Hyppää sisältöön
Kaksi opiskelijaa istuu pöydän ääressä
Home Koulutushaku

Haavahoidon asiantuntija erikoistumiskoulutus

Ilmoittaudu

Haku on käynnissä ja päättyy 11.8.2024 23:59

Koulutusala

  • Terveysala

Koulutustyyppi

  • Jatkuva oppiminen & muu koulutus

Opetuskieli

  • Suomi

Kampukset

  • Hämeenlinna
  • Online

Opetusmuoto

  • Monimuoto-opetus

Tavoite

Erikoistumiskoulutuksessa saat taitoja oman osaamisen, työyksikön ja organisaation haavahoidon osaamisen kehittämiseen näyttöön perustuen. Kehität omaa ja työyhteisösi haavahoidon osaamista. Erikoistumiskoulutuksen hyväksytysti suorittaneet voivat hakea Suomen haavahoitoyhdistys ry:ltä oikeutta käyttää nimikettä Auktorisoitu haavahoitaja.

Haavahoito kliinisen hoitotyön erikoisalana edellyttää erikoisosaamista. Opintojen tavoitteena on laaja-alaisen haavahoidon erikoisosaamisen kehittäminen. Koulutus antaa valmiudet toimia haavahoidon asiantuntijana sisältäen välittömän haavahoidon, ohjaamis-, konsultaatio-, tutkimus- ja kehittämisosaamisen. Nykyaikaisiin haavahoitomenetelmiin, -tuotteisiin ja tutkimusnäyttöön perustuva haavahoito nopeuttaa haavan paranemista, lyhentää hoitoaikaa ja vähentää potilaan kärsimystä.

Erikoistumiskoulutuksen tavoitteet
• hyödynnät näyttöön perustuvaa tietoa haavapotilaan hoidossa ja kykenee kehittämään haavahoitoa
• hallitset haavapotilaan erityisosaamisen edellyttämät laaja-alaiset ja edistyneet kliiniset tiedot ja ymmärrät haavapotilaan edellyttämän kokonaishoidon
• ymmärrät haavahoitoon liittyvää eri alojen tietoa ja kykenet tarkastelemaan sitä kriittisesti
• kykenet arvioimaan ja käyttämään eri alojen tietoja kliinisessä päätöksenteossa sekä tarvittaessa tekemään luovia ja potilasturvallisia ratkaisuja haavahoidossa
• ymmärrät haavahoidon ennaltaehkäisyn merkityksen ja sovellat näyttöön perustuvaa tietoa potilaan ja omaisten ohjaamisessa
• ymmärrät haavahoidon yhteiskunnallisen ja taloudellisen merkityksen
• toimit haavahoidon asiantuntijana potilaan omahoidon ja omaisten ohjaamisessa sekä moniammatillisissa ja verkostoituneissa työryhmissä
• saat valmiuksia elinikäiseen oppimiseen ja itsesi kehittämiseen
• viestit haavahoidosta suullisesti ja kirjallisesti

Erikoistumiskoulutus sopii sinulle, jos
- haluat syventää asiantuntemustasi
- tarvitset työssäsi laajempaa tai monialaisempaa osaamista
- toimit asiantuntijana yhteisöissä ja verkostoissa
- suuntaat vaativimpiin asiantuntijatehtäviin.


Kohderyhmä
Ensisijaisesti sairaanhoitajat. Koulutus soveltuu myös terveydenhoitajille, kätilöille, ensihoitajille, fysioterapeuteille ja jalkaterapeuteille. Koulutukseen voi hakea myös aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneet, joilla on riittävät tiedot ja taidot opintoja varten, ja jotka ovat kiinnostuneita kehittämään haavahoidon osaamistaan.

Opintojen sisältö
30 opintopistettä muodostuu kahdesta osasta:

Näyttöön perustuva haavahoidon kliininen osaaminen 20 op:
Erilaiset haavat ja niiden hoitoperiaatteet
Haavan paraneminen, sen arviointi ja dokumentointi
Haavapotilaan elämänlaatu, omahoidon tukeminen ja ohjaaminen

Näyttöön perustuva haavahoidon kehittämisosaaminen 10 op:
Haavahoidon laadunhallinta ja vaikuttavuus
Haavahoidon kehittäminen työyhteisössä

Toteutus
Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, johon sisältyy lähiopetuspäiviä, etätyöskentelyä, vertaisryhmätyöskentelyä ja yksilöohjausta. Oppimistehtävät integroituvat työelämään ja henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen. Lähiopetuspäivät toteutetaan Hämeen ammattikorkeakoulun Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksessa.

Opetuspäivät (11 kpl) ajalla 5.9.24-15.5.2025 ovat seuraavat:

to-pe 5.-6.9.2024
to 3.10.2024
to 7.11.2024
to 5.12.2024

to 9.1.2025
to 6.2.2025
pe 7.3.2025
to-pe 10.-11.4
to 15.5.2024

Opetuspäivät ovat pääosin lähiopetusta klo 9-16. Myös opetusvierailu yritykseen tai organisaatioon on mahdollinen.


Hinta
Koulutuksen hinta/osallistuja on 1500 € (alv 0%).

Opintojaksot

Kiinnostuitko koulutuksesta? Kysy lisää!

Erikoistumiskoulutusten perumisehdot

Hakeutumisen voi perua maksutta hakuajan päättymiseen saakka. Mikäli peruminen tehdään hakuajan päätyttyä ennen koulutuspaikan vastaanottamista, perimme 50 % koulutuksen hinnasta. Kun hakija on vastaanottanut koulutuspaikan, hän sitoutuu maksamaan koulutuksen koko hinnan. Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen tapahtuvasta perumisesta tai peruuttamatta jättämisestä laskutetaan koulutuksen hinta kokonaisuudessaan. Peruminen on tehtävä kirjallisesti. Koulutuksen maksut ovat perintäkelpoisia (laki n:o 706/2007).

Erikoistumiskoulutusten opiskelijavalinnat tehdään hakemusten perusteella. Opiskelijavalinnat tehdään koulutuskohtaisesti. Tarkemmat tiedot löytyvät jokaisen koulutuksen sivulta. Tarvittaessa tasapistetilanteessa opiskelupaikka arvotaan.

Kaikille hakijoille ilmoitetaan valintapäätös sähköpostitse hakuajan päätyttyä.