Hyppää sisältöön
Terveysalan opiskelijat
Home Koulutushaku

Gerontologinen hoitotyö

Ilmoittaudu

Haku on päättynyt

Koulutusalat

 • Sosiaali- ja terveysala
 • Terveysala

Koulutustyyppi

 • Avoin ammattikorkeakoulu

Opintojentaso

 • Ammattikorkeakouluopinnot (AMK)

Opetuskieli

 • Suomi

Kampus

 • Online

Opetusmuoto

 • Verkko-opetus

Tavoite

Suomeksi
Tämä opintojakso kuuluu ikääntyneiden hoitotyö- moduuliin.

Gerontologinen hoitotyö opintojakson suoritettuaan opiskelija:

Osaa soveltaa tietojaan ihmisen ikääntymiseen liittyvistä muutoksista toteuttaessaan hoitotyötä
Hallitsee iäkkään ihmisen terveyden, toimintakyvyn sekä voimavarojen arvioinnin ja niiden ylläpitämiseen käytettäviä hoitotyön menetelmiä
Osaa soveltaa tietojaan muistisairauksista, muistisairaiden hoidosta ja palveluista toteuttaessaan muistisairaan hoitotyötä ja lääke- sekä nestehoitoa
Osaa tehdä elämän loppuvaiheen hoitosuunnitelman yhteistyössä potilaan ja hänen läheistensä, hoitavan lääkärin sekä muun moniammatillisen tiimin kanssa
Osaa toteuttaa oireenmukaista ja inhimillistä palliatiivista hoitotyötä ja saattohoitoa

Sisällön aikataulutus

Opintojakso toteutuu keväällä, viikkojen 11-18/2024 aikana.

Opetusmenetelmät

Opintojakso on e-toteutus, eli toteutuu itsenäisenä työskentelynä Learn-alustalla.

Oppimisympäristönä Learn (moodle)
Itsenäistä työskentelyä
Pienryhmätyöskentelyä
Yhteistoiminnallinen oppiminen
Opintokokonaisuuden suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista tehtäviin ja tentteihin.

Opintojakso koostuu seuraavista teemoista:
- Ikääntyneet yhteiskunnassamme
- Ikääntyminen ilmiönä
- Muistisairaudet ja niiden hoito
- Geroteknologia
- Palvelutarpeen arviointi ja palveluohjaus
- Lääkehoidon erityispiirteet ikääntyneillä
- Ikääntyneiden palliatiivinen- ja saattohoitotyö

Oppimateriaali

-Kelo ym. (2015) Ikääntynyt ihminen ja hoitotyö
- Verkkomateriaali Learnissa
-Saano, S. & Taam-Ukkonen, M. 2020. Lääkehoidon käsikirja. Sanoma Pro Oy. 9. uudistettu painos. Helsinki

Opetuksen aikataulu

1 op = 27 h opiskelijan työtä.
Opintojakson laajuus on 5 op eli 135 tuntia opiskelijan työtä.

Tenttien ja oppimistehtävien ajankohdat ilmoitetaan tarkemmin Learn-oppimisalustalla.
- Lääkehoidon tentti (Learn-alustalla)
- Geriatrian tentti (Learn-alustalla)
- Gerontologisen hoitotyön teoriatentti (EXAM)

Lisätiedot

HUOM! Edeltävyysehto: perusopintoihin sisältyvä sisätautipotilaan hoitotyön opintojakso suoritettu edeltävästi.

Opinnoissa opiskelijalta edellytetään omaa tietokonetta (BYOD eli Bring your own device).

Lisätietoja avoimen AMKin ilmoittautumisesta, maksuista ja opinnoista löytyy osoitteesta: https:/www.hamk.fi/avoin

Arviointikriteerit

1-5

Perumisehdot,
Avoimen AMKin opinnot

Ilmoittautumalla koulutukseen hyväksyt perumisehdot.

 • Opiskelupaikan perumisesta on ilmoitettava aina sähköpostilla osoitteeseen opiskelijapalvelut@hamk.fi (Huomaathan, että kesä- ja joulutaukojen aikana käsittely voi viivästyä).
 • Ilmoittautumisen voi perua maksutta vähintään 14 vuorokautta ennen opintojen alkamista.
 • Opintomaksua ei palauteta, jos opintojen alkuun on alle 14 vuorokautta, jätät saapumatta opintoihin tai keskeytät aloittamasi opinnot.
 • Opintomaksu voidaan palauttaa kokonaan tai osittain, jos sinut valitaan tutkinto-opiskelijaksi ennen kuin ehdit aloittaa avoimen amkin opintosi. Tässä tapauksessa tee peruminen mahdollisimman pian sähköpostilla osoitteeseen opiskelijapalvelut@hamk.fi.
 • HAMK voi perua opinnot muun muassa vähäisen osanottajamäärän vuoksi. Myös muut muutokset (esimerkiksi aikataulu-, opettaja- ja paikkamuutokset) ovat mahdollisia.

Tärkeää tietää

Nämä asiat on tärkeää tietää silloin, kun pohdit opiskelua HAMKin avoimessa ammattikorkeakoulussa:

Avoimen ammattikorkeakoulun opintojen opiskelija ei voi saada valtion myöntämää opintotukea tai opiskelija-alennuksia, ellei hän ole muiden opintojen perusteella oikeutettu etuuksiin.

Avoimen amkin opiskelijat ovat saman vakuutuksen piirissä kuin HAMKin tutkinto-opiskelijat.

Opinnoille ilmoittautuessa on huomioitava, että opinnoilla voi olla esitietovaatimuksia. YAMK-tutkintojen avoimilla opinnoilla vaaditaan usein aiempi suoritettu AMK-tutkinto. Opiskelijan tulee itse harkita vastaavatko omat pohjatiedot ja -taidot opinnon suorittamisen edellyttämiä esitietoja.

Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa vaatii oman tietokoneen. Opintonsa aloittavien tulee hankkia oma kannettava tietokone, mikäli sellaista ei vielä ole. Katso lisätietoja HAMKin IT-palveluiden säännöt ja ohjeet sivulta. Opiskelu tapahtuu usein verkossa ja voi olla ajasta ja luokkatilasta riippumatonta.

HAMKin avoimia opintoja suorittava (opintopistekohtaisella maksulla) saa opinto-oikeuden opinnon suorittamiseksi kyseisen opinnon keston ajalle.
Kesäopintoja suorittavan opiskelijan opiskeluoikeus on 30.9 saakka.

Tiedot suorittamistasi opinnoista löytyvät Oma Opintopolusta osoitteesta https://opintopolku.fi/koski. Jos tarvitset lisäksi virallisen allekirjoitetun opintosuoritusotteen, lähetä pyyntö osoitteeseen opiskelijapalvelut@hamk.fi.