Hyppää sisältöön
Kolme ihmistä keskustelee
Home Koulutushaku

Kriisiviestintä ja -vuorovaikutus

Ilmoittaudu

Haku alkaa

Ilmoittautumisajat

 • Jatkuva ilmoittautuminen

Koulutusalat

 • Sosiaali- ja terveysala
 • Sosiaaliala

Koulutustyyppi

 • Avoin ammattikorkeakoulu

Opintojen taso

 • Ylempi ammattikorkeakoulutus (YAMK)

Opetuskieli

 • Suomi

Kampus

 • Online

Opetusmuoto

 • Verkko-opetus

Tavoite

Tämä opintojakso kuuluu Johtaminen akuuteissa kriisitilanteissa -moduuliin.

Tämän opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tunnistaa sisäisen ja ulkoisen kriisiviestinnän ja -vuorovaikutuksen periaatteet ja ymmärtää niiden merkityksen kriisitilanteissa.
- määrittelee onnistuneen kriisiviestinnän edellytykset erilaisissa kriisitilanteissa.
- tunnistaa kriisiviestinnän ja -vuorovaikutuksen osana kriisijohtamista.

Sisällön aikataulutus

Opintojakson sisällöt on suunniteltu siten, että ne tukevat sinua saavuttamaan opintojakson tavoitteet. Opintojakson oppimistavoitteina on, että
- tunnistat sisäisen ja ulkoisen kriisiviestinnän ja -vuorovaikutuksen periaatteet ja ymmärrät niiden merkityksen kriisitilanteissa.
- osaat määritellä onnistuneen kriisiviestinnän edellytykset erilaisissa kriisitilanteissa.
- tunnistat kriisiviestinnän ja -vuorovaikutuksen osana kriisijohtamista.

Opintojakso toteutetaan itsenäisesti verkossa. Opintojaksolla ei ole aikaan ja paikkaan sidottua opetusta. Opintojakso sisältää pieniä oppimistehtäviä, jotka tulee olla suoritettuna. Opintojakson arvosana määräytyy kirjallisen tehtävän perusteella. Tehtävä arvioidaan numeerisesti asteikolla 0-5 (0 on hylätty). Tehtävän arvioinnissa käytetään arviointimatriisia, jossa näkyvät tehtävän arviointikriteerit ja niiden mukaiset pisteytykset. Arviointimatriisin perustana ovat YAMK-kriteeristöt ja opintojaksolle asetetut tavoitteet. Opintojakson opettaja arvioi opintojakson tehtäviä kolmen viikon välein, pois lukien vapaajaksot.

Opetusmenetelmät

Tämän opintojakson suoritat aikaan ja paikkaan sitomattomina verkko-opintoina. Opiskelet itsenäisesti digitaalisessa oppimisympäristössä (Learn), johon sisältyy luentotallenteisiin ja muuhun oppimismateriaaliin perehtyminen sekä näiden pohjalta suoritettavat oppimistehtävät. Opinnoissa pääset hyödyntämään työelämässä saatua kokemusta ja osaamista. Opintojaksolla lähestymme opiskeltavia sisältöjä tieteellisen kirjallisuuden ja ajankohtaisten ilmiöiden tarkastelun kautta. Opintojakso perustuu konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen ja tutkivaan oppimiseen. Opinnot edellyttävät aktiivisuutta ja itseohjautuvuutta.

HAMKissa toimitaan BYOD-periaatteen mukaisesti eli käytät omia ja itse hankkimiasi tietokoneita sekä muita tietoteknisiä laitteita.

Oppimateriaali

Learnissa jaettu oppimateriaali ja internet-lähteet. Kirjallisuutta käytät soveltavasti omien osaamistavoitteidesi ja oppimistehtäviesi mukaan.

Opetuksen aikataulu

1 op tarkoittaa opiskelijalle noin 27 tuntia, joten opintojakson 5 op:tä tarkoittaa noin 135 tuntia työskentelyä.

Työelämäyhteistyö

Osa opintojakson materiaaleista on tuotettu yhteistyössä työelämän asiantuntijoiden kanssa (esim. Oma Häme Kanta-Hämeen hyvinvointialue).

Lisätiedot

Avoin AMK
Ilmoittautuminen näihin opintoihin on 1.8.24-30.7.25. Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijat ilmoittautuvat avoimen AMKin ilmoittautumisaikoina HAMKin verkkosivulla. Opinnot edellyttävät soveltuvaa AMK-tutkintoa. Lisätietoja avoimen AMKin ilmoittautumisesta, maksuista ja opinnoista löytyy osoitteesta: https:/www.hamk.fi/avoin

Arviointikriteerit

1-5

Perumisehdot,
Avoin AMK, nonstop-opinnot

Ilmoittautumalla koulutukseen hyväksyt perumisehdot. 

 • Nonstop-opinnon koulutusmaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä.  
 • Opinnon pääsee aloittamaan noin viikon sisällä ilmoittautumisesta. 
 • Koulutusmaksua ei palauteta, vaikka peruisit ilmoittautumisesi. Koulutuskalenterissa kyseisen opintojakson nimen yhteydessä on maininta ”nonstop-toteutus”. 

Tärkeää tietää

Nämä asiat on tärkeää tietää silloin, kun pohdit opiskelua HAMKin avoimessa ammattikorkeakoulussa:

Avoimen ammattikorkeakoulun opintojen opiskelija ei voi saada valtion myöntämää opintotukea tai opiskelija-alennuksia, ellei hän ole muiden opintojen perusteella oikeutettu etuuksiin.

Avoimen amkin opiskelijat ovat saman vakuutuksen piirissä kuin HAMKin tutkinto-opiskelijat.

Opinnoille ilmoittautuessa on huomioitava, että opinnoilla voi olla esitietovaatimuksia. YAMK-tutkintojen avoimilla opinnoilla vaaditaan usein aiempi suoritettu AMK-tutkinto. Opiskelijan tulee itse harkita vastaavatko omat pohjatiedot ja -taidot opinnon suorittamisen edellyttämiä esitietoja.

Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa vaatii oman tietokoneen. Opintonsa aloittavien tulee hankkia oma kannettava tietokone, mikäli sellaista ei vielä ole. Katso lisätietoja HAMKin IT-palveluiden säännöt ja ohjeet sivulta. Opiskelu tapahtuu usein verkossa ja voi olla ajasta ja luokkatilasta riippumatonta.

HAMKin avoimia opintoja suorittava (opintopistekohtaisella maksulla) saa opinto-oikeuden opinnon suorittamiseksi kyseisen opinnon keston ajalle.
Kesäopintoja suorittavan opiskelijan opiskeluoikeus on 30.9 saakka.

Tiedot suorittamistasi opinnoista löytyvät Oma Opintopolusta osoitteesta https://opintopolku.fi/koski. Jos tarvitset lisäksi virallisen allekirjoitetun opintosuoritusotteen, lähetä pyyntö osoitteeseen [email protected].

Yhteystiedot

Kysy ilmoittautumisesta ja käytännön järjestelyistä: [email protected]

Kysy opintojen sisällöistä opettajalta/kouluttajalta.
Henkilökunnan sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)hamk.fi