Hyppää sisältöön
Ihmisiä pitkospuilla
Home Koulutushaku

Kestävä kehitys.nyt

Ilmoittautumisajat

 • Jatkuva ilmoittautuminen, non-stop toteutus

Koulutusalat

 • Kestävä kehitys
 • Luonnonvara-alat ja biotalous

Koulutustyyppi

 • Avoin ammattikorkeakoulu

Opintojen taso

 • Ammattikorkeakouluopinnot (AMK)

Opetuskieli

 • Suomi

Kampus

 • Online

Opetusmuoto

 • Verkko-opetus

Tavoite

Opintojakson suoritettuasi osaat:

•määrittää, mitä kestävä kehitys tarkoittaa
•tunnistaa kestävän kehityksen eri osa-alueet ja niiden väliset yhteydet
•vertailla miten eri aloilla edistetään kestävää kehitystä
•soveltaa kestävyysajattelua opinnoissasi, työssäsi ja arkielämässäsi
•tehdä kestävyyden kriteerien mukaisia päätöksiä

Sisältö

Opintojakson käytyäsi olet syventänyt omaa tietoasi ja osaamistasi kestävyydestä. Kestävän kehityksen osaaminen on tärkein osaaminen tulevaisuudessa. Ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä toiminnalla voimme vaikuttaa ratkaisevasti ilmastonmuutoksen torjuntaan. Tällainen kestävän kehityksen mukainen toiminta on avain kestävään tulevaisuuteen, joka mahdollistaa uusien palveluiden, teknologioiden ja toimintamallien innovoinnin ja käyttöönoton siten, että luonnon kantokyky ei ylity. Toiminnan ja palveluiden taloudellisen kestävyyden, uusiutuvien luonnonvarojen vastuullisen hyödyntämisen ja ihmisten hyvinvoinnin kautta varmistamme nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet.

Opetusmenetelmät

Tämä on avoimen amkin opiskelijoille tarkoitettu nonstop-toteutus verkossa.

Tervetuloa opiskelemaan kestävää kehitystä - tärkeintä tulevaisuuden osaamista!

Kestävä kehitys.nyt -verkkokurssilla opit kestävän kehityksen perusteet ja ymmärrät miten kestävyys näkyy eri aloilla. Lisäksi opit, mitä kestävän tulevaisuuden saavuttaminen vaatii.

Maailma on kehittynyt kestämättömällä tavalla. Yhteiskunnan tulee pyrkiä yhä kestävämpiin ja vastuullisempiin tekoihin.
Suunnanmuutokseen tarvitaan kestävän kehityksen ja vastuullisuuden osaajia. Ole muutoksen tekijä ja hanki itsellesi tämä osaaminen!

Lisätiedot

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijat ilmoittautuvat HAMKin verkkosivuilla. Lisätietoja avoimen AMKin ilmoittautumisesta, maksuista ja opinnoista löytyy osoitteesta: https:/www.hamk.fi/avoin
Ilmoittautuminen on avoinna jatkuvasti. Opinnot pääsee aloittamaan viikon sisällä ilmoittautumisesta. Opintojen suoritusaika on 3 kuukautta.

Kustannukset opiskelijalle: Avoimen AMK:n maksut löytyvät verkkosivulta. Avoimen AMKin opintomaksun suuruus on 15 euroa/opintopiste ja maksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Opiskelija pääsee antamaan opintopalautteen välittömästi opinnon suorittamisen jälkeen selaimen kautta osoitteessa https://pakki.hamk.fi/spark.

Opintopisteet kirjataan opiskelijarekisteriin kuukauden sisällä suorituksesta, jonka jälkeen suoritustiedot löytyvät opintopolusta osoitteesta: https://opintopolku.fi/koski/
Huom! Opintosuorituksia ei kirjata heinäkuussa.

Opintojaksolle pääsevät mukaan kaikki ilmoittautuneet.

Arviointikriteerit

Hyväksytty/Hylätty

Perumisehdot,
Avoin AMK, nonstop-opinnot

Ilmoittautumalla koulutukseen hyväksyt perumisehdot. 

 • Nonstop-opinnon koulutusmaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä.  
 • Opinnon pääsee aloittamaan noin viikon sisällä ilmoittautumisesta. 
 • Koulutusmaksua ei palauteta, vaikka peruisit ilmoittautumisesi. Koulutuskalenterissa kyseisen opintojakson nimen yhteydessä on sana ”nonstop-aloitus”. 

Tärkeää tietää

Nämä asiat on tärkeää tietää silloin, kun pohdit opiskelua HAMKin avoimessa ammattikorkeakoulussa:

Avoimen ammattikorkeakoulun opintojen opiskelija ei voi saada valtion myöntämää opintotukea tai opiskelija-alennuksia, ellei hän ole muiden opintojen perusteella oikeutettu etuuksiin.

Avoimen amkin opiskelijat ovat saman vakuutuksen piirissä kuin HAMKin tutkinto-opiskelijat.

Opinnoille ilmoittautuessa on huomioitava, että opinnoilla voi olla esitietovaatimuksia. YAMK-tutkintojen avoimilla opinnoilla vaaditaan usein aiempi suoritettu AMK-tutkinto. Opiskelijan tulee itse harkita vastaavatko omat pohjatiedot ja -taidot opinnon suorittamisen edellyttämiä esitietoja.

Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa vaatii oman tietokoneen. Opintonsa aloittavien tulee hankkia oma kannettava tietokone, mikäli sellaista ei vielä ole. Katso lisätietoja HAMKin IT-palveluiden säännöt ja ohjeet sivulta. Opiskelu tapahtuu usein verkossa ja voi olla ajasta ja luokkatilasta riippumatonta.

HAMKin avoimia opintoja suorittava (opintopistekohtaisella maksulla) saa opinto-oikeuden opinnon suorittamiseksi kyseisen opinnon keston ajalle.
Kesäopintoja suorittavan opiskelijan opiskeluoikeus on 30.9 saakka.

Tiedot suorittamistasi opinnoista löytyvät Oma Opintopolusta osoitteesta https://opintopolku.fi/koski. Jos tarvitset lisäksi virallisen allekirjoitetun opintosuoritusotteen, lähetä pyyntö osoitteeseen [email protected].

Yhteystiedot

Kysy ilmoittautumisesta ja käytännön järjestelyistä: [email protected]

Kysy opintojen sisällöistä opettajalta/kouluttajalta.
Henkilökunnan sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)hamk.fi