Hyppää sisältöön
Home Koulutushaku

Elvytystaitokoulutus

Koulutusalat

  • Sosiaali- ja terveysala
  • Terveysala

Koulutustyyppi

  • Jatkuva oppiminen & muu koulutus

Opetuskieli

  • Suomi

Kampus

  • Online

Opetusmuoto

  • Verkko-opetus

Tavoite

Tule päivittämään ensiaputaitojasi! Tässä koulutuksessa saat lisää osaamista elvytyksestä ja hätäensiavusta. Koulutuksessa voit päivittää hätäensiaputaitojasi helposti verkossa oman aikataulusi mukaisesti.

Koulutuksen tavoitteena on:

- Päivittää valmiudet hätätilanteissa toimimista varten
- Vahvistaa peruselvytystaitoja peruskoulujen ja II-asteen opettajille
- Antaa valmiudet opettajille opettaa hätäensiaputaitoja eri ikäisille
oppilaille
- Tarjota opettajille työvälineitä omaan opetukseen, kuten
konkreettisia harjoituksia ja siihen liittyvää materiaalia

Sisältö

Itsenäisesti suoritettavassa verkkokoulutuksessa on teoriaosuus ja käytännön harjoitteluosuus.
Aiheena on ensiapuun ja elvytykseen liittyvät sisällöt. Koulutuksessa on itsenäisiä tehtäviä hätäensiaputilanteista.
Koulutuksessa vahvistat omia elvytysosaamistaitojasi ja sinulla on valmiudet toimia omassa koulussasi hätäensiapukouluttajana huomioiden oppilaiden ikä.
Suoritettuasi koulutuksen hyväksytysti, saat osaamismerkin sähköisesti.

Opetusmenetelmät

Koulutus suoritetaan kokonaan verkossa omalla tietokoneella ja oppimisalustana toimii Moodle. Oppimisalustalla on erilaisia tehtäviä, joita suoritat itsenäisesti oman aikataulusi mukaan. Voit siis suunnitella oman ajankäyttösi itse jakson aukiolon ajan puitteissa.

Koulutuksessa hyödynnetään asiantuntija-aineistoja esim. videoita.
Aineisto on apuna itsenäisten oppimistehtävien suorittamisessa.

Oppimateriaali

Opintojakso koostuu erilaisista materiaaleista, joita on kerätty yhteen Moodle alustalle. Löydät siis kaiken tarvitsemasi Moodle alustalta. Lisäksi voit toki käyttää aiheeseen liittyvää muuta materiaalia.

Opetuksen aikataulu

Voit itse suunnitella aikataulusi ja edetä omaan tahtiin tehtäviä tehden.
Ajankäyttöä suunnitellessasi ota huomioon, että 1op vastaa noin 27h opiskelua.

Arviointikriteerit

Hyväksytty/Hylätty

Tietoa kouluttajasta

Vastuuopettajana on sairaanhoitaja YAMK, SPR:n Ensiavun ja terveystiedon kouluttaja ETK® Katja Holopainen. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus ensiavun koulutuksesta eri-ikäisille ryhmille. Hän on toiminut II- asteen terveysalan kouluttajana, jossa opettanut monialaisesti ensiapuopetusta. Lisäksi hänellä on yli 40 vuoden monipuolinen kokemus partiosta, jossa hän on ohjannut eri-ikäisiä lapsia, nuoria ja aikuisia erilaisissa olosuhteissa. Tällä hetkellä hän vastaa HAMK Sosiaali- ja terveysalalla sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja koulutuksessa ensiapuopetuksesta. Hän toimii myös sairaalaelvytyksen opettajana.

Kysy lisää

Rahoittaja

Koulutusta rahoittaa Opetushallitus.