Hyppää sisältöön
Neljä ihmistä pöydän ympärillä
Home Koulutushaku

Koulutusviennin erikoistumiskoulutus

Koulutusalat

  • Ammatillinen opettajankoulutus
  • Opettajankoulutus

Koulutustyyppi

  • Jatkuva oppiminen & muu koulutus

Opetuskieli

  • Suomi

Kampukset

  • Hämeenlinna
  • Online

Opetusmuoto

  • Monimuoto-opetus

Tavoite

Kaipaatko koulutusvientiin kokonaisvaltaisempaa näkemystä, systemaattisempaa otetta ja vertaistukea?

Koulutuksen osallistuja vahvistaa edelleen osaamistaan ja kykyään tunnistaa asiakastarpeita koulutusviennin asiakkaan kanssa neuvotellen, suunnitella ja tuotteistaa palveluita, toteuttaa ja arvioida koulutusviennin projekteja kotimaassa ja ulkomailla, tunnistaa yhteistyömahdollisuuksia sekä kehittää tiimimäisesti oman organisaation koulutusvientiosaamista.

Opiskelijan asiantuntemuksen osoittaminen perustuu autenttisiin työnäytteisiin, esimerkkeinä koulutusviennin asiakkaille tehtävät tarjoukset, palvelukuvaukset ja myyntiesittelyt monimuotoisina dokumentteina.

Osaamisalueet:
1.Koulutusvientihankkeen projektointi ja tuotteistaminen
2.Pedagoginen ja kulttuurinen osaaminen
3.Myynti- ja neuvottelutaidot koulutusviennissä
4.Tarjousprosessi
5.Koulutusvientihankkeen toteutuksen seuranta ja kehittäminen

Koulutukselle on laadittu osaamisvaatimukset.
Opiskelijan asiantuntemuksen osoittaminen perustuu autenttisiin työnäytteisiin, esimerkkeinä koulutusviennin asiakkaille tehtävät tarjoukset, palvelukuvaukset ja myyntiesittelyt monimuotoisina dokumentteina.

Kuvaus

Erikoistumiskoulutukset ovat korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavaksi tarkoitettuja, jo työelämässä toimineille suunnattuja ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistäviä pitkäkestoisia koulutuksia.

Koulutus on suunnattu koulutusviennissä toimiville asiantuntijoille, projektipäälliköille, kouluttajille ja opettajille ammattikorkeakouluissa, ammatillisella toisella asteella, lukioissa, vapaassa sivistystyössä ja perusopetuksessa. Osallistujiksi toivotaan mahdollisuuksien mukaan tiimejä (2-3 hlöä) organisaatiosta.

Koulutus koostuu neljästä moduulista: Koulutusvientihankkeen projektointi ja tuotteistaminen (8 op), Myynti- ja neuvottelutaidot koulutusviennissä (12 op), Pedagoginen ja kulttuurinen osaaminen (6 op), Koulutusvientihankkeen toteutuksen seuranta ja kehittäminen (4 op).

Osallistujan prosessi perustuu projektimaisesti oman organisaation koulutusvientituotteen, sen osan tai aihion kehittämiseen. Koulutuksessa sovelletaan erilaisia oppimisympäristöjä ja toimintamuotoja:
- lähipäivät
- webinaarit
- pienryhmätyöskentely verkossa
- kehittämistehtävät
- osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen liittyvä itsenäinen työskentely

Koulutus ja materiaalit ovat englanniksi, kouluttajat voivat tarvittaessa selventää asioita suomeksi.

Koulutuspäivät järjestetään lähiopetuksena Hämeenlinnassa.

Koulutus toteutetaan BYOD-periaatteella (Bring Your Own Device) eli osallistujat tuovat lähipäiviin oman laitteensa.

Opintojaksot

Koulutuksen aikataulu

Koulutuspäivät 1 & 2: Koulutusvienti liiketoimintana
Ajankohta: ke-to 15.-16.1.2025
Teemat:
– Koulutusviennin käsite ja muodot
– Erilaiset asiakkuudet / kumppanuudet
– Esimerkkejä koulutusviennin suunnittelusta, projekteista ja johtamisesta

Koulutuspäivä 3: Pedagoginen kontekstualisointi
Ajankohta: to 13.2.2025
Teemat:
– Oppimiskäsitykset meillä ja muualla
– Erilaiset pedagogiset ratkaisut ja oppimisympäristöt
– Kulttuurienvälinen kompetenssi

Koulutuspäivä 4: Myynti- ja neuvottelutaidot koulutusviennissä
Ajankohta: to 3.4.2025
Teemat:
– Co-creation, tuotteistaminen ja narratiivit
– Palveluiden ja ratkaisujen myynti ja markkinointi
– Myyntineuvottelut käytännössä

Webinaari: 5/2025
(ajankohta tarkennetaan myöhemmin)

Koulutuspäivä 5 (sisältö tarkennetaan myöhemmin)
Ajankohta: ti 6.5.2025

Koulutuspäivät 6: Tarjousprosessi
Ajankohta: ke 27.8.2025
Teemat:
– Tarjouspyynnöstä sopimukseen
– Kannattavuus, kustannusrakenne ja hinnoittelu
– Riskienhallinta
– Sopimus

Webinaarit: 5-6/2025
(ajankohdat tarkennetaan myöhemmin)

Koulutuspäivä 7 (sisältö tarkennetaan myöhemmin)
Ajankohta: to 2.10.2025

Koulutuspäivä 8: Koulutusvientihankkeen toteutuksen
seuranta ja kehittäminen 
Ajankohta: to 20.11.2025
Teemat:
– Seuranta
– Arviointi ja vaikuttavuus
– Jälkihoito
– Palvelun ja omien prosessien edelleen kehittäminen

Koulutuspäivä 9: Kehittämisprojektien purku
Ajankohta: ke 3.12.2025
Teemat:
– Esitykset ja tulevaisuuden suunnitelmien ideointi
– Koulutuksen palautteet

Kysy lisää!

Erikoistumiskoulutusten perumisehdot

Hakeutumisen voi perua maksutta hakuajan päättymiseen saakka. Mikäli peruminen tehdään hakuajan päätyttyä ennen koulutuspaikan vastaanottamista, perimme 50 % koulutuksen hinnasta. Kun hakija on vastaanottanut koulutuspaikan, hän sitoutuu maksamaan koulutuksen koko hinnan. Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen tapahtuvasta perumisesta tai peruuttamatta jättämisestä laskutetaan koulutuksen hinta kokonaisuudessaan. Peruminen on tehtävä kirjallisesti. Koulutuksen maksut ovat perintäkelpoisia (laki n:o 706/2007).

Erikoistumiskoulutusten opiskelijavalinnat tehdään hakemusten perusteella. Opiskelijavalinnat tehdään koulutuskohtaisesti. Tarkemmat tiedot löytyvät jokaisen koulutuksen sivulta. Tarvittaessa tasapistetilanteessa opiskelupaikka arvotaan.

Kaikille hakijoille ilmoitetaan valintapäätös sähköpostitse hakuajan päätyttyä.