Hyppää sisältöön
Nainen istuu ulkona
Home Koulutushaku

Kohti AMK-opintoja: englanti

Ilmoittaudu

Haku on päättynyt

Koulutusala

 • Valmentavat opinnot

Koulutustyyppi

 • Avoin ammattikorkeakoulu

Opintojentaso

 • Ammattikorkeakouluopinnot (AMK)

Opetuskieli

 • Suomi

Kampus

 • Online

Opetusmuoto

 • Verkko-opetus

Tavoite

Need to brush up your English? Tule valmentavalle opintojaksolle! Opintojakso on itsenäisesti opiskeltava ammattikorkeakouluopintoihin valmentava kieli- ja viestintäopinto, jonka suoritettuasi osaat

- käyttää korkeakouluopiskelussa tarvittavia englannin kielen rakenteita ja sanastoa
- kertoa itsestäsi, opinnoistasi ja urasuunnitelmistasi.

Sisältö

Opintojakso valmentaa sinua ammattikorkeakoulututkintoon sisältyviin englannin kielen osaamista vaativiin opintoihin. Tutkinto-opiskelijoille valmentavia opintoja suositellaan ennen tutkintoon kuuluvia kieliopintoja.

Valmentavissa opinnoissa harjoittelet kielen keskeisiä rakenteita ja sanastoa tutuista teemoista, kuten opinnot, työelämä ja oma ura.

Sisällön aikataulutus

Toteutuksen suoritusaika on kahdeksan viikkoa.
Opintojakso on jaettu kolmeen osuuteen:

1. Kielioppi
2. Sanasto- ja tekstin ymmärtäminen
3. Kirjallinen ja suullinen arviointitehtävä (0-5)

Opetusmenetelmät

Tämä opintojakso on tarkoitettu avoimen AMK:n ja Hyrian opiskelijoille.

Opintojakso toteutetaan itsenäisenä verkkototeutuksena. Opettajan säännöllinen kyselytunti verkossa tukee opiskelua koko toteutuksen ajan. Oppimisympäristönä käytetään Moodle-oppimisalustaa. Opintojen tarkempi aikataulu ilmoitetaan Moodlessa.

Opintojakso sisältää itsenäisesti opiskeltavaa materiaalia ja oppimistehtäviä sekä yhden kirjallisen- ja suullisen- arviointitehtävän.

Opiskelijalla on oltava käytössään tietokone, sillä opinnoissa käytetään digitaalisia oppimisympäristöjä ja -materiaaleja. https://www.hamk.fi/it-palvelut-ja-tietohallinto/oman-tietokoneen-kaytto-opiskelussa/

Oppimateriaali

Oppimateriaalina käytetään verkosta löytyvää monipuolista materiaalia ja opettajan valmistamia aineistoja. Kaikki opintojaksolla tarvittava aineisto, linkit ja materiaalit ovat saatavilla verkon kautta ja löytyvät Moodlesta koko opintojakson ajan.

Opetuksen aikataulu

Opintojakso edellyttää itsenäistä työskentelyä. Aikaa tulee varata sekä oppimismateriaalien opiskeluun että tehtävien suorittamiseen viikkotasolla. Opiskelija pystyy hallitsemaan omaa työmääräänsä oman aikataulunsa mukaisesti.

Lisätiedot

Lisätietoja avoimen AMKin ilmoittautumisesta, maksuista ja opinnoista löytyy osoitteesta: https:/www.hamk.fi/avoin

Opintopalaute annetaan jokaisen opinnon/ moduulin päättyessä Pakissa. Lisätietoa opinto-/moduulipalautteesta saat opiskelijapalautteet -sivulta https://www.hamk.fi/opiskelijan-ohjeet/opiskelijapalautteet/.

Arviointikriteerit

1-5

Perumisehdot,
Avoimen AMKin opinnot

Ilmoittautumalla koulutukseen hyväksyt perumisehdot.

 • Opiskelupaikan perumisesta on ilmoitettava aina sähköpostilla osoitteeseen opiskelijapalvelut@hamk.fi (Huomaathan, että kesä- ja joulutaukojen aikana käsittely voi viivästyä).
 • Ilmoittautumisen voi perua maksutta vähintään 14 vuorokautta ennen opintojen alkamista.
 • Opintomaksua ei palauteta, jos opintojen alkuun on alle 14 vuorokautta, jätät saapumatta opintoihin tai keskeytät aloittamasi opinnot.
 • Opintomaksu voidaan palauttaa kokonaan tai osittain, jos sinut valitaan tutkinto-opiskelijaksi ennen kuin ehdit aloittaa avoimen amkin opintosi. Tässä tapauksessa tee peruminen mahdollisimman pian sähköpostilla osoitteeseen opiskelijapalvelut@hamk.fi.
 • HAMK voi perua opinnot muun muassa vähäisen osanottajamäärän vuoksi. Myös muut muutokset (esimerkiksi aikataulu-, opettaja- ja paikkamuutokset) ovat mahdollisia.

Tärkeää tietää

Nämä asiat on tärkeää tietää silloin, kun pohdit opiskelua HAMKin avoimessa ammattikorkeakoulussa:

Avoimen ammattikorkeakoulun opintojen opiskelija ei voi saada valtion myöntämää opintotukea tai opiskelija-alennuksia, ellei hän ole muiden opintojen perusteella oikeutettu etuuksiin.

Avoimen amkin opiskelijat ovat saman vakuutuksen piirissä kuin HAMKin tutkinto-opiskelijat.

Opinnoille ilmoittautuessa on huomioitava, että opinnoilla voi olla esitietovaatimuksia. YAMK-tutkintojen avoimilla opinnoilla vaaditaan usein aiempi suoritettu AMK-tutkinto. Opiskelijan tulee itse harkita vastaavatko omat pohjatiedot ja -taidot opinnon suorittamisen edellyttämiä esitietoja.

Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa vaatii oman tietokoneen. Opintonsa aloittavien tulee hankkia oma kannettava tietokone, mikäli sellaista ei vielä ole. Katso lisätietoja HAMKin IT-palveluiden säännöt ja ohjeet sivulta. Opiskelu tapahtuu usein verkossa ja voi olla ajasta ja luokkatilasta riippumatonta.

HAMKin avoimia opintoja suorittava (opintopistekohtaisella maksulla) saa opinto-oikeuden opinnon suorittamiseksi kyseisen opinnon keston ajalle.
Kesäopintoja suorittavan opiskelijan opiskeluoikeus on 30.9 saakka.

Tiedot suorittamistasi opinnoista löytyvät Oma Opintopolusta osoitteesta https://opintopolku.fi/koski. Jos tarvitset lisäksi virallisen allekirjoitetun opintosuoritusotteen, lähetä pyyntö osoitteeseen opiskelijapalvelut@hamk.fi.