Hyppää sisältöön
Opettaja ja kaksi opiskelijaa
Home Koulutushaku

Koulutus-, yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Ilmoittaudu

Haku alkaa

Koulutusala

 • Ammatillinen opinto-ohjaajankoulutus

Koulutustyyppi

 • Avoin ammattikorkeakoulu

Opintojen taso

 • Opettajaksi pätevöittävät opinnot

Opetuskieli

 • Suomi

Kampus

 • Online

Opetusmuoto

 • Verkko-opetus

Tavoite

Opinto-ohjaaja osaa
- hankkia ja arvioida kriittisesti ajankohtaista, pätevää ja päivitettyä tietoa koulutuksesta, työelämästä, kestävästä kehityksestä ja yhteiskunnallisista kysymyksistä.
- hyödyntää koulutuksellisia, yhteiskunnallisia, kansainvälisiä ja työelämän tarjoamia mahdollisuuksia opiskelijan ohjauksen näkökulmasta.

Sisällön aikataulutus

Opintojakso alkaa ennakkotehtävällä, jossa opiskelija peilaa omia kokemuksiaan ja osaamistaan suhteessa opintojakson arviointikriteereihin.

Opintojakso sisältää ennakkotehtävän lisäksi kolme oppimistehtävää. Ensimmäisessä tehtävässä opiskelija seuraa yhteiskunnallista keskustelua mm. koulutuksesta, työelämästä ja hyvinvoinnista sekä osallistuu yhteiseen verkkokeskusteluun. Toisessa tehtävässä opiskelija pohtii yhteiskunnallisten muutosten vaikutusta opinto- ja uraohjaukseen eri kouluasteilla. Kolmannessa tehtävässä aiheena on kestävä kehitys ja vihreä ohjaus. Opintojakson lopuksi opiskelija reflektoi oppimaansa suhteessa ennakkotehtävään.

Opetusmenetelmät

Opiskelu toteutetaan itsenäisenä verkko-opiskeluna. Oppimisen ohjaaminen ja tuki toteutetaan erilaisissa digitaalisissa oppimisympäristöissä.

Opintojakson suorittaminen edellyttää aktiivista ja itsenäistä opiskelua sekä vuorovaikutusta muiden osallistujien kanssa. Oppimistehtävät kannustavat osaamisen jakamiseen ja toisilta oppimiseen sekä omassa toiminta- ja työympäristössä että vertaisopiskelijoiden kesken. Oppimisympäristönä on Moodle (Learn). Opiskelija voi joustavasti suorittaa opintojakson 2–3 kuukauden sisällä opintojakson alkamisesta.

Oppimateriaali

Oppimateriaalit ja aineistolinkit sekä ohjeet suositeltavan kirjallisuuden ja artikkeleiden käytöstä on tallennettu Moodle-työtilaan.

Lisätiedot

Suosittelemme opintojaksoa, jos olet kiinnostunut ohjausalasta tai toimit ohjausalalla, ja sinua kiinnostaa oman ohjausosaamisen kehittäminen alati muuttuvissa ohjausympäristöissä. Opintojakso soveltuu myös ammatillisiin opinto-ohjaajan- ja erityisopettajankoulutuksiin hakeutuville. Opintoihin otetaan 30 ensimmäisenä ilmoittautunutta opiskelijaa. Ilmoittautumisen maksu vahvistaa opiskelupaikan.

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijat ilmoittautuvat opinnoille avoimen AMKin ilmoittautumisaikoina HAMKin verkkosivuilla. Opintomaksun suuruus on 15 euroa/opintopiste ja maksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Pidätämme oikeuden hinnan muutoksiin.

Opintojaksopalautetta annetaan opintojakson päättyessä. Spark- opintopalautteen antaminen on mahdollista aikaisintaan seitsemän (7) päivää ennen toteutussuunnitelmalle merkittyä päättymispäivää ja se jatkuu 14 päivää toteutuksen päättymisen jälkeen. Opiskelija saa HAMKin sähköpostiin muistutusviestin palautteen antamisesta toteutuksen päättymispäivänä, jos palautetta ei ole annettu sitä ennen. Avoimen AMKin opiskelijat voivat antaa moduuli-/opintojaksopalautetta selaimen kautta osoitteessa https://pakki.hamk.fi/spark.

Lisätietoja avoimen AMK:n opinnoista löydät osoitteesta: https://www.hamk.fi/tule-opiskelemaan/jatkuva-oppiminen/avoin-amk/

Arviointikriteerit

Hyväksytty/Hylätty

Perumisehdot,
Avoimen AMKin opinnot

Ilmoittautumalla koulutukseen hyväksyt perumisehdot.

 • Opiskelupaikan perumisesta on ilmoitettava aina sähköpostilla osoitteeseen [email protected] (Huomaathan, että kesä- ja joulutaukojen aikana käsittely voi viivästyä.) 
 • Ilmoittautumisen voi perua maksutta vähintään 14 vuorokautta ennen opintojen alkamista. 
 • Opintomaksua ei palauteta, jos opintojen alkuun on alle 14 vuorokautta, jätät saapumatta opintoihin tai keskeytät aloittamasi opinnot. 
 • Opintomaksu voidaan palauttaa kokonaan tai osittain, jos sinut valitaan tutkinto-opiskelijaksi ennen kuin ehdit aloittaa avoimen amkin opintosi. Tässä tapauksessa tee peruminen mahdollisimman pian sähköpostilla osoitteeseen [email protected] 
 • HAMK voi perua opinnot muun muassa vähäisen osanottajamäärän vuoksi. Myös muut muutokset (esimerkiksi aikataulu-, opettaja- ja paikkamuutokset) ovat mahdollisia.

Tärkeää tietää

Nämä asiat on tärkeää tietää silloin, kun pohdit opiskelua HAMKin avoimessa ammattikorkeakoulussa:

Avoimen ammattikorkeakoulun opintojen opiskelija ei voi saada valtion myöntämää opintotukea tai opiskelija-alennuksia, ellei hän ole muiden opintojen perusteella oikeutettu etuuksiin.

Avoimen amkin opiskelijat ovat saman vakuutuksen piirissä kuin HAMKin tutkinto-opiskelijat.

Opinnoille ilmoittautuessa on huomioitava, että opinnoilla voi olla esitietovaatimuksia. YAMK-tutkintojen avoimilla opinnoilla vaaditaan usein aiempi suoritettu AMK-tutkinto. Opiskelijan tulee itse harkita vastaavatko omat pohjatiedot ja -taidot opinnon suorittamisen edellyttämiä esitietoja.

Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa vaatii oman tietokoneen. Opintonsa aloittavien tulee hankkia oma kannettava tietokone, mikäli sellaista ei vielä ole. Katso lisätietoja HAMKin IT-palveluiden säännöt ja ohjeet sivulta. Opiskelu tapahtuu usein verkossa ja voi olla ajasta ja luokkatilasta riippumatonta.

HAMKin avoimia opintoja suorittava (opintopistekohtaisella maksulla) saa opinto-oikeuden opinnon suorittamiseksi kyseisen opinnon keston ajalle.
Kesäopintoja suorittavan opiskelijan opiskeluoikeus on 30.9 saakka.

Tiedot suorittamistasi opinnoista löytyvät Oma Opintopolusta osoitteesta https://opintopolku.fi/koski. Jos tarvitset lisäksi virallisen allekirjoitetun opintosuoritusotteen, lähetä pyyntö osoitteeseen [email protected].

Yhteystiedot

Kysy ilmoittautumisesta ja käytännön järjestelyistä: [email protected]

Kysy opintojen sisällöistä opettajalta/kouluttajalta.
Henkilökunnan sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)hamk.fi