Hyppää sisältöön
Home Opinnäytetyö: Yli 50-vuotiaat kokevat työelämässä arvostuksen puutetta ja törmäävät moniin ennakkoluuloihin   

Opinnäytetyö: Yli 50-vuotiaat kokevat työelämässä arvostuksen puutetta ja törmäävät moniin ennakkoluuloihin   

Vähättelyä, suoria viittauksia ikään, epäilyjä motivaatiosta ja fyysisestä jaksamisesta. Näihin kaikkiin ennakkoluuloihin ja olettamuksiin yli 50-vuotiaat törmäävät niin työnhaussa kuin työpaikoilla. Tämä käy ilmi Hämeen ammattikorkeakoulussa tehdyssä tradenomin opinnäytetyössä, jonka Anne Ylitalo on tehnyt osana liiketalouden tutkintoa.

Opinnäytetyössä tutkittiin ikäsyrjintää työelämässä ja sen ilmenemismuotoja niin työpaikalla kuin työnhakuprosessissa. Kyselytutkimuksen kohderyhmänä olivat yli 50-vuotiaat henkilöt. Tutkimukseen vastanneista yli puolet oli kokenut ikäsyrjintää rekrytointiprosessin aikana ja 33 prosenttia oli kokenut sitä työpaikalla. 

Tutkimus toteutettiin avoimella, verkossa vastattavalla kyselyllä, joka jaettiin sosiaalisen median kanavissa. Siihen vastasi määräaikaan mennessä yhteensä 170 henkilöä. Vastaajista 96 prosenttia oli 45–70-vuotiaita. Vastaajista 65 prosenttia oli naisia. Yli puolella vastaajista oli korkeakoulu- tai yliopistotutkinto ja 71 prosenttia oli vastaushetkellä töissä, 15 prosenttia vaihtamassa työpaikkaa ja 10 prosenttia työttömiä työnhakijoita. Työssä olevista vastaajista 53 prosenttia työskenteli asiantuntijatehtävissä, 33 prosenttia esihenkilöinä ja 14 prosenttia työntekijöinä. 

Eniten ikäsyrjintään törmätään työnhaussa: viisikymppisen on vaikea päästä edes haastatteluvaiheeseen asti. Motivaatiota, kykyä uuden oppimiseen, fyysistä kuntoa ja palkkatasoa kyseenalaistetaan. Työpaikoilla se voi näkyä koulutusmahdollisuuksien puuttumisena, palkkaeroina ja osaamisen vähättelynä. Myös sukupolvien väliset kuilut koetaan ongelmaksi työpaikoilla.  

Ikäsyrjintä työelämässä on monia koskettava aihe. Siitä puhutaan paljon, mutta työkalut sen kitkemiseksi ovat vielä puuttelliset. Ennakkoluulot ja asenteet istuvat sitkeässä ja niihin vaikuttaminen on hidasta. Ikädiversiteetin tuomat edut ja esimerkiksi anonyymi työnhakuprosessi on jo tiedostettu monissa työyhteisöissä. Nostamalla esiin myös yli 50-vuotiaiden onnistuneita uratarinoita luodaan positiivista ilmapiiriä, joka voi auttaa karsimaan ikäsyrjintää.

Lisätietoja:

Anne Ylitalo  
p. 050 4114441 
[email protected]  

Opinnäytetyö kokonaisuudessaan Theseuksessa.