Hyppää sisältöön
Home Opinnäytetyö: Uusi rekisteröintitapa vielä vieras hevosalalla

Opinnäytetyö: Uusi rekisteröintitapa vielä vieras hevosalalla

Hevosten ja niiden pitopaikkojen rekisteröinti- sekä kirjanpitovelvollisuus liittyen hevosten liikkumiseen pitopaikasta toiseen on uusi ja ajankohtainen asia hevosalalla. Opinnäytetyön mukaan uudesta käytännöstä koetaan hevosalalla epäselvyyttä.

Mirjam Niiniaho selvitti Hämeen ammattikorkeakoulun hevostalouden koulutukseen tekemässään opinnäytetyössä eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisterin käyttöä hevosalalla. Opinnäytetyössä toteutettiin hevoseläintenpitäjille suunnattu kyselytutkimus, jolla selvitettiin hevostenpitäjien tietoisuutta alalle tulleista uusista rekisteröinti- ja kirjanpitovaatimuksista. Lisäksi selvitettiin eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisterin uuden sähköisen asiointipalvelun käyttökokemuksia ja kerättiin palautetta.

Yleisesti kyselytutkimuksen vastausten (194 kpl) perusteella voidaan todeta, että hevostenpitäjät ovat suhteellisen hyvin tietoisia alalle tulleista uusista rekisteröinti- ja kirjanpitovaatimuksista, mutta vaatimusten suhteen ei välttämättä ole ryhdytty vielä toimenpiteisiin. Vaatimuksista ollaan suurimmaksi osaksi ainakin kuultu tai luettu, mutta asia on laajuutensa vuoksi voinut jäädä vain kuulopuheiden tai lyhyemmän uutisen varaan. Kyselytutkimuksen vastauksissa korostui tallinpitäjän arjen kiireisyys, jonka vuoksi laajaa ohjeistusta ei ole ehditty käymään läpi.

Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisteri sekä kirjanpitovaatimus koettiin vielä epäselvänä asiana hevosalan toimijoiden keskuudessa. Lisäohjeistusta ja koulutusta aiheesta tarvitaan lisää. Sekavuutta toimijoiden keskuudessa aiheutti varsinkin eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisteriin tehtävän rekisteröinnin ja kirjanpitovelvollisuuden erillisyys. Nämä koettiin usein samassa paikassa tehtäviksi toimenpiteiksi, jonka vuoksi kyselytutkimuksen vastaaja ei aina ymmärtänyt, mitä häneltä oikeastaan edes vaaditaan.

Yleisesti rekisteröintivelvollisuus koettiin vastaajien keskuudessa vaihtelevasti joko erittäin hyvänä ja tarpeellisena asiana tai vastaavasti turhana byrokratiana, joka vaatii liikaa paperitöitä. Kirjanpitovelvollisuus koskien hevosten liikkumista pitopaikasta toiseen koettiin yleisellä tasolla työllistävänä, johtuen lähinnä pitopaikkatunnusten haastavasta selvitystyöstä. Pitopaikkatunnusten toivottiinkin olevan helpommin selvitettävissä, jotta kirjanpito olisi mahdollista toteuttaa vaivattomasti.

Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Lounais-Suomen aluehallintovirasto.

Lisätiedot:

Mirjam Niiniaho
opiskelija
hevostalouden koulutus
Hämeen ammattikorkeakoulu
puh. 0456145750
mirjam.niiniaho@student.hamk.fi