Hyppää sisältöön
Opiskelija tietokoneen edessä
Home Koulutushaku

Arvo-ohjatut hankinnat

Ilmoittaudu

Haku alkaa

Koulutusalat

 • eSports ja eGaming
 • Johtaminen ja hallinto
 • Kiertotalous
 • Liiketalous
 • Markkinointi
 • Taloushallinto ja kirjanpito
 • Tietojenkäsittely
 • Tietojenkäsittely ja ICT
 • Tietotekniikka
 • Yrittäjyys
 • Yrittäjyys ja liiketalous

Koulutustyyppi

 • Avoin ammattikorkeakoulu

Opintojen taso

 • Ammattikorkeakouluopinnot (AMK)

Opetuskieli

 • Suomi

Kampus

 • Online

Opetusmuoto

 • Verkko-opetus

Tavoite

Opiskelija:
• ymmärtää hankintatoimen roolin yrityksessä.
• osaa suhteuttaa ostotoiminnan yrityksen tai organisaation arvoihin ja kokonaisvolyymiin.
• perehtyy tavanomaisen ostoprosessin vaiheisiin ja hallitsee joitain hankintatoimen kehittämisen periaatteita.
• perehtyy ostosopimusten ja toimituslausekkeiden sisältöön
• omaksuu julkisen hankinnan pääperiaatteet

Sisältö

Ostoprosessi kokonaisuudessaan:
- Ostaminen/hankinnat ; asema toimitusketjujen kokonaisuudessa
- Organisaation arvot, visio ja strategia
- Tarpeen määrittely
- Mahdollisten toimittajien etsintä
- Tarjouskyselyt
- Toimituslausekkeet
- Tarjoukset ja arviointi
- Liiketoimintaperiaatteet (Code of Conduct)
- Päätöksentekö
- Ostotilaus ja sen dokumentaatio
- Toimituksen valvonta
- Tavaran vastaanotto ja tarkastus
- Laskutus ja maksatus
- Puutteiden reklamoinnit
Julkiset hankinnat :
- Hankintalaki ja sen mukanaan tuomat velvollisuudet

Sisällön aikataulutus

Opiskelija työskentelee itsenäisesti Moodle-oppimisalustalla olevan materiaalin perusteella.
Kurssi on suoritettava kolmen kuukauden kuluessa.

Arviointeja ei tehdä kesä-heinäkuun aikana.

Opetusmenetelmät

Opintojakso kuuluu moduuliin Johtaminen ja hankinnat. Voidaan suorittaa myös erillisenä opintojaksona.

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa itsenäisenä työskentelynä.

Arvo-ohjatut hankinnat -opintojakso perehdyttää sinut keskeisiin käsitteisiin, menetelmiin ja käytänteisiin aiheeseen ja sen osa-alueisiin liittyen. Opintojakson suoritettuasi tunnistat, miten voit toimia ja tehdä päätöksiä hankintaprosessin eri vaiheissa yrityksen arvot huomioiden.

Opintojakson suoritettuasi
- ymmärrät hankintatoimen roolin yrityksessä.
- osaat suhteuttaa ostotoiminnan yrityksen tai organisaation arvoihin ja kokonaisvolyymiin.
- perehdyt tavanomaisen ostoprosessin vaiheisiin ja hallitset joitain hankintatoimen kehittämisen periaatteita.
- perehdyt ostosopimusten ja toimituslausekkeiden sisältöön
- omaksut julkisen hankinnan pääperiaatteet

Oppimateriaali

Moodle oppimisalustalla sekä kannustetaan opiskelijaa etsimään lisää tietoa itsenäisesti

Opetuksen aikataulu

Opiskelijan työmäärä, 1 op = noin 27 h

Työelämäyhteistyö

Kurssilla ei ole varsinaista työelämäyhteyttä. Kurssi antaa kuitenkin keskeisiä valmiuksia, joita tarvitaan nykyajan työelämässä.

Lisätiedot

Tässä toteutuksessa materiaalien saavutettavuus ei täytä täysin ”Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019)” lain vaateita.

Ilmoittautuminen:
HAMKin opiskelijat ilmoittautuvat Pakissa.
Lisätietoja avoimen AMKin ilmoittautumisesta, maksuista ja opinnoista löytyy osoitteesta: https:/www.hamk.fi/avoin

Opiskelija pääsee antamaan opintopalautteen välittömästi opinnon suorittamisen jälkeen selaimen kautta osoitteessa https://pakki.hamk.fi/spark.

Opintopisteet kirjataan opiskelijarekisteriin kuukauden sisällä suorituksesta, jonka jälkeen suoritustiedot löytyvät opintopolusta osoitteesta: https://opintopolku.fi/koski/. Pakissa/Pepissä ilmoittautuneet saavat arvosanan suoraan hopsiin.

Yhteensä kurssille otetaan max. 500 opiskelijaa.

Opinto on verkkototeutus. Osa materiaalista saattaa olla englanninkielistä.

Arviointikriteerit

1-5

Perumisehdot,
Avoin AMK, nonstop-opinnot

Ilmoittautumalla koulutukseen hyväksyt perumisehdot. 

 • Nonstop-opinnon koulutusmaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä.  
 • Opinnon pääsee aloittamaan noin viikon sisällä ilmoittautumisesta. 
 • Koulutusmaksua ei palauteta, vaikka peruisit ilmoittautumisesi. Koulutuskalenterissa kyseisen opintojakson nimen yhteydessä on maininta ”nonstop-toteutus”. 

Tärkeää tietää

Nämä asiat on tärkeää tietää silloin, kun pohdit opiskelua HAMKin avoimessa ammattikorkeakoulussa:

Avoimen ammattikorkeakoulun opintojen opiskelija ei voi saada valtion myöntämää opintotukea tai opiskelija-alennuksia, ellei hän ole muiden opintojen perusteella oikeutettu etuuksiin.

Avoimen amkin opiskelijat ovat saman vakuutuksen piirissä kuin HAMKin tutkinto-opiskelijat.

Opinnoille ilmoittautuessa on huomioitava, että opinnoilla voi olla esitietovaatimuksia. YAMK-tutkintojen avoimilla opinnoilla vaaditaan usein aiempi suoritettu AMK-tutkinto. Opiskelijan tulee itse harkita vastaavatko omat pohjatiedot ja -taidot opinnon suorittamisen edellyttämiä esitietoja.

Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa vaatii oman tietokoneen. Opintonsa aloittavien tulee hankkia oma kannettava tietokone, mikäli sellaista ei vielä ole. Katso lisätietoja HAMKin IT-palveluiden säännöt ja ohjeet sivulta. Opiskelu tapahtuu usein verkossa ja voi olla ajasta ja luokkatilasta riippumatonta.

HAMKin avoimia opintoja suorittava (opintopistekohtaisella maksulla) saa opinto-oikeuden opinnon suorittamiseksi kyseisen opinnon keston ajalle.
Kesäopintoja suorittavan opiskelijan opiskeluoikeus on 30.9 saakka.

Tiedot suorittamistasi opinnoista löytyvät Oma Opintopolusta osoitteesta https://opintopolku.fi/koski. Jos tarvitset lisäksi virallisen allekirjoitetun opintosuoritusotteen, lähetä pyyntö osoitteeseen [email protected].

Yhteystiedot

Kysy ilmoittautumisesta ja käytännön järjestelyistä: [email protected]

Kysy opintojen sisällöistä opettajalta/kouluttajalta.
Henkilökunnan sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)hamk.fi