Hyppää sisältöön
Opiskelija pöydän ääressä
Home Koulutushaku

DIGIOPE – erikoistumiskoulutus

Koulutusalat

  • Ammatillinen opettajankoulutus
  • Opettajankoulutus

Koulutustyyppi

  • Jatkuva oppiminen & muu koulutus

Opetuskieli

  • Suomi

Kampukset

  • Hämeenlinna
  • Online

Opetusmuoto

  • Monimuoto-opetus

Tavoite

Tavoitteena on lisätä oppilaitosten pedagogista asiantuntemusta työelämälähtöisten digitaalisten oppimisympäristöjen kehittämisessä vahvistamalla koulutukseen osallistuvien erityisosaamista.

Kuvaus

Erikoistumiskoulutukset ovat korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavaksi tarkoitettuja, jo työelämässä toimineille suunnattuja ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistäviä pitkäkestoisia koulutuksia. Digiope – erikoistumiskoulutus 30 op on suunniteltu ammatillisten opettajakorkeakoulujen (HAMK, Haaga-Helia, JAMK, OAMK, TAMK) yhteistyönä vastaamaan laadukkaan verkko-oppimisen asettamiin vaatimuksiin. Koulutuksella on yhteinen peruste, mutta toteutukset suunnitellaan korkeakoulukohtaisesti.

Koulutus on tarkoitettu ammatillisille opettajille sekä toisella että korkea-asteella. Lisäksi mukaan voidaan ottaa muita oppilaitoksen tehtävissä toimivia oppimisen asiantuntijoita. Koska kyse on asiantuntijakoulutuksesta, osallistujilta edellytetään hyviä tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön perustaitoja.

Erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on lisätä oppilaitosten ja osallistujien pedagogista asiantuntemusta työelämälähtöisten digitaalisten oppimisympäristöjen kehittämisessä vahvistamalla osallistuvien erityisosaamista.

Koulutus koostuu neljästä moduulista: Tulevaisuuden työelämä ja tulevaisuuden koulutus 2 op, Oppimisprosessin ohjaaminen digitaalisissa ympäristöissä 15 op, Medialukutaito 3 op ja Toimintakulttuurin kehittäminen 10 op. Koulutuksen toteutus perustuu henkilökohtaiseen oppimissuunnitelmaan, jossa sovelletaan monipuolisesti erilaisia oppimisympäristöjä ja toimintamuotoja kuten webinaareja, lähipäiviä, pienryhmätyöskentelyä ja ohjausta verkossa, caseja sekä osallistujien itsenäistä työskentelyä. Opiskelijan osaamisen osoittaminen perustuu omissa, autenttisissa työtehtävissä tapahtuvaan kehittämiseen tai aiemmin hankitun osaamisen osoittamiseen. Koulutus tapahtuu osittain avoimissa oppimisympäristöissä sosiaalisen median palveluita hyödyntäen. Osaaminen osoitetaan osaamismerkein.

Opintojaksot

Koulutuksen aikataulu 18.1. – 28.11.2024

Moduuli 1: Tulevaisuuden työelämä ja tulevaisuuden koulutus 2 op (18.1.2024 – 15.2.2024)
Koulutuspäivä: 18.1.2024

Moduuli 2: Oppimisprosessin ohjaaminen digitaalisissa ympäristöissä 15 op (16.2.2024 – 23.5.2024)
Koulutuspäivä: 16.2.2024
Visualisointileiri: 13.-14.3.2024
Online-koulutuspäivä: 23.5.2024

Moduuli 3: Medialukutaito 3 op (verkkototeutus touko-syyskuu)

Moduuli 4: Toimintakulttuurin kehittäminen 10 op (1.9.2024 – 28.11.2024)
Kehittämisleiri: 5.-6.9.2024
Päätöspäivä: 28.11.2024

Kysy lisää!