Hyppää sisältöön
Opiskelija istuu pylväiden välissä läppäri sylissä.
Home Koulutushaku

Geometria ja lineaarialgebra

Ilmoittaudu

Haku alkaa

Koulutusalat

 • Sähkö- ja automaatiotekniikka
 • Tekniikka ja liikenne

Koulutustyyppi

 • Avoin ammattikorkeakoulu

Opintojen taso

 • Ammattikorkeakouluopinnot (AMK)

Opetuskieli

 • Suomi

Kampus

 • Valkeakoski

Opetusmuoto

 • Lähiopetus

Tavoite

Geometrian ja lineaarialgebran keskeisiä tavoitteita ovat, että
• omaksut trigonometrian ja geometrian peruskäsitteet
• ymmärrät vektorin käsitteen ja osaat soveltaa niitä käytännön ongelmissa
• opit matriisin käsitteen ja yleisimmät laskutoimitukset sekä osaat soveltaa matriiseja lineaarisen yhtälöryhmän ratkaisemisessa

Sisältö

Suorakulmaisen ja yleisen kolmion ratkaiseminen, trigonometriset funktiot ja yhtälöt, vektorit erilaisine sovelluksineen, vektorin koordinaatti- ja napakoordinaattimuoto, matriisien alkeet, yhtälöryhmien ratkaiseminen matriisien avulla

Sisällön aikataulutus

Opiskelijan tulee suorittaa kurssi annetun aikataulun mukaan. Toteutus suoritetaan syksyn 1. periodin aikana. Harjoitustehtävät tulee olla tehtynä periodin loppuun mennessä (tarkempi aikataulu kerrotaan Moodlessa). Uusintatenttejä voi suorittaa vielä periodin päättymisen jälkeen.

Opetusmenetelmät

Toteutus on tarkoitettu ensimmäisen vuosikurssin päiväryhmien insinööri- ja rakennusmestariopiskelijoille. Toteutukselle on varattu 5 paikkaa avoimen AMK:n opiskelijoille.

Oppitunnit Valkeakosken kampuksella kaksi kertaa viikossa aikataulun mukaisesti.

BYOD - tuo oppitunneille oma tietokoneesi, jotta pääset käsiksi materiaaliin sekä tietysti kirjoitusvälineet ja vihko muistiinpanojen sekä tehtävien ratkaisujen kirjoittamista varten.

Kaikki opiskelumateriaali (kirjallinen luentomateriaali ja harjoitustehtävät) on saatavilla Moodlessa (learn.hamk.fi). Ei erillistä oppikirjaa.

Oppimateriaali

Kaikki opiskelumateriaali (kirjallinen luentomateriaali, harjoitustehtävät) on saatavilla Moodlessa. Ei erillistä oppikirjaa.

Opetuksen aikataulu

3 op toteutus vastaa 3 * 27 = 81 tuntia työtä. Noin 45 tuntia oppitunteina - loput laskuharjoituksina ja / tai itsenäisenä työnä.

Opiskelu jakautuu tasaisesti koko moduulin ajalle.

Työelämäyhteistyö

Tällä kurssilla ei ole työelämäyhteistyötä.

Lisätiedot

HUOM! Laskimeksi suositellaan TI-Nspire CX CAS -laskinta (myös ohjelmistoversio käy, ei tarvitse olla fyysinen taskulaskin), jonka käyttöä opettaja käy läpi kurssin aikana.

TI-Nspiren ohjelmistoversion voi ostaa täältä: https://schoolstore.fi/shop/

Ilmoittautuminen:
Kaikki opiskelijat voivat ilmoittautua kurssille annettujen ilmoittautumisaikojen puitteissa. HAMKin opiskelijat ilmoittautuvat Pakissa.

Anna opintopalaute Pakissa opintojakson päättyessä. Lisätietoa saat opiskelijapalautteet -sivulta https://www.hamk.fi/opiskelijalle/opiskelijapalautteet/

Lisätiedot avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoille:

- Toteutukselle on varattu 5 paikkaa avoimen AMK:n opiskelijoille.

- Toteutuspaikka ja -aika: Opetus tapahtuu HAMKin Valkeakosken kampuksella. Kirjalliset luentomateriaalit Moodlessa. Ei etäluentoja tai luentonauhoituksia. Aikataulut löytyvät lukujärjestyksestä https://lukkarit.hamk.fi. Hae esimerkiksi toteutussuunnitelmassa kerrotulla ryhmällä, jonka mukana opinnon suoritat, esim. INSAP24A7 tai opinnon nimellä.

- Opintojakson sähköinen oppimisympäristö avautuu toteutuksen alkaessa. Ilmoittautuneet ohjautuvat automaattisesti oppimisympäristöön.

- Avoin AMK opiskelijat voivat antaa opintojaksopalautetta selaimen kautta osoitteessa https://pakki.hamk.fi/spark

- Lisätietoja avoimen AMKin ilmoittautumisesta, maksuista ja opinnoista löytyy osoitteesta: https:/www.hamk.fi/avoin

Arviointikriteerit

1-5

Perumisehdot,
Avoimen AMKin opinnot

Ilmoittautumalla koulutukseen hyväksyt perumisehdot.

 • Opiskelupaikan perumisesta on ilmoitettava aina sähköpostilla osoitteeseen [email protected] (Huomaathan, että kesä- ja joulutaukojen aikana käsittely voi viivästyä.) 
 • Ilmoittautumisen voi perua maksutta vähintään 14 vuorokautta ennen opintojen alkamista. 
 • Opintomaksua ei palauteta, jos opintojen alkuun on alle 14 vuorokautta, jätät saapumatta opintoihin tai keskeytät aloittamasi opinnot. 
 • Opintomaksu voidaan palauttaa kokonaan tai osittain, jos sinut valitaan tutkinto-opiskelijaksi ennen kuin ehdit aloittaa avoimen amkin opintosi. Tässä tapauksessa tee peruminen mahdollisimman pian sähköpostilla osoitteeseen [email protected] 
 • HAMK voi perua opinnot muun muassa vähäisen osanottajamäärän vuoksi. Myös muut muutokset (esimerkiksi aikataulu-, opettaja- ja paikkamuutokset) ovat mahdollisia.

Tärkeää tietää

Nämä asiat on tärkeää tietää silloin, kun pohdit opiskelua HAMKin avoimessa ammattikorkeakoulussa:

Avoimen ammattikorkeakoulun opintojen opiskelija ei voi saada valtion myöntämää opintotukea tai opiskelija-alennuksia, ellei hän ole muiden opintojen perusteella oikeutettu etuuksiin.

Avoimen amkin opiskelijat ovat saman vakuutuksen piirissä kuin HAMKin tutkinto-opiskelijat.

Opinnoille ilmoittautuessa on huomioitava, että opinnoilla voi olla esitietovaatimuksia. YAMK-tutkintojen avoimilla opinnoilla vaaditaan usein aiempi suoritettu AMK-tutkinto. Opiskelijan tulee itse harkita vastaavatko omat pohjatiedot ja -taidot opinnon suorittamisen edellyttämiä esitietoja.

Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa vaatii oman tietokoneen. Opintonsa aloittavien tulee hankkia oma kannettava tietokone, mikäli sellaista ei vielä ole. Katso lisätietoja HAMKin IT-palveluiden säännöt ja ohjeet sivulta. Opiskelu tapahtuu usein verkossa ja voi olla ajasta ja luokkatilasta riippumatonta.

HAMKin avoimia opintoja suorittava (opintopistekohtaisella maksulla) saa opinto-oikeuden opinnon suorittamiseksi kyseisen opinnon keston ajalle.
Kesäopintoja suorittavan opiskelijan opiskeluoikeus on 30.9 saakka.

Tiedot suorittamistasi opinnoista löytyvät Oma Opintopolusta osoitteesta https://opintopolku.fi/koski. Jos tarvitset lisäksi virallisen allekirjoitetun opintosuoritusotteen, lähetä pyyntö osoitteeseen [email protected].

Yhteystiedot

Kysy ilmoittautumisesta ja käytännön järjestelyistä: [email protected]

Kysy opintojen sisällöistä opettajalta/kouluttajalta.
Henkilökunnan sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)hamk.fi