Hyppää sisältöön
Opiskelija pöydän ääressä
Home Koulutushaku

Betonirakentamisen perusteet

Ilmoittaudu

Haku on käynnissä ja päättyy

Ilmoittautumisajat

 • Jatkuva ilmoittautuminen, non-stop toteutus

Koulutusalat

 • Rakennusala
 • Tekniikka ja liikenne

Koulutustyyppi

 • Avoin ammattikorkeakoulu

Opintojentaso

 • Ammattikorkeakouluopinnot (AMK)

Opetuskieli

 • Suomi

Kampus

 • Online

Opetusmuoto

 • Verkko-opetus

Tavoite

Tämän opintojakson suoritettuasi tunnet betonin ja betonituotteiden käytön suomalaisessa rakentamisessa. Tiedät perusteet betonimassan ominaisuuksista ja eri osa-aineiden vaikutuksesta. Muistat betonimassan käsittelyn ja betonin lujuuden kehitymiseen vaikuttavia tekijöitä sekä kovettuneen betonin ominaisuuksia. Tunnistat betonielementtien käyttökohteet ja betonin tärkeimmät rakennetekniset ominaisuudet. Ymmärrät betonirakentamisen ympäristövaikutukset ja tunnet menetelmät vaikuttaa hiilijalanjälkeen.

Sisältö

- Betoni ja betoniteollisuus
- Betoni materiaalina ja betonituotteet
- Betoni kantavissa rakenteissa
- Betoni ja ympäristövaikutukset
- Betoni ja betonielementtien valmistus

Sisällön aikataulutus

Opintojen suoritusaika on kaksi kuukautta. Opiskelija etenee opinnoissa oman opiskeluaikataulunsa mukaisesti tutustuen opetusmateriaaleihin ja suorittaen verkkotenttejä.

Opetusmenetelmät

Opintojakson laajuus on 2 opintopistettä amk-tason opintoja. Opintojakson voit suorittaa itsenäisesti verkko-oppimisympäristö Moodlessa opiskellen. Ilmoittautumisen jälkeen saat sähköpostiisi linkin, jonka avulla voit aktivoida HAMKin käyttäjätunnuksen. Käyttäjätunnuksen avulla voit kirjautua opintojakson Moodle-työtilaan osoitteessa learn.hamk.fi ja aloittaa opiskelun työtilasta löytyvän ohjeistuksen mukaisesti.

Opetusmateriaaleihin sisältyy muun muassa asiantuntijoiden videoluentoja, betonirakentamiseen liittyviä artikkeleita ja Suomen Betoniyhdistys ry:n ylläpitämän Betonitieto-sivuston verkkoaineistoa.

Oppimateriaali

Opintojakson kaikki opetusmateriaalit ovat verkko-oppimisympäristö Moodlessa. Kaikki opetusmateriaalit ovat suomenkielisiä.

Työelämäyhteistyö

Opintojakso on kehitetty ja pilotoitu yhteistyössä Lujabetoni Oy:n kanssa lukuvuonna 2022-2023.

Lisätiedot

Opintojakso on suunnattu rakennusalasta kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat tutustua betonirakentamiseen. Koulutuksen kohderyhmään kuuluvat erityisesti opintojen alkuvaiheessa olevat rakennusalan opiskelijat sekä muilta toimialoilta betoniteollisuuteen tai betonirakentamisen pariin siirtyneet toimihenkilöt ja työntekijät.

Opintojaksolla voit tutustua muun muassa betoniteollisuuteen, betoniin materiaalina ja betonirakenteiden suunnittelun lähtökohtiin. Opintojakson suoritettuasi sinulla on perustietämys betonialan ja betonirakentamisen perusteista sekä hyvät lähtötiedot betonirakentamisen syvempään opiskeluun.

Opintojakson suorittamiseksi ei ole esitietovaatimuksia.
Opintojakson suorittamiseksi tarvitset tietokoneen sekä rauhallisen ympäristön itsenäistä opiskelua varten.

Ilmoittautuminen: avoimen AMKin ilmoittautumisaikoina HAMKin verkkosivulla https://www.hamk.fi/haehamkiin/avoin-amk/avoimet-opinnot/ (Koulutus –> Avoin AMK –> Avoimet opinnot).

Kustannukset opiskelijalle: Avoimen AMK:n opintomaksun suuruus on 15 euroa/opintopiste ja maksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Avoin AMK -opiskelijat voivat antaa opintojaksopalautetta selaimen kautta osoitteessa https://pakki.hamk.fi/spark.

Arviointikriteerit

Hyväksytty/Hylätty

Perumisehdot,
Avoin AMK, nonstop-opinnot

Ilmoittautumalla koulutukseen hyväksyt perumisehdot. 

 • Nonstop-opinnon koulutusmaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä.  
 • Opinnon pääsee aloittamaan noin viikon sisällä ilmoittautumisesta. 
 • Koulutusmaksua ei palauteta, vaikka peruisit ilmoittautumisesi. Koulutuskalenterissa kyseisen opintojakson nimen yhteydessä on maininta ”nonstop-toteutus”. 

Tärkeää tietää

Nämä asiat on tärkeää tietää silloin, kun pohdit opiskelua HAMKin avoimessa ammattikorkeakoulussa:

Avoimen ammattikorkeakoulun opintojen opiskelija ei voi saada valtion myöntämää opintotukea tai opiskelija-alennuksia, ellei hän ole muiden opintojen perusteella oikeutettu etuuksiin.

Avoimen amkin opiskelijat ovat saman vakuutuksen piirissä kuin HAMKin tutkinto-opiskelijat.

Opinnoille ilmoittautuessa on huomioitava, että opinnoilla voi olla esitietovaatimuksia. YAMK-tutkintojen avoimilla opinnoilla vaaditaan usein aiempi suoritettu AMK-tutkinto. Opiskelijan tulee itse harkita vastaavatko omat pohjatiedot ja -taidot opinnon suorittamisen edellyttämiä esitietoja.

Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa vaatii oman tietokoneen. Opintonsa aloittavien tulee hankkia oma kannettava tietokone, mikäli sellaista ei vielä ole. Katso lisätietoja HAMKin IT-palveluiden säännöt ja ohjeet sivulta. Opiskelu tapahtuu usein verkossa ja voi olla ajasta ja luokkatilasta riippumatonta.

HAMKin avoimia opintoja suorittava (opintopistekohtaisella maksulla) saa opinto-oikeuden opinnon suorittamiseksi kyseisen opinnon keston ajalle.
Kesäopintoja suorittavan opiskelijan opiskeluoikeus on 30.9 saakka.

Tiedot suorittamistasi opinnoista löytyvät Oma Opintopolusta osoitteesta https://opintopolku.fi/koski. Jos tarvitset lisäksi virallisen allekirjoitetun opintosuoritusotteen, lähetä pyyntö osoitteeseen opiskelijapalvelut@hamk.fi.

Yhteystiedot

Kysy ilmoittautumisesta ja käytännön järjestelyistä: avoinamk@hamk.fi

Kysy opintojen sisällöistä opettajalta/kouluttajalta.
Henkilökunnan sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)hamk.fi