Hyppää sisältöön
Home Opinnäytetyö: Yhteistoiminnallisella aliurakoinnilla on saavutettavissa merkittäviä hyötyjä

Opinnäytetyö: Yhteistoiminnallisella aliurakoinnilla on saavutettavissa merkittäviä hyötyjä

Mika Ojala kehitti Hämeen ammattikorkeakoulun Rakentamisen koulutusohjelman YAMK-opinnäytetyössään yhteistoiminnallisen aliurakkasopimusmallin. Kehitettyä sopimusmallia pilotoitiin työn tekemisen yhteydessä menestyksekkäästi.

Perinteisten urakkamuotojen rinnalle on tullut uusi tapa toimia yhteistyössä, yhteistoiminnalliset urakkamuodot. Ne ovat yleistyneet rakennusalalla viimeisen vuosikymmenen aikana. Yhteistoiminnalliset urakkamuodot ovat usein käytössä suuremmissa urakoissa. Kysyntää yhteistoiminnallisuudelle olisi myös pienemmissä urakoissa ja aliurakoissa.

Mika Ojala kehitti Hämeen ammattikorkeakoulun Rakentamisen koulutusohjelman YAMK-opinnäytetyössään yhteistoiminnallisen aliurakkasopimusmallin. Opinnäytetyön mukaan yhteistoiminnallisuudella on mahdollista saavuttaa merkittäviä etuja. Perinteisten urakkamuotojen ongelmat aiheuttavat hankkeissa ristiriitoja ja yhteisten tavoitteiden asettaminen sopimuskumppanien välille voi olla haastavaa. Yhteistoiminnallisella aliurakkasopimusmallilla haettiin ratkaisua näihin ongelmiin.

Opinnäytetyössä kehitettyä yhteistoiminnallista aliurakkasopimusmallia pilotoitiin työn tekemisen yhteydessä. Pilottikohteeksi valittiin haastava paikallavalutöiden aliurakka. Yhteistoiminnallisella aliurakkasopimusmallilla saavutettiin pilottikohteessa lupaavia tuloksia. Pilottikohteen aliurakka onnistui taloudellisesti ja aikataulullisesti hyvin. Pilottikohteesta kerätyn palautteen perusteella yhteistoiminnallisella aliurakkasopimusmallilla saavutettiin kohteessa merkittäviä hyötyjä.

Lisätiedot:

Mika Ojala
opiskelija, rakentamisen koulutus
0404866833
mika.ojala@kreate.fi

Seppo Aalto
opinnäytetyön ohjaaja
yliopettaja, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
0405309757
seppo.aalto@hamk.fi