Hyppää sisältöön
Henkilö istuu vihreällä sohvalla
Home Koulutushaku

Hydrauliikka

Ilmoittaudu

Haku alkaa

Koulutusala

 • Konetekniikka

Koulutustyyppi

 • Avoin ammattikorkeakoulu

Opintojen taso

 • Ammattikorkeakouluopinnot (AMK)

Opetuskieli

 • Suomi

Kampus

 • Online

Opetusmuoto

 • Verkko-opetus

Tavoite

Tämä opintojakso on osa Mekaniikka-moduulia.

Opintojakson suoritettuasi osaat perusteet hydrauliikan teoreettisesta taustasta. Tunnet yleisimmät hydrauliikkakomponentit, sekä osaat valita oikeita komponentteja hydrauliikkajärjestelmiin ja suunnitella yksinkertaisen hydrauliikkajärjestelmän.

Sisältö

Hydrauliikan fysiikka, nesteet, pumput, moottorit, sylinterit, venttiilit. Järjestelmän suunnittelu em. komponentteja yhdistäen.

Sisällön aikataulutus

Opintojakso etenee johdannon ja teorian kautta hydraulijärjestelmän komponentteihin ja suunnittelun periaatteisiin.

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan verkossa itsenäisenä ohjattuna opiskeluna.
Oppimisympäristönä toimii pääsääntöisesti moodle. Opiskelija tekee itsenäisesti työtä moodlessa olevien eri osioiden parissa. Tehtävät, aktiviteetit, tentit ym. suoritetaan moodlessa.
Opiskelijan ohjausta toteutetaan tarvittaessa Moodlen, Zoomin, Teamsin sekä muiden välineiden kautta sekä ryhmissä että yksilöllisesti.
HAMKin BYOD-ohjeistuksen mukaisesti opiskelijoilla tulee olla opiskelua varten oma kannettava tietokone. Lisätietoja HAMKin nettisivuilla: https://www.hamk.fi/opiskelijalle/palvelut-opiskelijalle/it-ohjeet-ja-opiskelun-tyokalut/

Oppimateriaali

Oppimateriaali ilmoitetaan opintojakson moodle-sivuilla. Materiaalina käytetään omaa materiaalia, verkkosivuja ja verkkokirjoja.

Opetuksen aikataulu

2 x 27 h = 54 h

Lisätiedot

Tässä toteutuksessa materiaalien saavutettavuus ei täytä täysin ”Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019)” lain vaateita.
Toteutukseen liittyvät käytännön asiat kuten ilmoittautumiset, toteutukselle hyväksymiset, avoimen AMK:n maksut ja suoritusmerkinnät :
Opiskelijapalvelut / Hämeen ammattikorkeakoulu //Student services / Häme University of Applied Sciences
[email protected] ; [email protected]

Opinto on verkkototeutus.

Ilmoittautuminen:

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijat ilmoittautuvat avoimen AMKin ilmoittautumisaikoina HAMKin verkkosivuilta löytyvällä lomakkeella (Koulutus –> Avoin AMK –> Avoimet opinnot)
Kustannukset opiskelijalle: Avoimen AMK:n maksut löytyvät verkkosivulta. Avoimen AMK:n opiskelija maksaa opintomaksun ilmoittautumisen yhteydessä.

Opiskelijamäärät:
Opiskelijamäärät on rajattu seuraavasti: max 30

Toteutukselle ei ole erityisiä esitietovaatimuksia.

Arviointikriteerit

1-5

Perumisehdot,
Avoimen AMKin opinnot

Ilmoittautumalla koulutukseen hyväksyt perumisehdot.

 • Opiskelupaikan perumisesta on ilmoitettava aina sähköpostilla osoitteeseen [email protected] (Huomaathan, että kesä- ja joulutaukojen aikana käsittely voi viivästyä.) 
 • Ilmoittautumisen voi perua maksutta vähintään 14 vuorokautta ennen opintojen alkamista. 
 • Opintomaksua ei palauteta, jos opintojen alkuun on alle 14 vuorokautta, jätät saapumatta opintoihin tai keskeytät aloittamasi opinnot. 
 • Opintomaksu voidaan palauttaa kokonaan tai osittain, jos sinut valitaan tutkinto-opiskelijaksi ennen kuin ehdit aloittaa avoimen amkin opintosi. Tässä tapauksessa tee peruminen mahdollisimman pian sähköpostilla osoitteeseen [email protected] 
 • HAMK voi perua opinnot muun muassa vähäisen osanottajamäärän vuoksi. Myös muut muutokset (esimerkiksi aikataulu-, opettaja- ja paikkamuutokset) ovat mahdollisia.

Tärkeää tietää

Nämä asiat on tärkeää tietää silloin, kun pohdit opiskelua HAMKin avoimessa ammattikorkeakoulussa:

Avoimen ammattikorkeakoulun opintojen opiskelija ei voi saada valtion myöntämää opintotukea tai opiskelija-alennuksia, ellei hän ole muiden opintojen perusteella oikeutettu etuuksiin.

Avoimen amkin opiskelijat ovat saman vakuutuksen piirissä kuin HAMKin tutkinto-opiskelijat.

Opinnoille ilmoittautuessa on huomioitava, että opinnoilla voi olla esitietovaatimuksia. YAMK-tutkintojen avoimilla opinnoilla vaaditaan usein aiempi suoritettu AMK-tutkinto. Opiskelijan tulee itse harkita vastaavatko omat pohjatiedot ja -taidot opinnon suorittamisen edellyttämiä esitietoja.

Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa vaatii oman tietokoneen. Opintonsa aloittavien tulee hankkia oma kannettava tietokone, mikäli sellaista ei vielä ole. Katso lisätietoja HAMKin IT-palveluiden säännöt ja ohjeet sivulta. Opiskelu tapahtuu usein verkossa ja voi olla ajasta ja luokkatilasta riippumatonta.

HAMKin avoimia opintoja suorittava (opintopistekohtaisella maksulla) saa opinto-oikeuden opinnon suorittamiseksi kyseisen opinnon keston ajalle.
Kesäopintoja suorittavan opiskelijan opiskeluoikeus on 30.9 saakka.

Tiedot suorittamistasi opinnoista löytyvät Oma Opintopolusta osoitteesta https://opintopolku.fi/koski. Jos tarvitset lisäksi virallisen allekirjoitetun opintosuoritusotteen, lähetä pyyntö osoitteeseen [email protected].

Yhteystiedot

Kysy ilmoittautumisesta ja käytännön järjestelyistä: [email protected]

Kysy opintojen sisällöistä opettajalta/kouluttajalta.
Henkilökunnan sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)hamk.fi