Hyppää sisältöön
kolme sairaanhoitajaa vierekkäin
Home Koulutushaku

Intraoperatiivinen hoitotyö

Ilmoittaudu

Haku alkaa

Ilmoittautumisajat

 • Jatkuva ilmoittautuminen

Koulutusalat

 • Sosiaali- ja terveysala
 • Terveysala

Koulutustyyppi

 • Avoin ammattikorkeakoulu

Opintojen taso

 • Ammattikorkeakouluopinnot (AMK)

Opetuskieli

 • Suomi

Kampus

 • Online

Opetusmuoto

 • Verkko-opetus

Tavoite

Intraoperatiivisen hoitotyön opintojakson suoritettuasi:
- olet syventänyt osaamistasi näyttöön perustuen leikkaus- ja anestesiahoitotyössä ja välittömän postoperatiivisen valvonnan aikana
- hallitset lääkelaskennan, tunnet keskeiset anestesiamenetelmät ja anestesiahoitotyössä käytettävät lääkeaineryhmät sekä osaat toteuttaa ja arvioida leikkauspotilaan lääke- ja nestehoitoa
- ymmärrät Sote-uudistuksen vaikutukset palveluprosesseihin leikkaus- ja anestesiatyön toimintaympäristöissä
- ymmärrät kestävän kehityksen edellyttämät toimintaperiaatteet
- analysoit työhyvinvoinnin ja moniammatillisen työyhteisön erityispiirteitä leikkaus- ja anestesiahoitotyössä.

Sisällön aikataulutus

Opiskelu on opiskelijan itsenäistä opiskelua.
Opintojakson asiantuntijatehtävä tulee vertaisarviointiosuuden vuoksi tehdä annetussa aikataulussa.

Opetusmenetelmät

Tervetuloa Intraoperatiivisen hoitotyön opintojaksolle!

Opintojakso on kokonaan verkossa tapahtuvaa itsenäistä, ajasta ja paikasta riippumatonta opiskelua.

Opintojakson arvioitavia osia ovat kirjalliset tehtävät, verkkotentit ja video, joka liittyy tutustumiskäyntiin. Tarkemmat ohjeet löydät opintojakson oppimisympäristöstä Moodlesta.

HAMKissa käytetään BYODia eli opiskelijoiden omia koneita opetuksessa.

Saat tarvitessasi opintojakson opettajalta ohjausta Zoomin välityksellä ja Moodlen Kysymyksiä-palstalla.

5 op on 135 h opiskelijan työtä.

Oppimateriaali

Aura, S. & Kinnunen, T. (2022). Perioperatiivinen hoitotyö. Sanoma Pro.
Saano, S. & Taam-Ukkonen (2020 tai uudempi painos). Lääkehoidon käsikirja. Sanoma Pro.
ja muu Moodlessa osoitettu materiaali.

Anestesiakäsikirja (2023). Löytyy Oppiportista e-Kirjana.

Opetuksen aikataulu

Opintojakson laajuus on 5 op. 1 op on 27 h opiskelijan työtä.

Työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei kuulu harjoittelua.
Työelämäyhteistyö toteutuu mm. opintojaksoon kuuluvana tutustumispäivänä leikkaus- ja anestesiayksikössä. Opiskelija huolehtii itse tutustumispäivän järjestelyistä. HAMK ei osallistu tutustumiskäynnistä aiheutuviin mahdollisiin kustannuksiin.

Lisätiedot

Opintojakso on tarkoitettu ns. hoitotyön syventävän vaiheen opiskelijoille tai vastaavat tiedot omaavalle.

Anna opintopalaute Pakissa opintojakson/ moduulin päättyessä. Lisätietoa saat opiskelijapalautteet -sivulta https://www.hamk.fi/opiskelijalle/opiskelijapalautteet/.

Voit antaa opintopalautteen välittömästi opinnon suorittamisen jälkeen selaimen kautta osoitteessa https://pakki.hamk.fi/spark.

Opintopisteet kirjataan opiskelijarekisteriin kuukauden sisällä suorituksesta, jonka jälkeen löydät suorituksen omalta hopsiltasi. Lue lisää https://www.hamk.fi/opiskelijalle/opintojen-suunnittelu/ristiinopiskelu/#saapuva-opiskelija

Arviointikriteerit

1-5

Perumisehdot,
Avoin AMK, nonstop-opinnot

Ilmoittautumalla koulutukseen hyväksyt perumisehdot. 

 • Nonstop-opinnon koulutusmaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä.  
 • Opinnon pääsee aloittamaan noin viikon sisällä ilmoittautumisesta. 
 • Koulutusmaksua ei palauteta, vaikka peruisit ilmoittautumisesi. Koulutuskalenterissa kyseisen opintojakson nimen yhteydessä on maininta ”nonstop-toteutus”. 

Tärkeää tietää

Nämä asiat on tärkeää tietää silloin, kun pohdit opiskelua HAMKin avoimessa ammattikorkeakoulussa:

Avoimen ammattikorkeakoulun opintojen opiskelija ei voi saada valtion myöntämää opintotukea tai opiskelija-alennuksia, ellei hän ole muiden opintojen perusteella oikeutettu etuuksiin.

Avoimen amkin opiskelijat ovat saman vakuutuksen piirissä kuin HAMKin tutkinto-opiskelijat.

Opinnoille ilmoittautuessa on huomioitava, että opinnoilla voi olla esitietovaatimuksia. YAMK-tutkintojen avoimilla opinnoilla vaaditaan usein aiempi suoritettu AMK-tutkinto. Opiskelijan tulee itse harkita vastaavatko omat pohjatiedot ja -taidot opinnon suorittamisen edellyttämiä esitietoja.

Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa vaatii oman tietokoneen. Opintonsa aloittavien tulee hankkia oma kannettava tietokone, mikäli sellaista ei vielä ole. Katso lisätietoja HAMKin IT-palveluiden säännöt ja ohjeet sivulta. Opiskelu tapahtuu usein verkossa ja voi olla ajasta ja luokkatilasta riippumatonta.

HAMKin avoimia opintoja suorittava (opintopistekohtaisella maksulla) saa opinto-oikeuden opinnon suorittamiseksi kyseisen opinnon keston ajalle.
Kesäopintoja suorittavan opiskelijan opiskeluoikeus on 30.9 saakka.

Tiedot suorittamistasi opinnoista löytyvät Oma Opintopolusta osoitteesta https://opintopolku.fi/koski. Jos tarvitset lisäksi virallisen allekirjoitetun opintosuoritusotteen, lähetä pyyntö osoitteeseen [email protected].

Yhteystiedot

Kysy ilmoittautumisesta ja käytännön järjestelyistä: [email protected]

Kysy opintojen sisällöistä opettajalta/kouluttajalta.
Henkilökunnan sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)hamk.fi