminnanohjausjärjestelmän koettiin tuovan tasapuolisuutta kotihoidon työnjakoon. Kehitettävää löytyi töiden järjestyksestä mobiilissa, joka oli erityisesti uusille työntekijöille välillä haastava. Työnjaollisesti kehitettävää oli optimoinnin käytössä, jota lähdettiin kehittämään omahoitajuuden lisäämisellä asiakkaan taustatietoihin.

Työhyvinvoinnin johtaminen on oltava läsnä kotihoidon päivittäisessä arjessa. Haastatteluissa johtamisen näkökulmasta tärkeiksi tekijöiksi nousi esihenkilöiden tavoitettavuus ja läsnäolo. Esihenkilön tulee pystyä luottamaan henkilöstöönsä sekä toimimaan johdonmukaisesti ja tasapuolisesti. Toiminnanohjausjärjestelmästä saatavien raporttien avulla esihenkilön on mahdollista johtaa kotihoidon toimintaa tiedolla. Tulevilla hyvinvointialueilla toimintaa yhtenäistettäessä toiminnanohjauksen säilyminen paikallisella tasolla koettiin olevan tärkeä tekijä toiminnan sujumiseksi myös tulevaisuudessa.

Lisätiedot:

Opiskelija: Jenni Kaipila, 040-7356521, jennitk80@sisallontuottaja

Ohjaaja: Merja Salminen, merja.salminen@hamk.fi