Hyppää sisältöön
Home Opinnäytetyö: Vesijohtoveden klooridesinfioinnin hyödyt suuremmat kuin haju- ja makuhaitat

Opinnäytetyö: Vesijohtoveden klooridesinfioinnin hyödyt suuremmat kuin haju- ja makuhaitat

Opinnäytetyönä HS-Vedelle tehdyssä tutkimuksessa todettiin, että vedestä havaittu kloorin haju tai maku ei ole suoraan verrannollinen kokonaisklooripitoisuuteen.

Vesijohtoveden klooriamiinidesinfiointi on oikein käytettynä hyvä riskienhallintatoimenpide laadukkaan talousveden toimittamisessa. Klooridesinfioinnilla varmistetaan veden mikrobiologista laatua ja edesautetaan verkoston tasapainotilan ylläpitoa. Tämä käy ilmi Hämeen ammattikorkeakoulun rakentamisen koulutusohjelman opinnäytetyössä, jonka Sanna Heinonen on tehnyt osana YAMK-tutkintoa.

Vesihuoltolaitos on vastuussa toimittamansa veden laadusta koko toimitusketjun ajan aina kiinteistön liittymispisteeseen saakka. Vesijohtoverkostot ja kiinteistön putkistot vaikuttavat veden laatuun ja vedenkäsittelylaitokselta laadukkaana lähtevä vesi saattaa muuttua ennen kuluttajan lasiin päätymistä. Verkoston vaikutukset voivat ilmetä mm. veteen lisätyn kloorin reagoimisena, jonka seurauksena asiakkaat saattavat aistia vedestä kloorin hajua tai makua.

Opinnäytetyön HS-Vedelle tehdyssä tutkimuksessa todettiin, että vedestä havaittu kloorin haju tai maku ei ole suoraan verrannollinen kokonaisklooripitoisuuteen, vaan haitoista saatiin ilmoituksia myös alueilta, joissa klooria oli vedessä enää hyvin matalia pitoisuuksia tai jopa alle laboratorion määritysrajan.

Kloori- ja UV-desinfiointien hyödyt olivat tutkimuksessa nähtävissä veden erinomaisena mikrobiologisena laatuna HS-Veden eri verkostokohteissa mitattuna. Jatkotoimenpiteinä opinnäytetyössä ehdotetaan HS-Veden nykyisen, Sosiaali- ja Terveysministeriön asetuksiin pohjautuvan, valvontatutkimusohjelman omavalvontaosuuden täydentämistä verkostossa sijaitsevien vesisäiliöiden mikrobiologisilla lisänäytteenotoilla sekä vesijohtoverkostojen kunnossapitotoimien kohdentamista aiempaa enemmän laboratoriossa analysoitujen vesinäytteiden tulosten perusteella. Nämä toimet edesauttavat riskienhallinnassa, jonka perimmäinen tarkoitus on tuottaa asiakkaille kaikilta osin laadukasta talousvettä.

Lisätiedot:

Sanna Heinonen
opiskelija, Rakentaminen YAMK
Hämeen ammattikorkeakoulu
käyttöinsinööri, HS-Vesi
03 621 3704
[email protected]

Harri Mattila
ohjaaja
Hämeen ammattikorkeakoulu
050 554 5645
[email protected]