Hyppää sisältöön
Kaksi tyttöä istuu harmaalla penkillä
Home Koulutushaku

Akuutti ja kiireetön avohoitotyö

Ilmoittaudu

Haku alkaa

Koulutusalat

  • Sosiaali- ja terveysala
  • Terveysala

Koulutustyyppi

  • Avoin ammattikorkeakoulu

Opintojentaso

  • Ammattikorkeakouluopinnot (AMK)

Opetuskieli

  • Suomi

Kampus

  • Online

Opetusmuoto

  • Verkko-opetus

Tavoite

Akuutti ja kiireetön avohoitotyö -opintojakson suoritettuasi:
- olet syventänyt osaamistasi näyttöön perustuen asiakkaan hoidon tarpeen arvioinnissa, asiakaslähtöisen hoidon erityiskysymyksissä sekä omahoidon tukemisessa avohoitotyön ympäristöissä
- hallitset lääkelaskennan ja tunnet keskeiset avohoitotyössä käytettävät lääkeaineryhmät sekä osaat toteuttaa ja arvioida lääkehoitoa avohoitotyössä
- ymmärrät Sote-uudistuksen vaikutukset avosairaanhoidon palveluprosesseihin
- ymmärrät kestävän kehityksen edellyttämät toimintaperiaatteet
- analysoit työhyvinvoinnin ja moniammatillisen työyhteisön erityispiirteitä avohoitotyössä.

Sisällön aikataulutus

Opintojakso on suoritettavissa 28.10.2024 - 20.12.2024 välisenä aikana.
Opiskelija työskentelee itsenäisesti Learn-oppimisalustalla.

Opetusmenetelmät

Tervetuloa opiskelemaan opintojaksoa akuutti ja kiireetön avohoitotyö! Opintojakso on suunnattu syventävässä vaiheessa oleville hoitotyön opiskelijoille.

Opintojakso on itsenäisesti verkossa suoritettava kokonaisuus, jonka arviointi tapahtuu kertyvällä arvioinnilla. Opintojaksoon kuuluu vapaaehtoinen ohjausaika viikottain Zoomissa.

Opintojakso koostuu seuraavista teemoista:

- Avosairaanhoidon toimintaympäristöt
- Kliininen osaaminen avohoitotyössä
- Lääkehoito avohoitotyössä
- Hoidon tarpeen arviointi
- Digiasiointi avohoitotyössä
- Avohoitotyön kehittäminen

Oppimateriaali

Opintojen aikana käytettävä materiaali Learn-alustalla.

Opetuksen aikataulu

1op on 27 tuntia opiskelijan työskentelyä.
Yhteensä 135t.

Työelämäyhteistyö

Opintojakson aikana opiskelijat toteuttavat yksin tai parityönä kehittämistyön, johon he hankkivat tilaajan työelämän yhteistyötaholta.

Lisätiedot

Voit antaa opintopalautteen välittömästi opinnon suorittamisen jälkeen selaimen kautta osoitteessa https://pakki.hamk.fi/spark.

Opintopisteet kirjataan opiskelijarekisteriin kuukauden sisällä suorituksesta, jonka jälkeen löydät suorituksen omalta hopsiltasi. Lue lisää https://www.hamk.fi/opiskelijalle/opintojen-suunnittelu/ristiinopiskelu/#saapuva-opiskelija

Arviointikriteerit

1-5