Hyppää sisältöön
Home Opinnäytetyö: Työsuojeluvaltuutetun rooli muuttuu etätyössä

Opinnäytetyö: Työsuojeluvaltuutetun rooli muuttuu etätyössä

Koronapandemia siirsi työn koti- ja etätoimistoihin ja muutti työn luonteen kenties pysyvästi. Muutos on ulottunut myös työsuojeluvaltuutetun rooliin. Organisaatioiden koosta riippumatta, tietointensiivisissä työyhteisöissä toimivat työsuojeluvaltuutetut ovat kokeneet selkeitä muutoksia rooliin liittyvissä tehtävissä ja vastuissa sekä omissa vaikutusmahdollisuuksissaan. Näin käy ilmi Hämeen ammattikorkeakoulun Tietojohtaminen ja älykkäät palvelut -opinnäytetyössä, jonka Kati Mansikkaniemi on tehnyt osana YAMK-tutkintoa.

Teemahaastatteluihin pohjautuvan opinnäytetyön tulokset osoittivat, että tietointensiivisissä työyhteisöissä toimivat työsuojeluvaltuutetut kokevat roolin edellyttävän aiempaa aktiivisempaa asioiden esille nostoa, oma-aloitteisuutta sekä työhyvinvointiin panostamista aikaisempaa enemmän. Erilaisiin katselmointeihin, arviointeihin ja jatkuvaan tarkkailuun perinteisesti perustuvan tehtävän tilalle ovat etäaikana nousseet yhteisöllisyyteen ja varhaisempaan puuttumiseen, työssä jaksamiseen sekä henkisen hyvinvoinnin seurantaan liittyviä tehtäviä ja vastuita. Kommunikointi ainoastaan virtuaaliyhteyksien varassa edellyttää uudenlaisia toimintatapoja ja vuorovaikutukseen liittyviä taitoja.

Työsuojelu on työnantajan ja työtekijöiden välistä yhteistoimintaa, jolla huolehditaan siitä, että työpaikalla on turvallista ja terveellistä tehdä työtä. Toiminnan lähtökohtana on vuorovaikutteinen toiminta, mitä määrittävät erilaiset lait ja sopimukset. Työsuojeluvaltuutettu on työntekijöiden luottamuksella valittu luottohenkilö ja työhyvinvoinnin ääni, jonka tehtävänä on oma-aloitteisesti perehtyä työyhteisön työntekoympäristöön ja tekijöihin, joilla saattaa olla vaikutusta työntekijöiden turvallisuuteen, terveyteen ja työhyvinvointiin.

Lisätiedot:

Opiskelija: Kati Mansikkaniemi, 040 026 0052, [email protected]

Ohjaaja: Pia Karumaa, 050 470 7558, [email protected]