Hyppää sisältöön
Kolme henkilöä HAMK-hupparit yllään seisoo selin kameraan ja keskustelevat edessään olevalle valkotaululle kirjoitetuista asioista.
Home Koulutushaku

Lean tehokkuuden kulmakivenä 4op

Ilmoittaudu

Haku alkaa

Ilmoittautumisajat

 • Jatkuva ilmoittautuminen

Koulutusalat

 • eSports ja eGaming
 • Johtaminen ja hallinto
 • Kiertotalous
 • Liiketalous
 • Markkinointi
 • Taloushallinto ja kirjanpito
 • Tietojenkäsittely
 • Tietojenkäsittely ja ICT
 • Tietotekniikka
 • Yrittäjyys
 • Yrittäjyys ja liiketalous

Koulutustyyppi

 • Avoin ammattikorkeakoulu

Opintojen taso

 • Ammattikorkeakouluopinnot (AMK)

Opetuskieli

 • Suomi

Kampus

 • Online

Opetusmuoto

 • Verkko-opetus

Tavoite

Opiskelija hallitsee Leanin peruskäsitteet ja keskeisen sanaston. Hänellä on valmius käyttää yleisempiä Lean-menetelmiä ja työkaluja. Opiskelija kohdistaa huomionsa resurssitehokkuudesta prosessin virtaustehokkuuteen ja resurssiajattelusta asiakasajatteluun. Hän osaa soveltaa Lean-ajattelun perusperiaatteita omaan työhönsä/opiskeluunsa. 

Sisältö

* johdatus Lean-ajatteluun ja -käsitteisiin
* prosessin virtaustehokkuus
* nykytilan kuvaus, virtaus ja mittaus
* Lean työkaluja

Sisällön aikataulutus

Opiskelija työskentelee itsenäisesti Moodle-oppimisalustalla olevan materiaalin perusteella.
Kurssi on suoritettava kolmen kuukauden kuluessa.

Arviointeja ei tehdä kesä-heinäkuun aikana.

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan verkossa itsenäisenä ohjattuna opiskeluna.
Oppimisympäristönä toimii pääsääntöisesti moodle. Opiskelija tekee itsenäisesti työtä moodlessa olevien eri osioiden parissa. Tehtävät, aktiviteetit, tentit ym. suoritetaan moodlessa.

Lean tehokkuuden kulmakivenä -opintojaksolla saat pohjan Lean-ajattelulle ja sen perusperiaatteiden ymmärtämiseen, sekä opit yleisimmät Lean-menetelmät ja -työkalut.

Sisältö
- johdatus Lean-ajatteluun ja -käsitteisiin
- prosessin virtaustehokkuus
- nykytilan kuvaus, virtaus ja mittaus
- Lean-työkaluja

Opintojakson suoritettuasi
- hallitset Leanin peruskäsitteet ja keskeisen sanaston
- sinulla on valmius käyttää yleisempiä Lean-menetelmiä ja -työkaluja
- osaat kohdistaa huomiosi resurssitehokkuudesta prosessin virtaustehokkuuteen ja resurssiajattelusta asiakasajatteluun
- osaat soveltaa Lean-ajattelun perusperiaatteita omaan työhösi/opiskeluusi

Oppimateriaali

Oppimateriaali jaetaan opintojakson Moodle alustan kautta. Osa materiaalista englanninkielistä.
Suositeltavaa oheislukemista:
- Tätä on Lean [Modig, Åhlström]
- The Toyota way [Liker]
- Lean Toolbox [Bicheno, Holweg]
- Learning to See [Rother, Shook]
- Lean production simplified [Dennis]
- Lean ja terveydenhuolto [Suneja, Suneja,Rajala, Syrjälä]

Opetuksen aikataulu

Opiskelijan työmäärä, 1 op = noin 27 h

Työelämäyhteistyö

Kurssilla ei ole varsinaista työelämäyhteyttä. Kurssi antaa kuitenkin keskeisiä valmiuksia, joita tarvitaan nykyajan työelämässä.

Lisätiedot

Tässä toteutuksessa materiaalien saavutettavuus ei täytä täysin ”Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019)” lain vaateita.

Ilmoittautuminen:
HAMKin opiskelijat ilmoittautuvat Pakissa.
Lisätietoja avoimen AMKin ilmoittautumisesta, maksuista ja opinnoista löytyy osoitteesta: https:/www.hamk.fi/avoin

Opiskelija pääsee antamaan opintopalautteen välittömästi opinnon suorittamisen jälkeen selaimen kautta osoitteessa https://pakki.hamk.fi/spark.

Opintopisteet kirjataan opiskelijarekisteriin kuukauden sisällä suorituksesta, jonka jälkeen suoritustiedot löytyvät opintopolusta osoitteesta: https://opintopolku.fi/koski/. Pakissa/Pepissä ilmoittautuneet saavat arvosanan suoraan hopsiin.

Yhteensä kurssille otetaan max. 500 opiskelijaa.

Opinto on verkkototeutus. Osa materiaalista saattaa olla englanninkielistä.

Arviointikriteerit

1-5

Perumisehdot,
Avoin AMK, nonstop-opinnot

Ilmoittautumalla koulutukseen hyväksyt perumisehdot. 

 • Nonstop-opinnon koulutusmaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä.  
 • Opinnon pääsee aloittamaan noin viikon sisällä ilmoittautumisesta. 
 • Koulutusmaksua ei palauteta, vaikka peruisit ilmoittautumisesi. Koulutuskalenterissa kyseisen opintojakson nimen yhteydessä on maininta ”nonstop-toteutus”. 

Tärkeää tietää

Nämä asiat on tärkeää tietää silloin, kun pohdit opiskelua HAMKin avoimessa ammattikorkeakoulussa:

Avoimen ammattikorkeakoulun opintojen opiskelija ei voi saada valtion myöntämää opintotukea tai opiskelija-alennuksia, ellei hän ole muiden opintojen perusteella oikeutettu etuuksiin.

Avoimen amkin opiskelijat ovat saman vakuutuksen piirissä kuin HAMKin tutkinto-opiskelijat.

Opinnoille ilmoittautuessa on huomioitava, että opinnoilla voi olla esitietovaatimuksia. YAMK-tutkintojen avoimilla opinnoilla vaaditaan usein aiempi suoritettu AMK-tutkinto. Opiskelijan tulee itse harkita vastaavatko omat pohjatiedot ja -taidot opinnon suorittamisen edellyttämiä esitietoja.

Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa vaatii oman tietokoneen. Opintonsa aloittavien tulee hankkia oma kannettava tietokone, mikäli sellaista ei vielä ole. Katso lisätietoja HAMKin IT-palveluiden säännöt ja ohjeet sivulta. Opiskelu tapahtuu usein verkossa ja voi olla ajasta ja luokkatilasta riippumatonta.

HAMKin avoimia opintoja suorittava (opintopistekohtaisella maksulla) saa opinto-oikeuden opinnon suorittamiseksi kyseisen opinnon keston ajalle.
Kesäopintoja suorittavan opiskelijan opiskeluoikeus on 30.9 saakka.

Tiedot suorittamistasi opinnoista löytyvät Oma Opintopolusta osoitteesta https://opintopolku.fi/koski. Jos tarvitset lisäksi virallisen allekirjoitetun opintosuoritusotteen, lähetä pyyntö osoitteeseen [email protected].

Yhteystiedot

Kysy ilmoittautumisesta ja käytännön järjestelyistä: [email protected]

Kysy opintojen sisällöistä opettajalta/kouluttajalta.
Henkilökunnan sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)hamk.fi