Hyppää sisältöön
Mies istuu
Home Koulutushaku

Johtaminen ja hankinnat – projekti

Ilmoittaudu

Haku alkaa

Ilmoittautumisajat

 • Jatkuva ilmoittautuminen

Koulutusalat

 • eSports ja eGaming
 • Johtaminen ja hallinto
 • Kiertotalous
 • Liiketalous
 • Markkinointi
 • Taloushallinto ja kirjanpito
 • Tietojenkäsittely
 • Tietojenkäsittely ja ICT
 • Tietotekniikka
 • Yrittäjyys
 • Yrittäjyys ja liiketalous

Koulutustyyppi

 • Avoin ammattikorkeakoulu

Opintojen taso

 • Ammattikorkeakouluopinnot (AMK)

Opetuskieli

 • Suomi

Kampus

 • Online

Opetusmuoto

 • Verkko-opetus

Tavoite

Sovellat oppimaasi projektin tarpeisiin. Arvioit työn edistymistä asiantuntevasti ja edistät sen lopputuloksen merkittävyyttä antamalla kehittämisehdotuksia.

Sisältö

Projektin toteuttaminen

Sisällön aikataulutus

Opintojakso alkaa tehtävänannolla. Projektityö on itsenäinen tai erikoistapauksissa ryhmässä tehtävä projekti. Opiskelija etsii moduulin sisältöihin liittyvän projektin aiheen itse ohjeita noudattaen.

Opiskelija suorittaa opintojakson oman aikataulun mukaan ohjeistetussa vaihejärjestyksessä.

Opintojakson suoritusaika on 3 kuukautta ilmoittautumisesta.

Arviointeja ei tehdä kesä-heinäkuun aikana.

Opetusmenetelmät

Opintojakso on osa 15 op suuruista moduulia, johon kuuluvat myös seuraavat opintojaksot:
- Tiimityön johtaminen ja talous 4op
- Lean tehokkuuden kulmakivenä 4op
- Arvo-ohjatut hankinnat 4 op

Ennakkovaatimukset:
- Yllä mainitut opintojaksot suoritettuina lähes kokonaan tai kokonaan

Oppimistavoitteet:
- Projektitehtävässä opit soveltamaan moduulin teoriakursseissa opittuja asioita käytäntöön
- Opit käytännössä hyödyntämään Lean-menetelmiä yrityksen tai organisaation toiminnan / prosessin kehittämiseen
- Opit kiteyttämään ja visualisoimaan projektin tulokset Lean A3-pohjalle

Sovellat oppimaasi projektin tarpeisiin. Arvioit työn edistymistä asiantuntevasti ja edistät sen lopputuloksen merkittävyyttä antamalla kehittämisehdotuksia.

Oppimateriaali

Opiskelija etsii itse lähdemateriaalin. Ohjaajat auttavat tarvittaessa.

Opetuksen aikataulu

Opiskelijan työmäärä, 1 op = noin 27 h

Työelämäyhteistyö

Opintojaksolla tehdään työelämäyhteistyötä projektista riippuen.

Lisätiedot

Tässä toteutuksessa materiaalien saavutettavuus ei täytä täysin ”Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019)” lain vaateita.

Ilmoittautuminen:
HAMKin opiskelijat ilmoittautuvat Pakissa.
Lisätietoja avoimen AMKin ilmoittautumisesta, maksuista ja opinnoista löytyy osoitteesta: https:/www.hamk.fi/avoin

Opiskelija pääsee antamaan opintopalautteen välittömästi opinnon suorittamisen jälkeen selaimen kautta osoitteessa https://pakki.hamk.fi/spark.

Opintopisteet kirjataan opiskelijarekisteriin kuukauden sisällä suorituksesta, jonka jälkeen suoritustiedot löytyvät opintopolusta osoitteesta: https://opintopolku.fi/koski/. Pakissa/Pepissä ilmoittautuneet saavat arvosanan suoraan hopsiin.

Yhteensä kurssille otetaan max. 500 opiskelijaa.

Opinto on verkkototeutus. Osa materiaalista saattaa olla englanninkielistä.

Arviointikriteerit

1-5

Perumisehdot,
Avoin AMK, nonstop-opinnot

Ilmoittautumalla koulutukseen hyväksyt perumisehdot. 

 • Nonstop-opinnon koulutusmaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä.  
 • Opinnon pääsee aloittamaan noin viikon sisällä ilmoittautumisesta. 
 • Koulutusmaksua ei palauteta, vaikka peruisit ilmoittautumisesi. Koulutuskalenterissa kyseisen opintojakson nimen yhteydessä on maininta ”nonstop-toteutus”. 

Tärkeää tietää

Nämä asiat on tärkeää tietää silloin, kun pohdit opiskelua HAMKin avoimessa ammattikorkeakoulussa:

Avoimen ammattikorkeakoulun opintojen opiskelija ei voi saada valtion myöntämää opintotukea tai opiskelija-alennuksia, ellei hän ole muiden opintojen perusteella oikeutettu etuuksiin.

Avoimen amkin opiskelijat ovat saman vakuutuksen piirissä kuin HAMKin tutkinto-opiskelijat.

Opinnoille ilmoittautuessa on huomioitava, että opinnoilla voi olla esitietovaatimuksia. YAMK-tutkintojen avoimilla opinnoilla vaaditaan usein aiempi suoritettu AMK-tutkinto. Opiskelijan tulee itse harkita vastaavatko omat pohjatiedot ja -taidot opinnon suorittamisen edellyttämiä esitietoja.

Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa vaatii oman tietokoneen. Opintonsa aloittavien tulee hankkia oma kannettava tietokone, mikäli sellaista ei vielä ole. Katso lisätietoja HAMKin IT-palveluiden säännöt ja ohjeet sivulta. Opiskelu tapahtuu usein verkossa ja voi olla ajasta ja luokkatilasta riippumatonta.

HAMKin avoimia opintoja suorittava (opintopistekohtaisella maksulla) saa opinto-oikeuden opinnon suorittamiseksi kyseisen opinnon keston ajalle.
Kesäopintoja suorittavan opiskelijan opiskeluoikeus on 30.9 saakka.

Tiedot suorittamistasi opinnoista löytyvät Oma Opintopolusta osoitteesta https://opintopolku.fi/koski. Jos tarvitset lisäksi virallisen allekirjoitetun opintosuoritusotteen, lähetä pyyntö osoitteeseen [email protected].

Yhteystiedot

Kysy ilmoittautumisesta ja käytännön järjestelyistä: [email protected]

Kysy opintojen sisällöistä opettajalta/kouluttajalta.
Henkilökunnan sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)hamk.fi