Hyppää sisältöön
hevoset
Home Koulutushaku

Hevosen hyvinvointi

Ilmoittaudu

Haku alkaa

Koulutusalat

 • Hevos- ja eläinkoulutukset
 • Luonnonvara-alat ja biotalous
 • Maaseutuelinkeinot

Koulutustyyppi

 • Avoin ammattikorkeakoulu

Opintojentaso

 • Ammattikorkeakouluopinnot (AMK)

Opetuskieli

 • Suomi

Kampus

 • Online

Opetusmuoto

 • Verkko-opetus

Tavoite

Moduulissa opitaan, että hevosen hyvinvointi on kokonaisuus, johon myös ruokinta ja jalostus vaikuttavat.
Opiskelija osaa:
- määritellä hevosen hyvinvoinnin
- hevosen ruokintaan vaikuttavat tekijät
- hevosjalostuksen tavoitteet ja mahdollisuudet

Sisällön aikataulutus

Moduulin sisällöissä on mahdollista edetä oman aikataulun mukaan.

Hyvinvointi-teemassa perehdyt alan tutkimuksiin ja welfare qualityn periaatteisiin. Ruokinta-teemassa opit määrittelemään hevosen ravinnontarpeen ja siihen vaikuttavia tekijöitä sekä suunnittelemaan ja toteuttamaan hevosen ruokinnan taloudellisesti. Jalostus-teemassa opit jalostuksen terminologiaa ja perehdyt mm. rakenteen ja suorituskyvyn periytymiseen, ja erilaisiin jalostusohjelmiin.

Opetusmenetelmät

Toteutus on e-moduuli, eli suoritettavissa vain verkossa. Oppimisprosessi on rakennettu kahdeksan viikon ajalle, mutta sen voi suorittaa hitaammassakin tahdissa, kunhan suoritus on valmis 13.12.2024. Opiskelu tapahtuu itsenäisesti. Jokaisella opiskelijalla pitää olla käytössä oma kannettava tietokone ja siihen pitää olla oikeus asentaa opinnoissa käytettäviä sovelluksia (BYOD).

Oppimateriaali

https://sites.google.com/a/hamk.fi/hevosen_hyvinvointi/ sekä Moodlessa osoitettu materiaali. Lisäksi moduulissa käytetään ruokinnansuunnitteluohjelmaa, joka on vain Windows-käyttöjärjestelmälle. Opiskelija asentaa sen omalle tietokoneelleen. Vaihtoehtoisesti voi käyttää (lähinnä ruotsinkielisiä) selainpohjaisia ohjelmia, joihin ohjeistetaan opintojen aikana.

Työelämäyhteistyö

Ruokinta-aiheinen tehtävä tehdään toimeksiantajayritykselle.

Lisätiedot

Avoimen AMKin ilmoittautumisaika on 5.-16.8.2024. Osallistumispaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Opintoihin on 20 osallistujan kiintiö. Ilmoittautumiset ovat sitovia – huomioithan perumisehdot! Opintomaksu avoimen AMKin opiskelijoille on 225€. Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijat ilmoittautuvat HAMKin verkkosivulla löytyvällä lomakkeella. Lisätietoja avoimen AMKin ilmoittautumisesta,
maksuista ja opinnoista löytyy osoitteesta: https:/www.hamk.fi/avoin

Toteutus on e-moduuli, eli suoritettavissa vain itsenäisesti verkossa. Opiskelu tapahtuu omalla tietokoneellasi, lue lisää https://www.hamk.fi/it-palvelut-ja-tietohallinto/oman-tietokoneen-kaytto-opiskelussa/

Avoin AMK opiskelijat voivat antaa moduuli/opintojaksopalautetta selaimen kautta osoitteessa https://pakki.hamk.fi/spark

Arviointikriteerit

1-5

Perumisehdot,
Avoimen AMKin opinnot

Ilmoittautumalla koulutukseen hyväksyt perumisehdot.

 • Opiskelupaikan perumisesta on ilmoitettava aina sähköpostilla osoitteeseen opiskelijapalvelut@hamk.fi (Huomaathan, että kesä- ja joulutaukojen aikana käsittely voi viivästyä.) 
 • Ilmoittautumisen voi perua maksutta vähintään 14 vuorokautta ennen opintojen alkamista. 
 • Opintomaksua ei palauteta, jos opintojen alkuun on alle 14 vuorokautta, jätät saapumatta opintoihin tai keskeytät aloittamasi opinnot. 
 • Opintomaksu voidaan palauttaa kokonaan tai osittain, jos sinut valitaan tutkinto-opiskelijaksi ennen kuin ehdit aloittaa avoimen amkin opintosi. Tässä tapauksessa tee peruminen mahdollisimman pian sähköpostilla osoitteeseen opiskelijapalvelut@hamk.fi 
 • HAMK voi perua opinnot muun muassa vähäisen osanottajamäärän vuoksi. Myös muut muutokset (esimerkiksi aikataulu-, opettaja- ja paikkamuutokset) ovat mahdollisia.

Tärkeää tietää

Nämä asiat on tärkeää tietää silloin, kun pohdit opiskelua HAMKin avoimessa ammattikorkeakoulussa:

Avoimen ammattikorkeakoulun opintojen opiskelija ei voi saada valtion myöntämää opintotukea tai opiskelija-alennuksia, ellei hän ole muiden opintojen perusteella oikeutettu etuuksiin.

Avoimen amkin opiskelijat ovat saman vakuutuksen piirissä kuin HAMKin tutkinto-opiskelijat.

Opinnoille ilmoittautuessa on huomioitava, että opinnoilla voi olla esitietovaatimuksia. YAMK-tutkintojen avoimilla opinnoilla vaaditaan usein aiempi suoritettu AMK-tutkinto. Opiskelijan tulee itse harkita vastaavatko omat pohjatiedot ja -taidot opinnon suorittamisen edellyttämiä esitietoja.

Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa vaatii oman tietokoneen. Opintonsa aloittavien tulee hankkia oma kannettava tietokone, mikäli sellaista ei vielä ole. Katso lisätietoja HAMKin IT-palveluiden säännöt ja ohjeet sivulta. Opiskelu tapahtuu usein verkossa ja voi olla ajasta ja luokkatilasta riippumatonta.

HAMKin avoimia opintoja suorittava (opintopistekohtaisella maksulla) saa opinto-oikeuden opinnon suorittamiseksi kyseisen opinnon keston ajalle.
Kesäopintoja suorittavan opiskelijan opiskeluoikeus on 30.9 saakka.

Tiedot suorittamistasi opinnoista löytyvät Oma Opintopolusta osoitteesta https://opintopolku.fi/koski. Jos tarvitset lisäksi virallisen allekirjoitetun opintosuoritusotteen, lähetä pyyntö osoitteeseen opiskelijapalvelut@hamk.fi.

Yhteystiedot

Kysy ilmoittautumisesta ja käytännön järjestelyistä: avoinamk@hamk.fi

Kysy opintojen sisällöistä opettajalta/kouluttajalta.
Henkilökunnan sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)hamk.fi