Hyppää sisältöön
Opiskelija tietokoneen ääressä
Home Koulutushaku

Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutus

Ilmoittaudu

Haku on käynnissä ja päättyy

Koulutusala

  • Sosiaaliala

Koulutustyyppi

  • Jatkuva oppiminen & muu koulutus

Opetuskieli

  • Suomi

Kampus

  • Online

Opetusmuoto

  • Verkko-opetus

Tavoite

Tahdotko tehdä entistä vaikuttavampaa lastensuojelutyötä? Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutus vahvistaa osaamistasi ja antaa välineitä toimia asiantuntijatehtävissä lasten, nuorten ja perheiden parissa.

Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutus on väylä syvälliseen erityisosaamiseen:

- Ymmärrät lastensuojelutyön ja sen vaatiman osaamisen erityisenä työalueena.
- Hallitset lastensuojelun asiakasprosessin ja pystyt työskentelemään sen eri vaiheissa vaativissa ammatillisissa tehtävissä.
- Osaat soveltaa ja kehittää erilaisia lapsen ja perheen osallisuutta ja toimijuutta vahvistavia työkäytäntöjä ja -menetelmiä.
- Reflektoit kriittisesti osaamistasi ja omaat valmiudet asiantuntijuuden jatkuvaan ylläpitämiseen.

Kuvaus

Koulutuksen sisältö
Lapset, nuoret ja perheet yhteiskunnassa – eettisesti kestävä lastensuojelutyö muuttuvassa yhteiskunnassa, 3 op
Asiakasprosessi lastensuojelutyössä, 5 op
Osallistavat asiakastyön menetelmät ja käytännöt lastensuojelutyössä, 2 op
Kriisi- ja traumatyö lastensuojelussa, 5 op
Ehkäisevän lastensuojelutyön työmenetelmät ja -käytännöt, 5 op
Lastensuojelun avohuollon ja sijaishuollon työmenetelmät ja -käytännöt, 5 op
Palvelujen, työmuotojen, -menetelmien ja -käytäntöjen kehittäminen lastensuojelutyössä, 5 op
Opintojaksot täydentävät toisiaan. Sisällöissä painottuvat lastensuojelun työmuodot, työmenetelmät ja työkäytännöt sekä niiden kehittäminen. Lisäksi korostuu monialaisten ja moniammatillisten verkostojen hyödyntäminen lastensuojelutyössä.

Kohderyhmä
Sosionomi (AMK) tutkinnon sekä muun soveltuvan korkeakoulututkinnon tai AMK-tutkintoa edeltäneen opistoasteen tutkinnon suorittaneille, esimerkiksi sosiaaliohjaaja tai -kasvattaja. Lisäksi eduksi katsotaan työkokemus lapsi-, nuoriso- ja perhepalveluista.

Toteutus
Opetus toteutetaan verkko-opintoina Zoom Online -palvelun kautta. Koulutuksen suorittaminen edellyttää osallistumista verkko-opetuspäiviin. Mahdollisista poissaoloista ja niiden korvaamisesta tulee olla yhteydessä koulutuksen vastuuopettajaan.
Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina, ja se on mahdollista suorittaa työn ohella. Oppimista tukevat verkko-opetus, etä- ja vertaisryhmätyöskentely sekä yksilöohjaus. Jokaisessa opintojaksossa on oma oppimistehtävänsä. Oppimistehtävät integroidaan sekä työelämään että henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen.

Koulutuksen opetuspäivät (13 kpl) ovat ajalla 12.9.24-23.5.25 seuraavasti:

12.–13.9.
10.–11.10.
14.–15.11.
13.12.
23.–24.1.
13.–14.3.
11.4.
23.5.


Erikoistumiskoulutus on suunniteltu korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavaksi ja tarkoitettu jo työelämässä toimineille edistämään ammatillista kehittymistä. Opinnot voidaan suorittaa työn ohessa sekä hyväksilukea ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavissa opinnoissa. Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutus syventää ja vahvistaa lastensuojelutyön asiantuntijatehtävissä tarvittavaa osaamista erikoisosaamiseksi.

Opintojaksot

Kysy lisää!