Hyppää sisältöön
Kaksi opiskelijaa harjoittelee elvytystä nukella
Home Koulutushaku

Akuuttihoitotyön erikoistumiskoulutus

Ilmoittaudu

Haku on käynnissä ja päättyy

Koulutusala

  • Terveysala

Koulutustyyppi

  • Jatkuva oppiminen & muu koulutus

Opetuskieli

  • Suomi

Kampukset

  • Hämeenlinna
  • Online

Opetusmuoto

  • Monimuoto-opetus

Kuvaus

Akuuttihoitotyön erikoistumiskoulutuksessa ammattilainen vahvistaa tietoja ja taitoja, joita tarvitaan akuuttihoitotyön eri alueilla kaikissa terveydenhuollon toimintaympäristöissä ja hoitopaikoissa.

Koulutuksen käytyäsi

- hyödynnät näyttöön perustuvaa tietoa akuutisti ja kriittisesti sairaan potilaan hoidossa ja kykenet edelleen kehittämään akuuttihoitotyötä
- hallitset akuuttihoidon edellyttämät laaja-alaiset ja edistyneet kliiniset tiedot ja osaat kriittisesti sairaan potilaan edellyttämän kokonaishoidon
- osaat käyttää akuuttihoidossa eri alojen tietoa ja kykenet tarkastelemaan sitä kriittisesti potilaan tilan arvioinnissa
- osaat priorisoida potilaan hoidossa tehtäviä ja työskennellä potilasturvallisesti
- kykenet toimimaan akuuttihoidon asiantuntijana moniammatillisissa työryhmissä, potilaan ja hänen läheistensä ohjaamisessa ja tukemisessa
- osaat viestiä akuuttihoidosta suullisesti ja kirjallisesti ja saa valmiuksia jatkuvaan oppimiseen ja itsensä kehittämiseen

Erikoistumiskoulutuksessa hankittu osaaminen vahvistaa terveydenhuollon ammattilaisten valmiuksia työskennellä asiantuntijana erilaisissa akuuttihoitotyön tilanteissa. Koulutuksen käyneitä ja akuuttitilanteiden hoidon hallitsevia ammattilaisia on tarpeen olla kaikissa terveydenhuollon toimintaympäristöissä ja hoitopaikoissa. Akuuttihoitotyö kehittyy ja alan osaamisvaatimukset muuttuvat nopeasti. Koulutuksessa ammattilainen vahvistaa tietoja ja taitoja, joita tarvitaan akuuttihoitotyön eri alueilla.

Opintojen toteutus
Lukuvuoden 2024-2025 aikataulu päivitetään myöhemmin.

Opinnot koostuvat akuuttihoitotyön kliinisen osaamisen vahvistamisesta ja näyttöön perustuvan akuuttihoitotyön soveltamisesta käytäntöön sekä akuuttihoitotyön kehittämisestä. Opinnot sisältävät myös valinnaisia opintojen osia.

Erikoistumiskoulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena ja se sisältää verkko- ja lähiopetusta. Lähiopetuspäivät toteutetaan Hämeen ammattikorkeakoulun Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksessa. Opinnot suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä työelämän kanssa, ja ne voidaan suorittaa työn ohessa.

Akuuttihoitotyön erikoistumiskoulutus on suunniteltu suomalaisten terveysalan koulutusta tarjoavien ammattikorkeakoulujen yhteistyönä.